Sesja nr 37 z dnia 2018-06-29
Projekt uchwały nr do pkt 5 porządku obrad — Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach