Sesja nr 8 z dnia 2019-06-28
Projekt uchwały nr Sprawozdanie — Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na 2018 rok

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach