Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-03-03
Uchwała nr IV/21/15 — UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2014 roku …r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2014 roku UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia […] r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2014 roku policja policja policja…
policja
2. Sesja nr 14 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XIV/80/2016 — Uchwała NR XIV/80/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku — w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 …sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 alkoholizm narkomania profilaktyka bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol bezpieczeństwo pomoc społeczna
3. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/97/2016 — Uchwała NR z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2015 roku …roku - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2015 roku Uchwała NR z dnia 17 maja 2016 roku […] w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2015 roku Policja sprawozdanie Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z […] działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2015 roku Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz…
bezpieczeństwo policja
4. Sesja nr 25 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr XXV/160/2017 — Uchwała NR XXV/160/2017 z dnia 18 maja 2017 roku — w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2016 roku …roku - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2016 roku Uchwała NR XXV/160/2017 z dnia 18 maja […] roku - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2016 roku bezpieczeństwo policja policja…
policja
5. Sesja nr 34 z dnia
2018-05-17
Uchwała nr XXXIV/215/2018 — UCHWALA NR XXXIV/215/2018 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2017 roku …Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2017 roku Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z […] działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2017 roku XXXIV/215/2018 UCHWALA NR XXXIV/215/2018 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 17 maja 2018 roku w […] sprawie przyjęcia sprawozdania Z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2017 roku UCHWALA NR XXXIV/215/2018 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 17 maja…
policja
6. Sesja nr 7 z dnia
2019-04-12
Uchwała nr VII/43/2019 — UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2018 roku …Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2018 roku Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z […] działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2018 roku sprawozdanie, 2018 VII/43/2019 UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 kwietnia […] roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2018 roku UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia…
policja
7. Sesja nr 50 z dnia
2023-03-15
Uchwała nr L/366/2023 — UCHWAŁA NR L/366/2023 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Lubartów na lata 2023-2025 …Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Lubartów na lata 2023-2025 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
bezpieczeństwo pomoc społeczna
8. Sesja nr 50 z dnia
2023-03-15
Uchwała nr L/370/2023 — UCHWAŁA NR L/370/2023 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubartów na lata 2023-2025 …Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubartów na lata 2023-2025 alkohol bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol bezpieczeństwo pomoc społeczna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Andrzej Michał Kamiński 2018-07-01 …Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Poprawa bezpieczeństwa Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej Zwiększenie nakładów na oświatę 7. Prosimy…
2. Mariusz Kulawczuk 2018-07-01 …Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Poprawa bezpieczeństwa Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej Podatki lokalne 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośr…
3. Anita Kubera 2018-07-01 …ścieżki rowerowe, poprawienie wizerunku miasta to jedne z moich priorytetów. Oczywiście jest wiele innych tj. Bezpieczeństwo, opieka zdrowotna. Pragnę stworzyć miasto przyjazne dla mieszkańców i przyjezdnych bez względu na wiek. Kontakt […] ścieżki rowerowe, poprawienie wizerunku miasta to jedne z moich priorytetów. Oczywiście jest wiele innych tj. Bezpieczeństwo, opieka zdrowotna. Pragnę stworzyć miasto przyjazne dla mieszkańców i przyjezdnych bez względu na wiek […] sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Budowa ścieżek rowerowych Poprawa bezpieczeństwa Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców…
4. Marek Szymczak 2018-07-01 …re Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Rozwiązanie problemu "starego żłobka" Poprawa bezpieczeństwa Obniżenie opłaty za wywóz śmieci. 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów…
5. Bogdan Mileszczyk 2018-07-01 …Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Poprawa bezpieczeństwa Porządek w mieście - wygląd, czystość, zieleń, chodniki Poprawić wygląd Placu Piłsudskiego. Remont nawierzchni. 7. Prosimy wskazać maksymalnie…
6. Artur Kuśmierzak 2018-07-01 …które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Poprawa jakości dróg Poprawa bezpieczeństwa Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród…
7. Przemysław Kural 2018-07-01 …Miejskiego. Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Powiat Lubartowski. Dofinansowanie powołanej przez Starostwo SSR, parking przy szpitalu, bezpieczeństwo uczniów, bezpieczne skrzyżowania, budowa boisk przy RCEZ, podtopienia działek, szerszenie. 5. Zajmę się edukacją obywatelską…
8. Tomasz Jarosław Drozd 2018-07-01 …które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Poprawa jakości dróg Poprawa bezpieczeństwa Zwiększenie nakładów na oświatę 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów […] wny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach? Pozyskanie nowych inwestorów. Poprawa bezpieczeństwa. Dopłata do zajęć pozalekcyjnych w szkołach. 9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury…
9. Waldemar Gąsior 2018-07-01 …re Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Rozwiązanie problemu "starego żłobka" Poprawa bezpieczeństwa Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulat…
10. Raport o stanie gminy miasto Lubartów — Part II 2020-05-29 …pomocy społecznej; Ograniczanie poziomu ubóstwa wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji; Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa; Rozwijanie i dostosowywanie oferty spędzania czasu wolnego do potrzeb różnych grup mieszkańców; Podnoszenie […] miejscu zamieszkania; · partnerstwo z sektorem obywatelskim; · rozwój służb publicznych. Misją Strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i równych szans rozwoju mieszkańcom Lubartowa poprzez ich aktywizację, zaś za cel generalny wskazano…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jacek Tchórz
Bezpieczeństwo na drodze
2015-05-26 Bezpieczeństwo na drodze…
2.
Jan Ściseł
Drzewa, które wypychają kostkę chodnika przy Gazowej. Działka(2)
2017-11-22 …które wypychają kostkę chodnika przy Gazowej. Działka(2) Drzewa, które wypychają kostkę chodnika przy Gazowej. Działka(2) bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
3.
Marzanna Majewska
Problem przejścia przez tory
2017-12-21 …zapytanie 2017-12-21 Problem przejścia przez tory Problem przejścia przez tory drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
4.
Jacek Tomasiak
Sprawa Pana Rafała Kosiora, mieszkańcy ulicy Krańcowej — dostęp do kanalizacji, sprawa Pani Barbara Rabuszak, miejski stadion, monitoring miejski(4)
2017-12-21 …Barbara Rabuszak, miejski stadion, monitoring miejski(4) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring inwestycje sport…
5.
Jacek Tomasiak
Budżet Obywatelski, Program Mieszkanie Plus, ulica Północna – bezpieczeństwo, czy będzie miasto się starało o pozyskanie 2,5 mln z zewnątrz(MOSiR), dzienne domy pomocy społecznej
2018-06-29 …zapytanie 2018-06-29 Budżet Obywatelski, Program Mieszkanie Plus, ulica Północna – bezpieczeństwo, czy będzie miasto się starało o pozyskanie 2,5 mln z zewnątrz(MOSiR), dzienne domy pomocy społecznej Budżet Obywatelski, Program Mieszkanie Plus, ulica […] Północna – bezpieczeństwo, czy będzie miasto się starało o pozyskanie 2,5 mln z zewnątrz(MOSiR), dzienne domy pomocy społecznej…
6.
Renata Mazur
Udzielenie informacji na temat monitoringu miejskiego a dokładniej kamer miejskich będących w zasobach monitoringu miejskiego
2019-01-25 …miejskiego Udzielenie informacji na temat monitoringu miejskiego a dokładniej kamer miejskich będących w zasobach monitoringu miejskiego Odpowiedź bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
7.
Tomasz Krówczyński
Zapytanie dotyczy rozbudowy monitoringu miejskiego
2019-06-18 …zapytanie 2019-06-18 Zapytanie dotyczy rozbudowy monitoringu miejskiego Zapytanie dotyczy rozbudowy monitoringu miejskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
8.
Tomasz Krówczyński
Przywrócenie pieszych patroli Policji, kampania edukacyjna — utrzymanie porządku
2019-08-05 …pieszych patroli Policji, kampania edukacyjna - utrzymanie porządku Przywrócenie pieszych patroli Policji, kampania edukacyjna - utrzymanie porządku Odpowiedź Burmistrza bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring porządek czystość, sprzątanie ulic policja policja…
9.
Tomasz Krówczyński
Dot. zmiana organizacji ruchu ul. Akacjowa. W załączeniu odpowiedź Burmistrza.
2020-07-20 …ruchu ul. Akacjowa. W załączeniu odpowiedź Burmistrza. Dot. zmiana organizacji ruchu ul. Akacjowa. W załączeniu odpowiedź Burmistrza. bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
10.
Tomasz Krówczyński
Dot. próg zwalniający ul. Heweliusza. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu.
2020-07-20 …zwalniający ul. Heweliusza. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu. Dot. próg zwalniający ul. Heweliusza. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu. inwestycje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników