Anita Kubera

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Jestem jedną z najmłodszych kandydatów, startuje w życie i widzę że nasze miasto zamiera chciałabym to zmienić. Różne festiwale, nowe miejsca aktywności społecznej, ścieżki rowerowe, poprawienie wizerunku miasta to jedne z moich priorytetów. Oczywiście jest wiele innych tj. Bezpieczeństwo, opieka zdrowotna. Pragnę stworzyć miasto przyjazne dla mieszkańców i przyjezdnych bez względu na wiek.

fot. Koalicja Obywatelska

Kontakt dla wyborców

anitakubera@kolubartow.pl anitakubera.kolubartow.pl

Lista wyborcza/Okręg

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA/3

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Jestem jedną z najmłodszych kandydatów, startuje w życie i widzę że nasze miasto zamiera chciałabym to zmienić. Różne festiwale, nowe miejsca aktywności społecznej, ścieżki rowerowe, poprawienie wizerunku miasta to jedne z moich priorytetów. Oczywiście jest wiele innych tj. Bezpieczeństwo, opieka zdrowotna. Pragnę stworzyć miasto przyjazne dla mieszkańców i przyjezdnych bez względu na wiek.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Ukonczylam szkołę średnią w zawodzie technik hotelarstwa. Obecnie pracuje w swoim zawodzie.

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Są to nasze wspólne pieniądze, którymi dysponują wybrani przez nas przedstawiciele . Musimy o nie dbac aby byly wydawane racjonalnie na dzialania i inwestycje potrzebne nam w celu rozwoju miasta jak i mieszkancow.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Do tej pory nie angazowałam się w samorządzie lokalnym ale bacznie się przygladałam działaniom, które są prowadzone. Teraz właśnie startuje aby mieć wpływ na te działania.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Budowa ścieżek rowerowych

Poprawa bezpieczeństwa

Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Bezpieczeństwo, skoro do Urzędu Miasta trafia projekt, który popiera największa liczba mieszkańców to znak, że na tym zależy naszym mieszkańcom, a bez nich nasze miasto by nie istniało.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

b) Poprawienie jakości życia osób starszych 

g) Usuwanie barier komunikacyjnych 

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Szczególnie Park Miejski, jest on zaniedbany, sama niechętnie do niego chodzę, a przecież gdyby był zadbany to byłoby to super miejsce na spędzenie wolnego czasu z rodziną. Kolejna sprawą są żłobki publiczne, u nas takich brak, a przecież dzieci się rodzą a ludzie niejednokrotnie chcą wrócić do pracy, ale nie mają możliwości. Chciałabym także przywrócić życie na deptaku poprzez organizacje różnych eventow, festiwali, targów. Aktualnie bardzo mało dzieje się na naszym deptaku, a mieszkańcy wyjeżdżają w wolnych chwilach na różne eventy organizowane w regionie, a przecież mogliby wyjść z domu i przyjść na nasz deptak na przykładowy Festiwal Smaków Regionalnych.

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Najpierw to miasto trzeba zasilić w ciekawe działania i inwestycje, które przyciągną ludzi. Wcześniej wspomniane festiwale czy budowa nowych miejsc aktywności społecznej. Bez takich działań, żadna promocja naszego miasta nie będzie skuteczna.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Nie wiem czy chodzi o komunikację jako system porozumiewania się czy przemieszczania. W tej pierwszej na pewno organizacja spotkań z mieszkańcami oraz tworzenie ankiet aby mogli się wypowiedzieć, w przypadku tej drugiej na pewno ścieżki rowerowe.

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Na pewno przez e-mail, spotkania, media społecznościowe. Tworzenie różnych ankiet aby mogli się wypowiadać w sprawach dla nas ważnych.

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

tak