Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 33
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/7/14 — UCHWAŁA NR II/7/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI OŚWIATY, KUL TURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów …RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI OŚWIATY, KUL TURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór…
radni
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V/31/15 — UCHWAŁA NR V/31/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2015 rok …NR V/31/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2015 rok KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI radni…
radni
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII/38/15 — Uchwala Nr VII/38/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących zasad prowadzenia i współfinansowania nauki religii między Miastem Lubartów a innymi gminami prowadzącymi szkoły, których uczniowie uczestniczą w zajęciach międzyszkolnego punktu katechetycznego przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego "Agape" w Lubartowie …których uczniowie uczestniczą w zajęciach międzyszkolnego punktu katechetycznego przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego "Agape" w Lubartowie religia Agape oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 14 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XIV/79/2016 — Uchwała NR XIV/79/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów …określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów gimnazjum rekrutacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/91/2016 — Uchwała NR XV/91/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. …XV/91/2016 Uchwała NR XV/91/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI radni komisje…
radni
6. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/157/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/157/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. …NR XXIV/157/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. Komisje plan pracy radni komisje, delegaci, wysokość…
radni
7. Sesja nr 27 z dnia
2017-07-25
Uchwała nr XXVI/165/2017 — Uchwała NR XXVII/165/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku — w sprawie określenia przeznaczenia mienia placówek oświatowych Miasta Lubartów …XXVII/165/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku - w sprawie określenia przeznaczenia mienia placówek oświatowych Miasta Lubartów mienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 27 z dnia
2017-07-25
Uchwała nr XXVI/166/2017 — Uchwała NR XXVII/166/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku — w sprawie zamiaru zmiany siedziby II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie …roku - w sprawie zamiaru zmiany siedziby II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie Liceum siedziba oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 29 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr XXIX/180/2017 — Uchwała NR XXIX/180/2017 z dnia 12 października 2017 roku — w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów …Uchwała NR XXIX/180/2017 z dnia 12 października 2017 roku - w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów Uchwała NR XXIX/180/2017 z dnia 12 października 2017 roku - w […] sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów komisja, skład radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 29 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr XXIX/183/2017 — chwała NR XXIX/183/2017 z dnia 12 października 2017 roku — zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lubartów w sprawie dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Miasto Lubartów do nowego ustroju szkolnego …Rady Miasta Lubartów w sprawie dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Miasto Lubartów do nowego ustroju szkolnego szkoła oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji ZADANIA KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Do zadań komisji należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: 1) projektów uchwał związanych z polityką samorządu dotyczącą oświaty […] roku szkolnego 2015/2016 oraz środki Unii Europejskiej na realizację projektów oświatowych. Analiza zatrudnienia w szkołach i placówkach oświaty i kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów. 2015-09-15 Informacja zarządu LEWART LUBARTÓW z…
2. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady Miasta Lubartów…
3. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady Miasta Lubartów…
4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 2018-12-19 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. Wolne wnioski: Przewodniczący Andrzej Zieliński poinformował, że do końca marca każda Komisja ma przedstawić plan pracy Komisji. 2018-12-21 Protokół […] Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady Miasta Lubartów…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Andrzej Michał Kamiński 2018-07-01 …gminie. Poprawa bezpieczeństwa Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej Zwiększenie nakładów na oświatę 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które…
2. Agata Aftyka 2018-07-01 …załatwienia w gminie. Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej Zwiększenie nakładów na oświatę Budowa Skateparku z prawdziwego zdarzenia 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborc…
3. Emilia Kamińska 2018-07-01 …zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Rozwiązanie problemu "starego żłobka" Zwiększenie nakładów na oświatę Przystanek przy szpitalu. 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców…
4. Tomasz Jarosław Drozd 2018-07-01 …wymagają pilnego załatwienia w gminie. Poprawa jakości dróg Poprawa bezpieczeństwa Zwiększenie nakładów na oświatę 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które…
5. Osiem osób na konsultacjach w Urzędzie Miasta 2018-08-16 …r godziny na organizację konsultacji. Czyli, że adresatami zaproszenia są głownie emeryci, osoby niepracujące, urlopowicze i pracownicy oświaty.  Jak Pan ocenia sposób realizacji obowiązku konsultowania z mieszkańcami ważnych dla nich kwestii…
6. Sesja 6 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie 2019-03-19 …Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów na 2019 rok, l) przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów na 2019 rok. 7. Informacja Burmistrza o złożonych…
7. Emocje władzy i jej usłużnych kontra argumenty 2020-06-19 …w dodatku dotuje miasto, bo wraca część z jego PIT-u. Ta, którą dopłaci do oświaty, pomocy społecznej, czy inwestycji. Czy to znaczy, że można sobie nie płacić za mieszkanie? No nie. Chodzi…
8. Mało ludzi, dużo ludzi — Bębnimy! 2018-08-05 …tym bardziej pokazywać się gdziekolwiek, bo może córki nie wezmą na sprzątanie „w oświacie”.  Czy to jest dobrze? Jak zatrudnią w „takim trybie” to chyba mogą oczekiwać…
9. Zadanie konkursowe 2019-04-04 …na profilach Radnych. Przewodniczący Rady Miasta w obecnej kadencji. Radna uczestnicząca w pracach dwóch Komisji: Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i Rewizyjnej. Znajdziecie go na profilach Radnych , którzy zgodzili się udostępnić…
10. W Lubartowie? Wyłącznie konsultowany rozwój świadomości lokalnej 2020-12-09 …rozkłada się 100 zł z naszego podatku w miejskim budżecie, czyli ile złotych z tego idzie na oświatę, drogi, sprzątanie itd. To jest edukacja obywatelska, proszę państwa. Dlatego posypały się pytania, dlaczego tak dużo na…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników