Agata Aftyka

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Mam doświadczenie jako matka samotnie wychowująca dzieci, także niepełnosprawne. Utożsamiam się z problemami takich osób a także osób chorych i starszych. Jestem osobą żywo reagującą na problemy otoczenia. Dostrzegam wiele błędów podejmowanych do tej pory decyzji, lub ich braku (ogromne kwoty wydawane na niezagospodarowane inwestycje, możliwość rozwoju dla młodzieży, os. starsze — aktywizacja).

 

fot. Razem dla Lubartowa

Kontakt dla wyborców

mail — agataaftyka@wp.pl, facebook -Agata Aftyka

Lista wyborcza/Okręg

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEDSIĘBIORCY I MIESZKAŃCY RAZEM DLA LUBARTOWA/3

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Mam doświadczenie jako matka samotnie wychowująca dzieci, także niepełnosprawne. Utożsamiam się z problemami takich osób a także osób chorych i starszych. Jestem osobą żywo reagującą na problemy otoczenia. Dostrzegam wiele błędów podejmowanych do tej pory decyzji, lub ich braku (ogromne kwoty wydawane na niezagospodarowane inwestycje, możliwość rozwoju dla młodzieży, os. starsze — aktywizacja).

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym, objętym opieką Hospicjum im. Małego Księcia

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Tak, rozumiem ten termin. Pieniądze te muszą być wydatkowane zgodnie z potrzebami mieszkańców, jednocześnie chroniąc miasto przed zadłużeniem. Wydatkowanie każdej złotówki, która jest własnością mieszkańców, powinna być przeanalizowana b.dokładnie.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Akcja "Pomoc Ukrainie" przy współpracy z dziennikarką TVN. Zaangażowana cała społeczność Lubartowa. Zebrałam podpisy przeciwko aborcji. Jestem współzałożycielką ART FITu, który aktywizuje młodych i starszych mieszkańców Lubartowa.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

Zwiększenie nakładów na oświatę

Budowa Skateparku z prawdziwego zdarzenia

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Zmiana godzin konsultacji społecznych na odpowiednie dla mieszkańców.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Pozyskanie jak największej ilości środków unijnych dla wielu inicjatyw oraz ściągnięcie inwestorów i przedsiębiorstw do naszego miasta.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

b) Poprawienie jakości życia osób starszych

d) Rozwój placówek edukacyjnych

h) Zapobieganie wypieraniu drobnego handlu i usług z atrakcyjnych finansowo rejonów

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Trudno podkreślić tylko trzy.

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Zaproszenie do współpracy inwestorów, dużych firm zatrudniających także inżynierów, profesorów. W innych aspektach posiłkowałabym pomysłami ludzi młodych, mającymi kreatywne pomysły.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Komunikacja miejska — współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, prowadzącymi firmy transportowe. Połączenie z Lublinem — pociągi, busy, autobusy, także w późnych godzinach wieczornych.

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

strona w social mediach, która na bieżąco będzie informowała mieszkańców

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

Tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

Tak