Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 20
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII/39/15 — UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów …VII/39/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców - gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów dopłaty Lubartów woda i ścieki
woda i ścieki
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII/40/15 — UCHWAŁA NR VII/40/1S RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 maja 201Sr. w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze …201Sr. w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze dopłaty Nowodwór woda i ścieki
woda i ścieki
3. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/83/2016 — Uchwała NR XV/83/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGK Sp. z 0.0. w Lubartowie na lata 2016-2020" …Sp. z 0.0. w Lubartowie na lata 2016-2020" PGK plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych woda i ścieki
woda i ścieki
4. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/100/2016 — Uchwała NR XVI/100/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów …XVI/100/2016 Uchwała NR XVI/100/2016 z dnia 17 maja 2016 roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców - gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów Uchwała NR XVI/100/2016 z dnia 17 maja […] roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców - gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów dopłata Gmina Lubartów Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla […] grupy odbiorców - gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców - gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów woda i ścieki
woda i ścieki
5. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/101/2016 — Uchwała NR XVI/101/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze …ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze Nowodwór dopłaty Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy […] Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze woda i ścieki
woda i ścieki
6. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr Art. 24 ust. 8 — UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków …UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę […] i zbiorowego odprowadzania ścieków taryfa Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania […] ścieków Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków woda i ścieki
woda i ścieki
7. Sesja nr 25 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr XXV/162/2017 — Uchwała NR XXV/162/2017 z dnia 18 maja 2017 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów. …XXV/162/2017 Uchwała NR XXV/162/2017 z dnia 18 maja 2017 roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców - gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów. Uchwała NR XXV/162/2017 z dnia 18 maja […] roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców - gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów. dopłaty woda i ścieki
woda i ścieki
8. Sesja nr 25 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr Taryfa — zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Obowiązująca — nieprzegłosowana — w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków …w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Taryfa - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe […] odprowadzanie ścieków Obowiązująca - nieprzegłosowana w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i […] zbiorowego odprowadzania ścieków w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Woda opłaty…
opłaty
9. Sesja nr 36 z dnia
2018-06-25
Projekt uchwały nr do pkt 3c porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. …do pkt 3c porządku obrad Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu […] do zaopiniowania. woda i ścieki
woda i ścieki
10. Sesja nr 38 z dnia
2018-08-07
Uchwała nr XXXVIII/235/2018 — Uchwała NR XXXVIII/235/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku — w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania …do pkt 5d porządku obrad w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. XXXVIII/235/2018 Uchwała […] NR XXXVIII/235/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku - w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania Uchwała NR XXXVIII/235/2018 z dnia 7 sierpnia […] roku - w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania woda i ścieki
woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Marcin Wronowski 2018-07-01 …starego żłobka" Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej Obniżenie opłaty za wodę i ścieki. 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, kt…
2. Zbigniew Piskała 2018-07-01 …Rozwiązanie problemu "starego żłobka" Porządek w mieście - wygląd, czystość, zieleń, chodniki Obniżenie opłaty za wodę i ścieki. 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, kt…
3. Walenty Baluk 2018-07-01 …jakości dróg Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej Obniżenie opłaty za wodę i ścieki. 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, kt…
4. Grosz do grosza, tysiąc do tysiąca 2018-06-01 …takie tematy, które zawsze cieszą się zainteresowaniem. Bo zaglądają nam do portfela. Płacimy za wodę, ścieki, ciepło i śmieci. Za dużo, za mało?   Pewnie dla większości z nas to zawsze będzie…
5. Przewodniczący Rady zaprasza. Wasi Radni już Was zaprosili? 2018-06-29 …w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania…
6. Przekazujemy zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miasta Lubartów 2018-08-06 …i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania ; e)   ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy taryfowej odbiorców – gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów…
7. Sesja 9 VIII kadencji 2019-07-12 …Ogólnokształcące im. Piotra Firleja  w Lubartowie; h)  uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz…
8. Sesja 10 VII kadencji 2019-08-20 …gen. Władysława Andersa i Bohaterów Monte Cassino w Lubartowie, e) ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy taryfowej odbiorców – gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów…
9. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miasta Lubartów 2019-12-09 …pasa drogowego dróg gminnych Miasta Lubartów, f)  ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców – gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów, g…
10. Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 2020-06-16 …się uaktywnią. Z dokumentem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. My specjalną uwagę zwracaliśmy na wodę, ponieważ z nią w skali kraju nie jest najlepiej. W Prognozie czytamy, że: „ Jakość zasob […] zmiany planu w zakresie rozwoju terenów inwestycyjnych, spowoduje wzrost zapotrzebowania na wodę a w konsekwencji zwiększenie ilości powstałych ścieków (bytowych, opadowych i roztopowych), które będą musiały być w odpowiedni […] systemu wodno-kanalizacyjnego. Tereny zabudowy projektowane na obszarze opracowania objęte zostaną zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych. Istniejące już sieci wodociągowe przeznacza się do dalszej eksploatacji i rozbudowy. Na terenach…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Grzegorz Gregorowicz
Taryfy na wodę i ścieki i ciepło, możliwość likwidacji rad nadzorczych w PGK i PEC, parking w ramach budżetu obywatelskiego na osiedlu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, plan przekazania działki pod budownictwo tanich mieszkań
2018-05-17 …zapytanie 2018-05-17 Taryfy na wodę i ścieki i ciepło, możliwość likwidacji rad nadzorczych w PGK i PEC, parking w ramach budżetu obywatelskiego na osiedlu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, plan przekazania działki […] pod budownictwo tanich mieszkań Taryfy na wodę i ścieki i ciepło, możliwość likwidacji rad nadzorczych w PGK i PEC, parking w ramach budżetu obywatelskiego na osiedlu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, plan przekazania działki…
2.
Jacek Tomasiak
Bieżące koszty funkcjonowania ZZO, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – deficyt, sprawozdanie z budżetu obywatelskiego, kolektory słoneczne, skutki przyszłych taryf za wodę i za ścieki, dotacja na modernizację obiektów, przetargi, Fundacja ds. Budownictwa Mieszkań dla Osób Ubogich, Programu Mieszkanie Plus.
2018-05-17 …Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – deficyt, sprawozdanie z budżetu obywatelskiego, kolektory słoneczne, skutki przyszłych taryf za wodę i za ścieki, dotacja na modernizację obiektów, przetargi, Fundacja ds. Budownictwa Mieszkań dla Osób Ubogich, Programu Mieszkanie Plus […] Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – deficyt, sprawozdanie z budżetu obywatelskiego, kolektory słoneczne, skutki przyszłych taryf za wodę i za ścieki, dotacja na modernizację obiektów, przetargi, Fundacja ds. Budownictwa Mieszkań dla Osób Ubogich, Programu Mieszkanie Plus…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników