Grosz do grosza, tysiąc do tysiąca

2018-06-01

Są takie tematy, które zawsze cieszą się zainteresowaniem.

Bo zaglądają nam do portfela.

Płacimy za wodę, ścieki, ciepło i śmieci. Za dużo, za mało?

fot. ZKGZL

 

Pewnie dla większości z nas to zawsze będzie za dużo. Trzeba jakoś utrzymywać spółki miejskie i pokrewne. W końcu to nasze, miejscowe, to kto ma je utrzymywać, jak nie my – mieszkańcy.

Nie sprawdzaliśmy tutaj, jaki kawałek spółkowego tortu rocznego przypada w ogóle na wynagrodzenia, ale ile w tym torcie nagrody dla prezesów i pracowników.

W ogólnej kwocie to pewnie niewiele, ale ktoś to musi zapłacić.

Tak się też zastanawiamy, czym się prezes zasługuje, czym nie zasługują się pracownicy spółki.

 

Kogo nagrodzono i w jakiej wysokości:

Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Tomasz Marzęda

rok 2016 -10 000,00 zł,

rok 2017 — 8 000,00 zł,

rok 2018 -nie przyznano.

Główny księgowy -Wiesław Kochalski:

rok 2016 — 6 000,00 zł,

rok 2017 — 6 000,00 zł,

rok 2018 -nie przyznano

 Pracownicy – 0,00 zł

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Poprzedni prezes

rok 2016 – 7000,00 zł

rok 2017 – 8000,00 zł

rok 2018 – nie przyznano

Główny księgowy

rok 2016 – 6000,00 zł

rok 2017 – 6000,00 zł

rok 2018 – nie przyznano

Pracownicy – 0,00 zł