Walenty Baluk

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

RAZEM ZMIENIMY LUBARTÓW – NASZE MIASTO

 

fot. Razem dla Lubartowa

Kontakt dla wyborców

baluk@wp.pl

Lista wyborcza/Okręg

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEDSIĘBIORCY I MIESZKAŃCY RAZEM DLA LUBARTOWA

Okręg 4 / Lista 13 / Miejsce 1

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

RAZEM ZMIENIMY LUBARTÓW – NASZE MIASTO

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

prof. dr hab. UMCS, wykładowca

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Środki budżetowe jednostki samorządowej powinny służyć zaspokojeniu interesów społeczności Lubartowa — nie układów partyjno-lokalnych. Z tego powodu kontrola wydatków środków publicznych ze strony mieszkańców jest konieczna.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Od 2 lat interesuje się polityką lokalną. Aktywnie protestowałem przeciwko budowie wschodniej obwodnicy Lubartowa, postulując opracowanie i wdrożenie programu sieci dróg miejskich, przyjaznych i bezpiecznych dla mieszkańców i środowiska.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Poprawa jakości dróg

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

Obniżenie opłaty za wodę i ścieki.

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Zrównoważony rozwój infrastruktury w całym Lubartowie, przejrzyste i profesjonalne zarządzanie Miastem Lubartów i jego finansami publicznymi.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

d) Rozwój placówek edukacyjnych

e) Budowa/rozwój obiektów sportowych

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

W nowoczesnym społeczeństwie lokalnym nie ma miejsca na butę i arogancję władzy samorządowej. Wdrożenie modelu komunikacji i współpracy pomiędzy mieszkańcami a władzą samorządową.

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Należy podjąć następujące działania: 1) stworzyć Strefę Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dolinie Wieprza, 2) zadbać o intensywny rozwój istniejącej strefy ekonomicznej. Koncepcja rozwoju Lubartowa powinna opierać się o powyższe 2 filary.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Budowa sieci dróg miejskich oraz ścieżek rowerowych.

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Osobisty (spotkania) i elektroniczny.

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

tak