Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 36
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-03-03
Uchwała nr IV/22/15 — UCHWALA NR IV/22/15 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/10 Rady Miasta Lubartów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania …wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania UCHWALA NR IV/22/15 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 3 marca […] wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania niepełnosprawni niepełnosprawni…
niepełnosprawni
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII/40/15 — UCHWAŁA NR VII/40/1S RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 maja 201Sr. w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze …VII/40/1S RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 maja 201Sr. w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze dopłaty Nowodwór woda i ścieki…
woda i ścieki
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr — Stanowisko Rady Miasta Lubartów w sprawie ustalania metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta …Stanowisko Rady Miasta Lubartów w sprawie ustalania metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta ZKGZL stanowisko radni odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór…
odpady radni
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/71/2015 — Uchwała NR XII/71/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie wprowadzenia opIaty targowej w Mieście Lubartów, określenia stawek, zasad ustalania, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty. …w sprawie wprowadzenia opIaty targowej w Mieście Lubartów, określenia stawek, zasad ustalania, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty. opłata targowa opłaty targowiska…
opłaty targowiska
5. Sesja nr 14 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XIV/78/2016 — Uchwała NR XIV/78/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/10 Rady Miasta Lubartów z dnia 1 czerwca 2010 r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania …wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Usługi opiekuńcze odpłatności pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/93/2016 — Uchwała NR XV/93/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie wprowadzenia opiaty prolongacyjnej na terenie miasta Lubartów. …NR XV/93/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - w sprawie wprowadzenia opiaty prolongacyjnej na terenie miasta Lubartów. opłata prolongacyjna podatki…
podatki
7. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/101/2016 — Uchwała NR XVI/101/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze …Uchwała NR XVI/101/2016 z dnia 17 maja 2016 roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze Uchwała NR XVI/101/2016 z dnia […] maja 2016 roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze Nowodwór dopłaty Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody […] i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów…
woda i ścieki
8. Sesja nr 23 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr XXIII/143/2017 — UCHWAŁA NR XXIII/143/2017 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów …Projekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów Projekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których […] organem prowadzącym jest Miasto Lubartów opłaty UCHWAŁA NR XXIII/143/2017 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest […] Lubartów UCHWAŁA NR XXIII/143/2017 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów XXIII/143/2017…
przedszkola
9. Sesja nr 23 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr XXIII/147/2016 — Uchwała NR XXIII/147/2016 z dnia 22 lutego 2017 roku — w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Lubartów …Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Lubartów Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto […] Lubartów opłaty XXIII/147/2016 Uchwała NR XXIII/147/2016 z dnia 22 lutego 2017 roku - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Lubartów Uchwała NR XXIII/147/2016 z dnia 22 lutego […] roku - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Lubartów tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
10. Sesja nr 25 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr Taryfa — zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Obowiązująca — nieprzegłosowana — w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków …zbiorowego odprowadzania ścieków w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Woda opłaty
opłaty
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 21
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Sesja 23 VII Kadencji 2017-02-22 …w na rok 2016.  7. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW I PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH: a) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto […] Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ”; e) ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na  terenie Gminy Miasto Lubartów. 8. Odpowiedzi…
2. Marek Szymczak 2018-07-01 …Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Rozwiązanie problemu "starego żłobka" Poprawa bezpieczeństwa Obniżenie opłaty za wywóz śmieci. 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborc…
3. Emilia Kamińska 2018-07-01 …podatków osób fizycznych, podatku dochodowego przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną, podatków i opłat lokalnych. 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. W sprawach…
4. Marcin Wronowski 2018-07-01 …gminie. Rozwiązanie problemu "starego żłobka" Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej Obniżenie opłaty za wodę i ścieki. 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborc…
5. Zbigniew Piskała 2018-07-01 …załatwienia w gminie. Rozwiązanie problemu "starego żłobka" Porządek w mieście - wygląd, czystość, zieleń, chodniki Obniżenie opłaty za wodę i ścieki. 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborc…
6. Waldemar Gąsior 2018-07-01 …podatków osób fizycznych, podatku dochodowego przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną, podatków i opłat lokalnych. Z tego powodu wydatkowanie . 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych…
7. Walenty Baluk 2018-07-01 …w gminie. Poprawa jakości dróg Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej Obniżenie opłaty za wodę i ścieki. 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborc…
8. Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi? 2017-11-16 …komunalną (np. wywozem odpadów). Po co? Ot, chociażby po to, żeby zobaczyć, czy kalkulacja stawek opłaty nie jest zawyżona. Postulowałyśmy, żeby te umowy były dostępne dla każdego, bo w końcu są opłacane ze…
9. Emocje władzy i jej usłużnych kontra argumenty 2020-06-19 …o stanie Gminy miasto Lubartów za 2018: na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wyniosły łącznie 640 199,33 zł i dotyczyły 120 mieszkań. Raport […] o stanie Gminy miasto Lubartów za 2019: Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wyniosły łącznie 688 247,73 zł i dotyczyły 120 mieszkań. To…
10. Raport o stanie gminy miasto Lubartów — Part II 2020-05-29 …mln PLN . Kiedy?   Środowisko Ogółem z budżetu gminy, z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wydatkowano kwotę 45 704 zł…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Maria Kozak
Remonty dróg, zmniejszenie opłat za śmieci
2015-12-22 …Remonty dróg, zmniejszenie opłat za śmieci…
2.
Jacek Tomasiak
Instalacje solarne, dotacja na pokrycie opłat za odpady za śmieci, plan gospodarki niskoemisyjnej
2015-07-21 …Instalacje solarne, dotacja na pokrycie opłat za odpady za śmieci, plan gospodarki niskoemisyjnej…
3.
Jacek Tomasiak
Obniżki opłat dla mieszkańców miasta Lubartowa, przetarg z PGK Sp. z o. o., pojemniki, odbiór odpadów, „solarne buble za miliony”- przegląd wszystkich instalacji w Lubartowie w tych mieszkaniach, odbiór tej dokumentacji technicznej, GIODO, możliwość przekształcania mieszkań w zasobach komunalnych, rekompensata, wnioski do budżetu obywatelskiego,
2017-02-22 …Obniżki opłat dla mieszkańców miasta Lubartowa, przetarg z PGK Sp. z o. o., pojemniki, odbiór odpadów, „solarne buble za miliony”- przegląd wszystkich instalacji w Lubartowie w tych mieszkaniach, odbiór tej dokumentacji technicznej, GIODO, możliwość przekształcania…
4.
Jakub Wróblewski
Wysokość opłat — dzierżawa terenu na tym rynku, strefa gospodarcza, projekty budżetu obywatelskiego, budynek przy ul. Krętej, sesje, budowa ZZO
2016-05-17 …Wysokość opłat - dzierżawa terenu na tym rynku, strefa gospodarcza, projekty budżetu obywatelskiego, budynek przy ul. Krętej, sesje, budowa ZZO…
5.
Andrzej Zieliński
Dotacje na wyprawkę szkolną, reorganizacje placówek kultury, „Dbajmy o najmłodszych. Zmieniajmy gminy samorządu na lepsze”, opłata targowa, najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych wielkości 8 25m2 budynku przy ul. Reja 14
2017-10-12 …Dotacje na wyprawkę szkolną, reorganizacje placówek kultury, „Dbajmy o najmłodszych. Zmieniajmy gminy samorządu na lepsze”, opłata targowa, najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych wielkości 8 25m2 budynku przy ul. Reja 14 Dotacje na wyprawkę szkolną […] reorganizacje placówek kultury, „Dbajmy o najmłodszych. Zmieniajmy gminy samorządu na lepsze”, opłata targowa, najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych wielkości 8 25m2 budynku przy ul. Reja 14 Dotacje na wyprawkę szkolną, reorganizacje placówek kultury, „Dbajmy […] o najmłodszych. Zmieniajmy gminy samorządu na lepsze”, opłata targowa, najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych wielkości 8 25m2 budynku przy ul. Reja…
6.
Andrzej Zieliński
Grupowe ubezpieczenia zarówno osób, pracowników, współpracowników, czy dzieci będących na utrzymaniu tych osób, a także majątku gminy, jednostek organizacyjnych, także jednostek kultury — oszczędności
2017-12-21 …czy dzieci będących na utrzymaniu tych osób, a także majątku gminy, jednostek organizacyjnych, także jednostek kultury - oszczędności opłaty finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
7.
Jan Ściseł
Likwidacja Straży Miejskiej- opłaty parkingowe, realizacja inwestycji drogowych w budżecie na 2018 rok
2018-03-28 …zapytanie 2018-03-28 Likwidacja Straży Miejskiej- opłaty parkingowe, realizacja inwestycji drogowych w budżecie na 2018 rok Likwidacja Straży Miejskiej- opłaty parkingowe, realizacja inwestycji drogowych w budżecie na 2018 rok…
8.
Tomasz Krówczyński
Zapytanie dotyczy rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego
2019-05-21 …Zapytanie dotyczy rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego Zapytanie dotyczy rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego opłaty energia ciepło, gaz, prąd…
9.
Tomasz Krówczyński
Dotyczy podatku od nieruchomości i opłaty parkingowej.
2021-04-29 …zapytanie 2021-04-29 Dotyczy podatku od nieruchomości i opłaty parkingowej. Dotyczy podatku od nieruchomości i opłaty parkingowej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników