Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 112
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr III/14/15 — UCHWAŁA NR III/14/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/07 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego …dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego podatki podatki…
podatki
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-03-03
Uchwała nr IV/24/15 — UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubartowie w obrębie S-Za Fabryką …NR IV/24/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubartowie w obrębie S-Za Fabryką UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia […] marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubartowie w obrębie S-Za Fabryką nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-28
Uchwała nr VI/36/15 — UCHWAŁA NR VI/36/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Lubartowie …NR VI/36/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Lubartowie wyrażenie zgody zamiana nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-23
Uchwała nr VIII/43/15 — UCHWALA NR VIII/43/15 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/07 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. …dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. podatki zwory deklaracji nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-23
Uchwała nr VIII/46/15 — UCHWAŁA NR VIII/46/ 15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubartowie w obrębie 8-Za Fabryką …VIII/46/ 15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubartowie w obrębie 8-Za Fabryką nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-20
Uchwała nr XI/60/15 — UCHWAŁA NR XII60/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW w sprawie nadania nazwy ulicy nowoprojektowanej …nadania nazwy ulicy nowoprojektowanej Projekt uchwały: w sprawie nadania nazwy ulicy nowoprojektowanej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
drogi nieruchomości
7. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/66/2015 — Uchwała NR XII/66/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI1/236/09 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Lubartów. …Nr XXXVI1/236/09 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Lubartów. zwolnienia uchylenie uchwały podatki…
podatki
8. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/67/2015 — Uchwała NR XII/67/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2016. …XII/67/2015 Uchwała NR XII/67/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2016. podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie…
nieruchomości podatki
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/70/2015 — Uchwała NR XII/70/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. …dnia 19 listopada 2015 roku - w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. wzory deklaracji podatki…
podatki
10. Sesja nr 14 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XIV/81/2016 — Uchwała NR XIV/81/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lubartowie w obrębie lO-Lubelska …XIV/81/2016 Uchwała NR XIV/81/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lubartowie w obrębie lO-Lubelska sprzedaż Lubelska nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Sesja 28 VIII Kadencji 2017-08-31 …odpadami. 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:  a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8-Za Fabryką ; b) nadania nazwy dla ronda w Lubartowie; c) nadania…
2. Osiem osób na konsultacjach w Urzędzie Miasta 2018-08-16 …wykonać podziału na działki budowlane w celu ich zbycia. Zwracały uwagę, aby Miasto odkupiło od nich te nieruchomości skoro i tak nie mają z nich pożytku, a Studium nie przewiduje żadnych zmian w tamtym…
3. Przekazujemy zaproszenie. Sesja 13 VIII Kadencji. Projekty 2019-10-22 …wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat , b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą […] której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat, c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas…
4. Emocje władzy i jej usłużnych kontra argumenty 2020-06-19 …mieszkalnictwa finansowane będą z budżetu Gminy, w tym ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokali i nieruchomości, z kredytów lub przy wykorzystaniu dofinansowania z funduszy zewnętrznych(...) Tu uwaga – planujemy co…
5. Raport o stanie gminy miasto Lubartów — Part II 2020-05-29 …w w latach 2018- 2022 Planowana wysokość wydatków w 2018 roku z podziałem na: - zarzadzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, eksploatacją i utrzymaniem w kwocie 170 000 zł, - remonty budynków i lokali mieszkalnych […] zł, - inwestycje w kwocie 250 000 zł, - udział w kosztach zarzadzania i utrzymania części wspólnych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 220 000 zł.   Planowana wysokość wydatków w […] roku z podziałem na: - zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, eksploatacją i utrzymaniem w kwocie 174 500 zł., - na remonty budynków i lokali mieszkalnych w kwocie 120 000 zł., - na inwestycje w kwocie…
6. Sesja 8 VIII Kadencji 2019-06-19 …szczegółowego sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za […] w na sektory odbierania odpadów komunalnych; l) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Miasto Lubartów…
7. Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. Część 3 2019-10-11 …Źródłami dochodów własnych gminy są : 1) wpływy z podatków: a) od nieruchomości, b) rolnego, c) leśnego, d) od środków transportowych, e) dochodowego od osób…
8. Kontrola kontroli #BIPdokawy Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 2020.01.24 …w miasta, czyli ostatecznie na budżet. RIO dopatrzyło się także przypadków nieprawidłowego opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów stanowiących współwłasność (współużytkowanie wieczyste) osób fizycznych z…
9. Miejski portfel z przegródkami. A w nim nasze pieniądze. 2019-11-12 …dochód z innych źródeł, bo przecież mieszkańcy płacą również podatek od nieruchomości, środków transportowych itd. Plany dotyczą: - podatku od nieruchomości 12.050.000,00 zł - podatku rolnego…
10. Przekazujemy zaproszenie. Sesja 14 VIII Kadencji. Projekty 2019-11-26 …Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działek gruntu nr 470/1, 471/1, 472, położonej w Nowodworze, z dotychczasowym dzierżawcą […] szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za […] odbierania odpadów komunalnych , h) uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Miasto Lubart…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Grzegorz Jaworski
Czym Miasto się kieruje, kiedy zbywa nieruchomości na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych? Apel o poszerzenie projektu o miejsca parkingowe
2016-06-22 …Czym Miasto się kieruje, kiedy zbywa nieruchomości na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych? Apel o poszerzenie projektu o miejsca parkingowe…
2.
Jan Ściseł
Przetarg na wywóz odpadów, budynek przy ul. Kościuszki, chodnik do osiedla przy Solbecie, nieruchomość przy ulicy Legionów po dawnym LOK-u, budynek po starym żłobku
2015-05-26 …Przetarg na wywóz odpadów, budynek przy ul. Kościuszki, chodnik do osiedla przy Solbecie, nieruchomość przy ulicy Legionów po dawnym LOK-u, budynek po starym żłobku…
3.
Jan Ściseł
dotyczy: pytania na XXI Sesji Rady Miasta w Lubartowie w dniu 23.11.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pałecznicy gm. Niedźwiada, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów.
2016-11-28 …dotyczy: pytania na XXI Sesji Rady Miasta w Lubartowie w dniu 23.11.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pałecznicy gm. Niedźwiada, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów. Odpowiedź Burmistrza…
4.
Jacek Tomasiak
Odpowiedź Burmistrza na pytanie dot. zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach Gminy Miasto Lubartów.
2016-09-15 …Odpowiedź Burmistrza na pytanie dot. zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach Gminy Miasto Lubartów…
5.
Jakub Wróblewski
Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Organizacji, porządek przy wiatach śmietnikowych, infokioski, nieruchomość przy ul. Krętej
2015-11-19 …Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Organizacji, porządek przy wiatach śmietnikowych, infokioski, nieruchomość przy ul. Krętej…
6.
Jakub Wróblewski
Pawilon,drzewa, parking,nieruchomość położona na rogu ul. Krętej i ul. Szulca, Rada Seniorów, miejsce zejścia do parku(6)
2017-11-22 …Pawilon,drzewa, parking,nieruchomość położona na rogu ul. Krętej i ul. Szulca, Rada Seniorów, miejsce zejścia do parku(6) Pawilon,drzewa, parking,nieruchomość położona na rogu ul. Krętej i ul. Szulca, Rada Seniorów, miejsce zejścia […] do parku(6) Pawilon,drzewa, parking,nieruchomość położona na rogu ul. Krętej i ul. Szulca, Rada Seniorów, miejsce zejścia do parku…
7.
Tomasz Krówczyński
Zapytanie dotyczy etapu prac modernizacji dawnej siedziby Tygodnika Lubartowiak oraz planowanego terminu oddania budynku do użytku
2019-06-18 …Zapytanie dotyczy etapu prac modernizacji dawnej siedziby Tygodnika Lubartowiak oraz planowanego terminu oddania budynku do użytku inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
8.
Tomasz Krówczyński
Dot. ciąg pieszo -rowerowy ul. Wierzbowa — Bukowa. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu.
2020-07-20 …Bukowa. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu. Dot. ciąg pieszo -rowerowy ul. Wierzbowa - Bukowa. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu. inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Tomasz Krówczyński
Dot. budowa ul. Kalinowej. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu.
2020-07-20 …Dot. budowa ul. Kalinowej. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu. Dot. budowa ul. Kalinowej. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu. inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
10.
Tomasz Krówczyński
Dot. budowa chodnika ul. Lotników — Kosmonautów. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu.
2020-07-20 …Lotników - Kosmonautów. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu. Dot. budowa chodnika ul. Lotników - Kosmonautów. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu. inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników