Miejski portfel z przegródkami. A w nim nasze pieniądze.

2019-11-12

Za chwilę Rada Miasta rozpocznie prace nad budżetem miasta na 2020 rok.

Wiemy, że wielu mieszkańców nie czuje powiązania swojego portfela z tymże budżetem. Miasto dostaje od państwa jakieś pieniądze, płacimy na miejscu jakieś podatki i jakoś to się kręci…

fot. Miasto Obywatelskie Lubartów

 

Ile Rada Miasta zaplanowała mieć w portfelu w 2019 roku? Założyła, że będziemy mieli ok. 106 mln zł dochodów. Skąd dokładnie te pieniądze będą pochodziły, znajdziecie w uchwale budżetowej.

Jest tam jednak pozycja, która ściśle wiąże się z naszą pracą, a są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Co to jest konkretnie? Wszyscy mieszkańcy, którzy płacą podatek od swojej pensji, czy prowadzonej działalności gospodarczej – zasilają w ten sposób budżet miasta. W 2019 jest to ok. 23 mln zł, czyli aż jedna piąta dochodów miasta, to nasze podatki od pracy.

Załóżmy, że mieszkaniec zarabia minimalną pensję (2450 zł). Od tej pensji zapłaci w 2019 roku podatek w wysokości 1476 zł. Około 40% tej kwoty wraca do budżetu miasta, w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli każdy zarabiający minimalną pensję przekaże miastu w tym roku ok. 526 zł.

Na co miasto je wydaje?

Bierzemy tutaj pod uwagę strukturę wydatków na zadania własne, bo jak wiadomo – koszula bliższa ciału.

To oczywiście, uproszczenie. I ktoś powie, a co to jest, te „marne” 22.879.406,00 zł podatków od osób fizycznych i prawnych…

Na wykresie wyliczenia tylko dla wpływu z podatku od wynagrodzeń.

Władze oczekują, że oprócz tego przyniesiemy miastu jeszcze dochód z innych źródeł, bo przecież mieszkańcy płacą również podatek od nieruchomości, środków transportowych itd. Plany dotyczą:

- podatku od nieruchomości 12.050.000,00 zł

- podatku rolnego 66.200,00 zł

- podatku od środków transportowych 610.000,00 zł

- podatku od spadków i darowizn 70.000,00 zł

- karty podatkowej 90.000,00 zł

- opłaty skarbowej 320.000,00 zł

- opłaty targowej 50.000,00 zł

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 500.000,00 zł

- innych opłat lokalnych 380.000,00 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych 775.000,00 zł

To już kwota łącznie 37.790.606,00 zł. Już nie jedna piąta, tylko ponad jedna trzecia planowanego dochodu.

Dlatego tak ważna jest świadomość, że to nie są pieniądze abstrakcyjne, tylko takie, którymi każdy z nas współfinansuje drogi, szkoły, czy utrzymanie obiektów sportowych. A którymi w naszym imieniu – zarządza Rada Miasta i Burmistrz.

Dlatego tradycyjnie – zachęcamy do kontaktów z radnymi, jeśli ktoś chce wiedzieć więcej.

W końcu za chwilę zdecydują o tym, jak będą wydawać nasze pieniądze w przyszłym roku.