Wyniki wyszukiwania dla tagu: sąd

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/58/2015 — Uchwała NR X/58/2015 z dnia 29 września 2015 roku — w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie …dnia 29 września 2015 roku - w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie Uchwała NR X/58/2015 z dnia 29 września 2015 roku - w sprawie powołania zespołu do […] przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie ławnicy do pkt 7f porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie […] Projekt uchwały: w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie sąd
sąd
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/59/2015 — UCHWAŁA NR X/59/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników …ławników Projekt uchwały: w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników sąd policja policja…
policja sąd
3. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-20
Uchwała nr XI/61/15 — UCHWALA NR XI/61/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019 …UCHWALA NR XI/61/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019 ławnicy do pkt 6b porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie […] wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019 Projekt uchwały: w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019 sąd
sąd
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jan Ściseł
Sąd Administracyjny
2015-01-29 Sąd Administracyjny…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników