Wyniki wyszukiwania dla tagu: sąd

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/58/2015 — Uchwała NR X/58/2015 z dnia 29 września 2015 roku — w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie …dnia 29 września 2015 roku - w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie Uchwała NR X/58/2015 z dnia 29 września 2015 roku - w sprawie powołania zespołu do […] przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie ławnicy do pkt 7f porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie […] Projekt uchwały: w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie sąd
sąd
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/59/2015 — UCHWAŁA NR X/59/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników …uchwały: w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników policja policja sąd
policja sąd
3. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-20
Uchwała nr XI/61/15 — UCHWALA NR XI/61/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019 …UCHWALA NR XI/61/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019 ławnicy do pkt 6b porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie […] wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019 Projekt uchwały: w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019 sąd
sąd
4. Sesja nr 9 z dnia
2019-07-12
Uchwała nr IX/65/2019 — Uchwała NR IX/65/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku — w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (w załączeniu wyniki głosowania) …roku - w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (w załączeniu wyniki głosowania) komisja, ławnicy sądowi 6 c Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Projekt uchwały w sprawie powołania…
radni
5. Sesja nr 9 z dnia
2019-07-12
Uchwała nr IX/66/2019 — Uchwała NR IX/66/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku — w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników (w załączeniu wyniki głosowania) …zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników (w załączeniu wyniki głosowania) ławnicy sądowi 6 d Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na…
policja
6. Sesja nr 12 z dnia
2019-09-26
Uchwała nr XII/86/2019 — Uchwała NR XII/86/2019 z dnia 26 września 2019 roku — w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu …dnia 26 września 2019 roku - w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu sąd
sąd
7. Sesja nr 12 z dnia
2019-09-26
Uchwała nr XII/87/2019 — Uchwała NR XII/87/2019 z dnia 26 września 2019 roku — w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu …dnia 26 września 2019 roku - w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu sąd
sąd
8. Sesja nr 12 z dnia
2019-09-26
Uchwała nr XII/88/2019 — Uchwała NR XII/88/2019 z dnia 26 września 2019 roku — w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu …dnia 26 września 2019 roku - w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu sąd
sąd
9. Sesja nr 13 z dnia
2019-10-29
Uchwała nr XIII/99/2019 — Uchwała NR XIII/99/2019 z dnia 29 października 2019 roku — w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2020-2023 …do pkt 4i porządku obrad Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2020-2023 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję […] głosowanie tajne XIII/99/2019 Uchwała NR XIII/99/2019 z dnia 29 października 2019 roku - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2020-2023 Uchwała NR XIII/99/2019 z dnia 29 października 2019 roku - w […] sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2020-2023 sąd
sąd
10. Sesja nr 16 z dnia
2020-01-31
Uchwała nr XVI/142/2020 — Uchwała NR XVI/142/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Prokuratora Rejonowego w Lubartowie wraz z odpowiedzią na skargę …XVI/142/2020 Uchwała NR XVI/142/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Prokuratora Rejonowego w Lubartowie wraz z odpowiedzią na skargę Uchwała NR XVI/142/2020 z dnia […] stycznia 2020 roku - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Prokuratora Rejonowego w Lubartowie wraz z odpowiedzią na skargę skarga, WSA, Prokurator prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz…
parkowanie porządek prawo
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Ale musiał? 2018-03-11 …sprawie, ale zastanawiałyśmy się, czy jest to na tyle istotna kwestia, aby bić się o nią w sądzie. Wówczas sprawy nie kontynuowałyśmy. Ale jak wiemy dziś – niesłusznie. Bo jak widać, w Ratuszu […] Którego praca polega na „urzędnikowaniu”. A zatem – sprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Tym razem – do skutku. Może po naszej wygranej i Starostwo Powiatowe się ośmieli… Zdjęcie…
2. Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi? 2017-11-16 …Piłsudskiego, czy lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów. My też je doskonale pamiętamy. W tym sprawę w sądzie o udostępnienie opinii radcy prawnego urzędu, czy „wydostawanie” raportu oddziaływania na środowisko i prognozy finansowej…
3. Emocje władzy i jej usłużnych kontra argumenty 2020-06-19 …tymczasowe”, to umowa na wynajem takiego „cuda” może być zawarta do 6 miesięcy, jeśli sąd nie orzekł o prawie do lokalu socjalnego lub zamiennego. Czyli, jeśli kontener ma być traktowany jako lokal […] gruntem, wydzielony za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. W każdym przypadku, gdy sąd orzeknie o uprawnieniu do lokalu socjalnego, eksmitowany nie może być w świetle obowiązujących przepisów umieszczony…
4. Raport o stanie gminy miasto Lubartów — Part II 2020-05-29 …leczenia odwykowego, w tym 41 osób jako świadków w sprawie oraz skierowała do sądu 52 osoby o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. W punkcie konsultacyjnym zrealizowano 47 dyżurów terapeutycznych […] rozmowy profilaktyczne z 46 osobami  nadużywającymi napojów alkoholowych,  z czego 38 skierowano do sądu o przymusowe leczenie. W punktach konsultacyjnych udzielono 225 porad osobom z problemem alkoholowym, 164 porad członkom rodziny…
5. Przekazujemy zaproszenie. Sesja 13 VIII Kadencji. Projekty 2019-10-22 …i nadania mu Statutu, h) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta, i) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2020 – 2023 , j) odwołania dodatkowego przedstawiciela Rady Miasta Lubartów…
6. Kronika przypadków w ogóle ze sobą nie związanych 2020-02-19 …MKRPA przeprowadzili rozmowy profilaktyczne z 46 osobami nadużywającymi napojów alkoholowych, z czego 38 skierowano do sądu o przymusowe leczenie. W punktach konsultacyjnych udzielono 225 porad osobom z problemem alkoholowym, 164 porad członkom rodziny […] realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii. A w efekcie – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 3 lutego. Urząd przesyła nam sprawozdanie z realizacji Programu za 2017 i „sprawozdanie […] Urząd nie wysyła, nie pisze, dlaczego nie wysyła, więc… składamy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A  jest to trzecia nasza skarga do WSA w tej kadencji.   Czytamy sprawozdanie i…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jan Ściseł
Sąd Administracyjny
2015-01-29 Sąd Administracyjny…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników