Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-20
Uchwała nr XI/62/15 — UCHWALA NR Xl/62/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów …XI/62/15 UCHWALA NR Xl/62/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów UCHWALA NR Xl/62/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: udzielenia […] pomocy finansowej Gminie Lubartów pomoc finansowa pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/63/2015 — Uchwała NR XII/63/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-2025" …w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-2025" XII/63/2015 strategia rozwiązywanie problemów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 14 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XIV/78/2016 — Uchwała NR XIV/78/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/10 Rady Miasta Lubartów z dnia 1 czerwca 2010 r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania …oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Usługi opiekuńcze odpłatności pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 14 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XIV/80/2016 — Uchwała NR XIV/80/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku — w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 …sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 alkoholizm narkomania profilaktyka pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin alkohol bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
alkohol bezpieczeństwo pomoc społeczna
5. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/98/2016 — Uchwała NR XVI/98/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie: Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów — klientów MOPS w Lubartowie w wieku 60+ na lata 2016-2018 …przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów - klientów MOPS w Lubartowie w wieku 60+ na lata 2016-2018 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pomoc społeczna zdrowie
6. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/105/2016 — Uchwała NR XVII/105/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie …XVII/105/2016 Uchwała NR XVII/105/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku - w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie MOPS Statut pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin statut zmiany statutu gminy…
pomoc społeczna statut
7. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/106/2016 — Uchwała NR XVII/106/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego …XVII/106/2016 Uchwała NR XVII/106/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji […] administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego MOPS dodatek energetyczny pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin energia ciepło, gaz, prąd…
energia pomoc społeczna
8. Sesja nr 19 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr XIX/115/2016 — UCHWAŁA NR XIX/115/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów …XIX/115/2016 UCHWAŁA NR XIX/115/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów UCHWAŁA NR XIX/115/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie udzielenia […] pomocy finansowej Gminie Lubartów pomoc Gmina Lubartów Projekt uchwały: w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubartów Projekt uchwały: w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubartów współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
współpraca regionalna
9. Sesja nr 20 z dnia
2016-10-28
Uchwała nr XX/127/2016 — Uchwała NR XX/127/2016 z dnia 28 października 2016 roku — w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opiat, jak również tryb ich pobierania …jak również tryb ich pobierania usługi opiekuńcze, odpłatności, zaburzenia psychiczne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin niepełnosprawni…
niepełnosprawni pomoc społeczna zdrowie
10. Sesja nr 23 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr XXIII/145/2017 — UCHWAŁA NR XXIII/145/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019 …lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Agata Aftyka 2018-07-01 …ładnie. 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. Akcja "Pomoc Ukrainie" przy współpracy z dziennikarką TVN. Zaangażowana cała społeczność Lubartowa. Zebrałam podpisy przeciwko aborcji…
2. Przemysław Kural 2018-07-01 …radnego itp. udział w szkoleniach), organizowanie spotkań z wyborcami, nakłanianie do udziału w glosowaniach, spotkaniach, konsultacjach społecznych. Pomoc w pisaniu wniosków konkursowych, grantów. 6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, kt…
3. Przemysław Trubalski 2018-07-01 …według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach? Podniesienie jakości powietrza i gospodarki energetycznej miasta poprzez pomoc mieszkańcom w uzyskiwaniu środków na termomodernizacje, wymianę źródeł ciepła, montaż alternatywnych źr…
4. Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta 2017-06-21 …złożenie przeze mnie mandatu radnego nie oznacza rezygnacji z pomocy mieszkańcom Lubartowa. Nadal będę pomagał w sprawach, w których zgłoszą się do mnie Lubartowianie, angażował się w społeczne i charytatywne inicjatywy jak do…
5. Nic ważnego, nie przychodźcie 2018-05-14 …Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubartowie za 2017 rok. 6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto…
6. Sesja 8 VIII Kadencji 2019-06-19 …Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miasto Lubartów za 2018 rok. 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jerzy Tracz
Oczyszczanie elementów sieci kanalizacji deszczowej i ich bieżąca konserwacja, talony dla urzędników, zaśmiecenie kirkutu(3)
2017-12-21 …talony dla urzędników, zaśmiecenie kirkutu(3) cmentarze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe pomniki pomniki i tablice upamiętniające pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
2.
Jakub Wróblewski
2018-08-07 …II LO, budowy parkingu przy ul. Popiełuszki, programu Maluch+, Zielonego i Mobilnego LOF Dotyczy infrastruktury Dziennego Domu Pomocy Społecznej Dotyczy inwestycji przy ul. Parkowej…
3.
Jacek Tomasiak
Budżet Obywatelski, Program Mieszkanie Plus, ulica Północna – bezpieczeństwo, czy będzie miasto się starało o pozyskanie 2,5 mln z zewnątrz(MOSiR), dzienne domy pomocy społecznej
2018-06-29 …Północna – bezpieczeństwo, czy będzie miasto się starało o pozyskanie 2,5 mln z zewnątrz(MOSiR), dzienne domy pomocy społecznej Budżet Obywatelski, Program Mieszkanie Plus, ulica Północna – bezpieczeństwo, czy będzie miasto się starało o pozyskanie […] mln z zewnątrz(MOSiR), dzienne domy pomocy społecznej…
4.
Jakub Wróblewski
Barierki przy zjeździe od pałacu w kierunku parku, funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Lubartowie, parking przy ulicy Szaniawskiego, odznaczenie wielce zasłużony dla Ziemi Lubartowskiej, wysokość wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
2018-06-29 …w Lubartowie, parking przy ulicy Szaniawskiego, odznaczenie wielce zasłużony dla Ziemi Lubartowskiej, wysokość wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Barierki przy zjeździe od pałacu w kierunku parku, funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Lubartowie, parking przy […] ulicy Szaniawskiego, odznaczenie wielce zasłużony dla Ziemi Lubartowskiej, wysokość wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników