Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 34 z dnia
2018-05-17
Projekt uchwały nr do pkt 5 porządku obrad — SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE ZA 2017 ROK …inne do pkt 5 porządku obrad SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE ZA 2017 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE ZA 2017 ROK MOPS pomoc społeczna ogólny tag…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 31 z dnia
2017-12-21
Uchwała nr Uchwała NR XXXI/196/2017 — Uchwała NR XXXI/196/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku — w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na lata 2018 — 2022 …roku - w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na lata 2018 - 2022 mieszkania pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 34 z dnia
2018-05-17
Projekt uchwały nr do pkt 6 porządku obrad — Ocena zasobów pomocy społecznej GMINY MIASTO LUBARTÓW ZA 2017 ROK …inne do pkt 6 porządku obrad Ocena zasobów pomocy społecznej GMINY MIASTO LUBARTÓW ZA 2017 ROK Ocena zasobów pomocy społecznej GMINY MIASTO LUBARTÓW ZA 2017 ROK MOPS, zasoby pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 40 z dnia
2018-10-04
Uchwała nr XL/243/2018 — Uchwała NR XL/243/2018 z dnia 4 października 2018 roku — w sprawie wyrażenia woli wdrożenia na terenie Gminy Miasto Lubartów programu "Mieszkanie Plus" …sprawie wyrażenia woli wdrożenia na terenie Gminy Miasto Lubartów programu "Mieszkanie Plus" nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
5. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Projekt uchwały nr do pkt 4 porządku obrad — Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2019 r. …rodziny za 2018 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2019 r. wspieranie rodziny pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 33 z dnia
2018-03-28
Projekt uchwały nr do pkt 6 porządku obrad — Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2018 r. …zakresu wspierania rodziny za 2017 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2018 r. pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 33 z dnia
2018-03-28
Projekt uchwały nr do pkt 7 porządku obrad — Informacja z realizacji Programu "Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej" za rok 2017 …i Rodziny Zastępczej" za rok 2017 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dzieci pomoc społeczna
8. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-20
Uchwała nr XI/62/15 — UCHWALA NR Xl/62/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów …LUBARTÓW z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów pomoc finansowa pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
9. Sesja nr 33 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr NR XXXIII/210/2018 — Uchwała NR XXXIII/210/2018 z dnia 28 marca 2018 roku — w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 …w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol pomoc społeczna
10. Sesja nr 34 z dnia
2018-05-17
Projekt uchwały nr do pkt 7 porządku obrad — SPRAWOZDANIE z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 …realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 program alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …przedszkolnego, szkół podstawowych ponadpodstawowych, placówek kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 3) współpracy z organizacjami społecznymi i instytucjami zajmującymi się dydaktyką, opieką, wychowaniem dzieci i młodzieży, wychowaniem fizycznym i sportem oraz turystyką i […] zakresu wspierania rodziny za 2014r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2015r. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014r. dla Gminy Miasto Lubartów Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem VI sesji Rady Miasta Lubartów…
2. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego społecznej, przeciwdziałania i eliminowania skutków bezrobocia oraz patologii społecznej, 2) realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, właściwym zapewnieniem opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, 3) założeń programowych samorządu w zakresie ładu i porządku publicznego […] społecznej, przeciwdziałania i eliminowania skutków bezrobocia oraz patologii społecznej, 2) realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, właściwym zapewnieniem opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, 3) założeń programowych samorządu w zakresie ładu i porządku publicznego […] VII sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-06-17 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie oraz stanem realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Spokojnie, to tylko parę groszy 2018-04-28 …tak. W tym to, które zajmuje się polityką społeczną. Nie liczymy na to, że naszym zestawieniem zajmą się organizacje pozarządowe, zajmujące się pomocą m.in. osobom niepełnosprawnym, podobnie, jak nie zajęły się tym w…
2. Przemysław Kural 2018-07-01 …radnego itp. udział w szkoleniach), organizowanie spotkań z wyborcami, nakłanianie do udziału w glosowaniach, spotkaniach, konsultacjach społecznych. Pomoc w pisaniu wniosków konkursowych, grantów. 6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, kt […] g) Usuwanie barier komunikacyjnych 10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? Przeprowadzenie konsultacji społecznych i szybkie podjęcie decyzji w sprawie dalszych losów budynku po filii SP nr 1 (ul…
3. Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta 2017-06-21 …rozwiązywać lokalne spory przy uważnym wysłuchaniu obu stron konfliktu. Uważam, że radny, który pełni mandat społeczny powinien mediować w poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań dla mieszkańców. Stawałem również i w tej […] mnie mandatu radnego nie oznacza rezygnacji z pomocy mieszkańcom Lubartowa. Nadal będę pomagał w sprawach, w których zgłoszą się do mnie Lubartowianie, angażował się w społeczne i charytatywne inicjatywy jak do tej pory…
4. Zbigniew Piskała 2018-07-01 …Poprawienie jakości życia osób starszych f) Rozwój infrastruktury społecznej w dzielnicach z problemami społecznym 10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? LIKWIDACJA "STAREGO ŻŁOBKA […] zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? ZA POMOCĄ LOKALNYCH MEDIÓW 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości…
5. Nic ważnego, nie przychodźcie 2018-05-14 …Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubartowie za 2017 rok. 6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto…
6. Agata Aftyka 2018-07-01 …przeanalizowana b.dokładnie. 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. Akcja "Pomoc Ukrainie" przy współpracy z dziennikarką TVN. Zaangażowana cała społeczność Lubartowa. Zebrałam podpisy […] Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami. Otwarcie się na głosy młodych ludzi. Zmiana godzin konsultacji społecznych na odpowiednie dla mieszkańców. 8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w…
7. Przemysław Trubalski 2018-07-01 …re są dla mnie priorytetem:  Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami. Zmiana godzin konsultacji społecznych na odpowiednie dla mieszkańców. Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania. 8. Jaki główny cel […] według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach? Podniesienie jakości powietrza i gospodarki energetycznej miasta poprzez pomoc mieszkańcom w uzyskiwaniu środków na termomodernizacje, wymianę źródeł ciepła, montaż alternatywnych źr…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jakub Wróblewski
Barierki przy zjeździe od pałacu w kierunku parku, funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Lubartowie, parking przy ulicy Szaniawskiego, odznaczenie wielce zasłużony dla Ziemi Lubartowskiej, wysokość wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
2018-06-29 …Lubartowie, parking przy ulicy Szaniawskiego, odznaczenie wielce zasłużony dla Ziemi Lubartowskiej, wysokość wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Barierki przy zjeździe od pałacu w kierunku parku, funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Lubartowie, parking przy ulicy […] Szaniawskiego, odznaczenie wielce zasłużony dla Ziemi Lubartowskiej, wysokość wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
2.
Jakub Wróblewski
2018-08-07 …LO, budowy parkingu przy ul. Popiełuszki, programu Maluch+, Zielonego i Mobilnego LOF Dotyczy infrastruktury Dziennego Domu Pomocy Społecznej Dotyczy inwestycji przy ul. Parkowej…
3.
Jacek Tomasiak
Budżet Obywatelski, Program Mieszkanie Plus, ulica Północna – bezpieczeństwo, czy będzie miasto się starało o pozyskanie 2,5 mln z zewnątrz(MOSiR), dzienne domy pomocy społecznej
2018-06-29 …bezpieczeństwo, czy będzie miasto się starało o pozyskanie 2,5 mln z zewnątrz(MOSiR), dzienne domy pomocy społecznej Budżet Obywatelski, Program Mieszkanie Plus, ulica Północna – bezpieczeństwo, czy będzie miasto się starało o pozyskanie […] mln z zewnątrz(MOSiR), dzienne domy pomocy społecznej
4.
Jerzy Tracz
Oczyszczanie elementów sieci kanalizacji deszczowej i ich bieżąca konserwacja, talony dla urzędników, zaśmiecenie kirkutu(3)
2017-12-21 …dla urzędników, zaśmiecenie kirkutu(3) cmentarze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe pomniki pomniki i tablice upamiętniające pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników