Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/5/14 — UCHWAŁA NR II/5/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów …dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V/29/15 — UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2015 rok …LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2015 rok KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/53/2015 — Uchwała NR X/53/2015 z dnia 18 września 2015 roku — w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów" …Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów". Projekt uchwały: w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów". środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/82/2016 — Uchwała NR XV/82/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie uchwalenia .Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów" …z dnia 18 września 2015 roku w sprawie uchwalenia .Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów" Gospodarka Niskoemisyjna środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/89/2016 — Uchwała NR XV/89/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. …XV/89/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
6. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/99/2016 — Uchwała NR XVI/99/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do realizacji projektu pn.: "Czysta energia dla Lubartowa". …sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do realizacji projektu pn.: "Czysta energia dla Lubartowa". energia ciepło, gaz, prąd środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia środowisko
7. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/110/2016 — Uchwała NR XVII/110/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Zielony LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gmina mi Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Zielony LOF". …pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gmina mi Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Zielony LOF". Zielony LOF środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości środowisko współpraca regionalna
8. Sesja nr z dnia
Projekt uchwały nr — Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia 2017 roku oraz 8 lutego 2017 roku. …Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia […] roku oraz 8 lutego 2017 roku. Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji…
drogi
9. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/151/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/151/2017 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów …dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów niska emisja środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/158/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/158/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. …LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. Komisje plan pracy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZADANIA KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Do zadań komisji należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: 1) prowadzenia spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem […] obiektów gminnych, 2) wykonywania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, 3) zarządzania gminnymi zasobami mieszkaniowymi, lokalami użytkowymi i innymi obiektami gminnymi infrastruktury technicznej. 4) projektów uchwał i wniosków dotyczących inwestycji i remontów ulic […] objętych porządkiem obrad XV sesji Rady Miasta Lubartów 2016-04-06 Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 7 kwietnia 2016 roku rozpoczęło się częścią wyjazdową dotyczącą przeglądu i oceny stanu technicznego ulic…
2. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 2018-12-12 16:00 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. W wolnych wnioskach głos zabrali Radni: JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK, MAREK POLICHAŃCZUK, GRZEGORZ JAWORSKI, MARIA KOZAK, GRZEGORZ GREGOROWICZ […] grudnia 2018 roku. Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych; 2) Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych…
3. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …roku. 1) Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych; 2) Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem…
4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …roku. 1) Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych; 2) Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 15
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Sesja 23 VII Kadencji 2017-02-22 …Interpelacje i zapytania radnych. 5. Rozpatrzenie propozycji mieszkańców oraz propozycji Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska odnośnie stanowiska w sprawie planowanej inwestycji pn. „Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul…
2. Edu-kracja 2018-10-01 …Świadomy obywatel, to nie jest definicja osoby sprzątającej po rowach i innych częściach własnej gminy. Dbałość o środowisko jest oznaką odpowiedzialności dorosłych za komfort życia swój i swojej rodziny. Edukacja ekologiczna jest pojęciem…
3. Przemysław Kural 2018-07-01 …przyszłość. 2. Jaka jest moja pozycja zawodowa? Emeryt, Nauczyciel dyplomowany, Kierownik Świetlicy, uczyłem PO, Ochrony i Kształtowania Środowiska, EdB. Od 2014 r. członek Rady Powiatu. 3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego…
4. Walenty Baluk 2018-07-01 …opracowanie i wdrożenie programu sieci dróg miejskich, przyjaznych i bezpiecznych dla mieszkańców i środowiska. 5. Zajmę się edukacją obywatelską:  Tak 6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani…
5. Droga Wschodnia — vol. X 2018-04-04 …Na stronach Urzędu Miasta zostało opublikowane  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na temat terminu wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji […] Lubelska do skrzyżowania z ul. Wierzbową". W tekście znajduje się link do RAPORTU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (Tom III – streszczenie w języku niespecjalistycznym) . Dzisiaj odbyło się spotkanie w tej sprawie. Jutro pojawi się […] się z dokumentem. Lublin, dnia 6 marca 2018r . Dot. sprawy: WOOŚ.4260.74.2017.MG   OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE z 6 marca 2018r. Na podstawie art. 33, 34 i 79 ustawy z dnia…
6. Osiem osób na konsultacjach w Urzędzie Miasta 2018-08-16 …Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, na które zaprosił w imieniu Burmistrza jego zastępca – Radosław Szumiec. W naszym tekście […] studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko? Autorzy dokumentu nie wyszczególnili ani autorów ani treści wypowiedzi, zamieszczając informacje og…
7. Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi? 2017-11-16 …tym sprawę w sądzie o udostępnienie opinii radcy prawnego urzędu, czy „wydostawanie” raportu oddziaływania na środowisko i prognozy finansowej. Budowa tzw. drogi wschodniej, czy ścieżek rowerowych. Jakieś plany? A jakże. To wszystko jest…
8. Jesteśmy na wczasach… 2018-07-23 …Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Gdyby ktoś (jak my poprzednio) chciał zabrać głos, może to zrobić pisemnie, albo ustnie. Dyskusja publiczna przewidziana…
9. Samorząd bez tajemnic vol. 4. 2019-03-18 …Samorząd bez tajemnic vol. 4. 2019-03-18 Obwieszczenia dot. środowiska i nie tylko     W sytuacjach szczególnych, lub jeżeli liczba stron postępowania przekracza 20, urząd zawiadamia nas przez publiczne ogłoszenie. Ogłoszenie […] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Bo w nim wspomniana inwestycja się znalazła. Urząd uznał, że najlepiej taką dyskusję przeprowadzać o godzinie…
10. Sesja 6 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie 2019-03-19 …Rady Miasta Lubartów na 2019 rok, j) przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Lubartów na 2019 rok, k) przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Inne strony

Brak wyników