Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/151/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/151/2017 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów …dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów niska emisja środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/99/2016 — Uchwała NR XVI/99/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do realizacji projektu pn.: "Czysta energia dla Lubartowa". …Lubartowa". Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do realizacji projektu pn.: "Czysta energia dla Lubartowa". środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd…
energia środowisko
3. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/82/2016 — Uchwała NR XV/82/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie uchwalenia .Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów" …z dnia 18 września 2015 roku w sprawie uchwalenia .Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów" Gospodarka Niskoemisyjna środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/158/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/158/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. …LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. Komisje plan pracy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór…
radni
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V/29/15 — UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2015 rok …LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2015 rok KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
6. Sesja nr z dnia
Projekt uchwały nr — Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia 2017 roku oraz 8 lutego 2017 roku. …Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia […] roku oraz 8 lutego 2017 roku. Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji…
drogi
7. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/110/2016 — Uchwała NR XVII/110/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Zielony LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gmina mi Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Zielony LOF". …projekt "Zielony LOF". Zielony LOF nieruchomości głównie mieszkania, grunty współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
nieruchomości środowisko współpraca regionalna
8. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/89/2016 — Uchwała NR XV/89/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. …XV/89/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
9. Sesja nr 32 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XXXII/207/2018 — Uchwała NR XXXII/207/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. …XXXII/207/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku - w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. Uchwała NR XXXII/207/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku - w sprawie […] przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA plan pracy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
radni
10. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/5/14 — UCHWAŁA NR II/5/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów …dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników