Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/110/2016 — Uchwała NR XVII/110/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Zielony LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gmina mi Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Zielony LOF". …projekt "Zielony LOF". Zielony LOF nieruchomości głównie mieszkania, grunty współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
nieruchomości środowisko współpraca regionalna
2. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/82/2016 — Uchwała NR XV/82/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie uchwalenia .Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów" …z dnia 18 września 2015 roku w sprawie uchwalenia .Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów" Gospodarka Niskoemisyjna środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/158/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/158/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. …LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. Komisje plan pracy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór…
radni
4. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/151/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/151/2017 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów …dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów niska emisja środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V/29/15 — UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2015 rok …LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2015 rok KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
6. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/99/2016 — Uchwała NR XVI/99/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do realizacji projektu pn.: "Czysta energia dla Lubartowa". …Lubartowa". Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do realizacji projektu pn.: "Czysta energia dla Lubartowa". środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd…
energia środowisko
7. Sesja nr z dnia
Projekt uchwały nr — Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia 2017 roku oraz 8 lutego 2017 roku. …Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia […] roku oraz 8 lutego 2017 roku. Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji…
drogi
8. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/89/2016 — Uchwała NR XV/89/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. …XV/89/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/53/2015 — Uchwała NR X/53/2015 z dnia 18 września 2015 roku — w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów" …Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów". Projekt uchwały: w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów". środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 32 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XXXII/207/2018 — Uchwała NR XXXII/207/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. …XXXII/207/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku - w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. Uchwała NR XXXII/207/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku - w sprawie […] przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA plan pracy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Osiem osób na konsultacjach w Urzędzie Miasta 2018-08-16 …Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, na które zaprosił w imieniu Burmistrza jego zastępca – Radosław Szumiec. W naszym tekście […] studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko? Autorzy dokumentu nie wyszczególnili ani autorów ani treści wypowiedzi, zamieszczając informacje og…
2. Przemysław Trubalski 2018-10-14 …Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? Moim naturalnym środowiskiem kontaktowym jest Internet, a poczta elektroniczna jest najważniejszym narzędziem pracy. Poprzez Internet jestem do dyspozycji zainteresowanych mieszkańc…
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2018-04-12 …Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Pytaliśmy i my. W dokumencie można przeczytać, że przewidywana jest budowa Drogi Wschodniej (I etap) w ramach […] związku z realizacją ww. inwestycji.” Co do Drogi Wschodniej, to pisaliśmy o obwieszczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z 6 marca 2018r. Ale gdzie ono jest w BiPie tegoż? Z kolei o Centrum […] się zrobi? Centrum Usług Wspólnych. Będzie, czy nie będzie? Skądś się te wyliczenia wzięły. BIP Środowisko
4. Pobudka! Droga wschodnia 2018-07-13 …I znowu zrobiło się cicho. Do czasu, kiedy na stronie Urzędu Miasta zobaczyliśmy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na temat terminu wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania w […] de facto doprowadziło do zmiany władzy. A zatem – co dalej z Drogą wschodnią? Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie obwieścił 6 lipca 2018 roku, o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie […] czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Kto, oprócz tablicy i BIP-u Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie powinien tę informację ogłosić w sposób zwyczajowo przyjęty? - Urząd Miasta Lubartów…
5. Edu-kracja 2018-10-01 …Świadomy obywatel, to nie jest definicja osoby sprzątającej po rowach i innych częściach własnej gminy. Dbałość o środowisko jest oznaką odpowiedzialności dorosłych za komfort życia swój i swojej rodziny. Edukacja ekologiczna jest pojęciem…
6. Sesja 23 VII Kadencji 2017-02-22 …Interpelacje i zapytania radnych. 5. Rozpatrzenie propozycji mieszkańców oraz propozycji Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska odnośnie stanowiska w sprawie planowanej inwestycji pn. „Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul…
7. Jesteśmy na wczasach… 2018-07-23 …Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Gdyby ktoś (jak my poprzednio) chciał zabrać głos, może to zrobić pisemnie, albo ustnie. Dyskusja publiczna przewidziana…
8. Walenty Baluk 2018-10-14 …opracowanie i wdrożenie programu sieci dróg miejskich, przyjaznych i bezpiecznych dla mieszkańców i środowiska. 5. Zajmę się edukacją obywatelską:  Tak 6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani…
9. Droga Wschodnia — vol. X 2018-04-04 …Na stronach Urzędu Miasta zostało opublikowane  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na temat terminu wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji […] Lubelska do skrzyżowania z ul. Wierzbową". W tekście znajduje się link do RAPORTU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (Tom III – streszczenie w języku niespecjalistycznym) . Dzisiaj odbyło się spotkanie w tej sprawie. Jutro pojawi się […] się z dokumentem. Lublin, dnia 6 marca 2018r . Dot. sprawy: WOOŚ.4260.74.2017.MG   OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE z 6 marca 2018r. Na podstawie art. 33, 34 i 79 ustawy z dnia…
10. Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi? 2017-11-16 …tym sprawę w sądzie o udostępnienie opinii radcy prawnego urzędu, czy „wydostawanie” raportu oddziaływania na środowisko i prognozy finansowej. Budowa tzw. drogi wschodniej, czy ścieżek rowerowych. Jakieś plany? A jakże. To wszystko jest…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Inne strony

Brak wyników