Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Waldemar Gąsior 2018-07-01 …wny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach? strategia rozwoju miasta i dostosowanie zagospodarowanie przestrzennego, zmiana ruchu drogowego, współpraca z przedsiębiorcami i rozbudowa strefy ekonomicznej 9. Które z […] starszych  d) Rozwój placówek edukacyjnych 10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? architekturę i urbanizacje przestrzeni miasta 11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani…
2. Emilia Kamińska 2018-07-01 …wny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach? Strategia rozwoju miasta i dostosowanie zagospodarowanie przestrzennego, zmiana ruchu drogowego, współpraca z przedsiębiorcami i rozbudowa strefy ekonomicznej 9. Które z […] Rozwój infrastruktury społecznej w dzielnicach z problemami społecznym 10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? architekturę i urbanizacje przestrzeni miasta 11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani…
3. Alicja Zalewska-Łojek 2018-07-01 …w gminie. Rozwiązanie problemu "starego żłobka" Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej Zagospodarowanie "Karier" 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców […] Rozwój infrastruktury społecznej w dzielnicach z problemami społecznym 10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? Najważniejsza sprawa to miejska toaleta którą należałoby wyremontować i przystosować także dla os […] b niepełnosprawnych. dalsza likwidacja barier architektonicznych, ławki i stoliki do gier , zlikwidowanie "starego żłobka", zagospodarowanie placu pod ratuszem i placu Piłsudskiego jako miejsca wspólnych spotkań.Ważne jest także zadbanie o dawny…
4. Agata Aftyka 2018-07-01 …Dostrzegam wiele błędów podejmowanych do tej pory decyzji, lub ich braku (ogromne kwoty wydawane na niezagospodarowane inwestycje, możliwość rozwoju dla młodzieży, os. starsze - aktywizacja). 2. Jaka jest moja pozycja zawodowa? Opieka nad dzieckiem […] drobnego handlu i usług z atrakcyjnych finansowo rejonów 10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? Trudno podkreślić tylko trzy. 11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników