Sesja nr 7 z dnia 2019-04-12
Projekt uchwały nr do pkt 6c porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów"

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach