Sesja nr 7 z dnia 2019-04-12
Projekt uchwały nr do pkt 6b porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach