Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–10 z 141
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/6/14 — UCHWAŁA NR II/6/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów …z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
radni
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-03-03
Uchwała nr IV/21/15 — UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2014 roku …w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2014 roku UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia […] w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2014 roku policja policja policja…
policja
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V/30/15 — UCHWAŁA NR V/30/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2015 rok …MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2015 rok KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO radni komisje, delegaci, wysokość…
radni
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/52/2015 — Uchwała NR X/52/2015 z dnia 18 września 2015 roku — w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lubartów — opracowane na lata 2015-2030" …paliwa gazowe dla Miasta Lubartów - opracowane na lata 2015-2030" energia elektryczna założenia plan do pkt 7a porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe…
energia
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/54/2015 — Uchwała NR X/54/2015 z dnia 18 września 2015 roku — w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania …utworzenia odrębnego obwodu głosowania obwody do głosowania Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie do pkt 7h porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Projekt uchwały: w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania…
wybory zdrowie
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/55/2015 — Uchwała NR X/55/2015 z dnia 18 września 2015 roku — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej …września 2015 roku - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej wieloletnia prognoza finansowa do pkt 7j porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Projekt uchwały: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie…
finanse
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/56/2015 — Uchwała NR X/56/2015 z dnia 18 września 2015 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok …września 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok zmiany 2015 do pkt 7k porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Projekt uchwały: w sprawie zmian w budżecie…
budżet
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/57/2015 — Uchwała NR X/57/2015 z dnia 29 września 2015 roku — w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Lubartów …dnia 29 września 2015 roku - w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Lubartów rada seniorów do pkt 7e porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Lubartów Projekt uchwały: w sprawie utworzenia Rady Seniorów…
partycypacja seniorzy
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/58/2015 — Uchwała NR X/58/2015 z dnia 29 września 2015 roku — w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie …zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie ławnicy do pkt 7f porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego…
sąd
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/59/2015 — UCHWAŁA NR X/59/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników …od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników ławnicy Policja opinia do pkt 7g porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników…
policja sąd
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Komisje

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …ekonomiczna rożnych wariantów organizacji gospodarowania odpadami na terenie miasta. 2015-03-31 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-04-23 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad […] VI sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-05-20 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-06-18 Analiza wydatków bieżących na funkcjonowanie administracji publicznej Miasta Lubartów w latach […] Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VIII sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-07-21 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IX sesji Rady Miasta Lubartów 2015-09-14 Zapoznanie się z informacją o…
2. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …oraz zapoznanie się ze stanem zaawansowania wykonania dokumentacji technicznych na 2015 r. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-05-11 Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji – Przebudowa Hali […] Kontynuacja analizy wykonania dokumentacji technicznych na 2015 rok – MOSiR. 2015-05-25 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. Zapoznanie Komisji ze stanem mieszkaniowym zasobów komunalnych ( mieszkania socjalne), plan budowy […] Zapoznanie się Komisji z problemami dotyczącymi Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VIII sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-07-21 Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Lubartów 2015-09-01 Analiza…
3. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …PRZYJĘCIE PLANU PRACY KOMISJI NA ROK 2015 2015-03-31 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad V nadzwyczajnej sesji Rady 2015-04-23 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta […] Lubartów 2015-05-21 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów 2015-06-18 Analiza infrastruktury miejskiej pod kątem jej wykorzystania na mieszkania komunalne i socjalne. Wydanie opinii w sprawach […] objętych porządkiem obrad VIII sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-07-21 Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Lubartów 2015-08-19 Rozwój infrastruktury miejskiej Gminy Miasto Lubartów w latach 2015-2018. 2015-09-16 Opinia w…
4. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego ZADANIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: Do zadań komisji należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w […] pomocą społeczną, właściwym zapewnieniem opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, 3) założeń programowych samorządu w zakresie ładu i porządku publicznego oraz działalności Straży Miejskiej. 1) założeń programowych samorządu w dziedzinie polityki społecznej, przeciwdziałania i eliminowania skutków […] pomocą społeczną, właściwym zapewnieniem opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, 3) założeń programowych samorządu w zakresie ładu i porządku publicznego oraz działalności Straży Miejskiej. 2015-01-20 Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji…
5. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …ORAZ ZASAD NABORU DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBARTÓW. 2015-03-31 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-04-22 Analiza możliwości utworzenia klasy integracyjnej w szkole […] w 2015r. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014r. dla Gminy Miasto Lubartów Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem VI sesji Rady Miasta Lubartów 2015-05-21 Organizacja wypoczynku oraz działalności kulturalnej dla dzieci i młodzieży […] w okresie wakacji – informacja oraz ocena stanu przygotowań. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-06-17 Analiza warunków nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach i II LO pod względem…
6. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach głos zabrali: Radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK, Radny MAREK […] Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019. 2019-03-25 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie zgłoszono 2019-04-11 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem
7. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …W wolnych wnioskach głos zabrał radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK 2019-01-29 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach głos zabrał Wojciech Osiecki 2019-03-19 Przyjęcie […] planu pracy Komisji na 2019 rok. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie zgłoszono. 2019-04-10 Analiza dokumentacji technicznej planowanych inwestycji w 2019roku. Zapoznanie się ze […] obrębie 11 – Łąkowa, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1 ( Kirkut – cmentarz żydowski). Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. W punkcie wolne wnioski na prośbę Przewodniczącego Komisji – Wojciecha Osieckiego, Komisja…
8. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …Inicjatyw Gospodarczych; 2) Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady […] Miasta Lubartów. 2019-01-29 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W punkcie wolne wnioski głos zabrali Radni: MARIA KOZAK, GRZEGORZ GREGOROWICZ, MAREK POLICHAŃCZUK […] pracy Komisji na rok 2019. Wolnych wniosków nie zgłoszono. 2019-03-25 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie odnotowano. Wydanie opinii w sprawie planu przebudowy dróg…
9. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 2018-12-19 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. Wolnych wniosków nie zgłoszono. 2018-12-21 Protokół Nr 2/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Lubartów w dniu 21 grudnia […] Inicjatyw Gospodarczych; 2) Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady […] Miasta Lubartów. 2019-01-28 16:00 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach Komisja przyjęła wniosek radnej Marii Kozak, aby na sesji Rady Miasta przedstawić radnym…
10. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …Inicjatyw Gospodarczych; 2) Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady […] Miasta Lubartów. 2019-01-28 18:00 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach w pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński. Głos zabrali również: radny […] pracy Komisji na rok 2019. Wolnych wniosków nie zgłoszono. 2019-03-21 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach głos zabrał radny Tomasz Krówczyński, Przewodniczący Komisji Andrzej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 25
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Sesja 23 VII Kadencji 2017-02-22 …Publikujemy zawiadomienie o terminie sesji Rady Miasta. W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lubartów złożyliśmy zapytanie o formę przeprowadzanie konsultacji. Treść w linku. ZAWIADOMIENIE Uprzejmie zapraszam na […] lutego 2017 roku o godz. 16 00  wsali obrad Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 12. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta […] d) zmiany uchwały Nr XVII/111/2016 z dnia 14 lipca 2016r. dotyczącej „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lubartów w zakresie nieobjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku…
2. Sesja 24 VII Kadencji 2017-03-21 …o godz. 16 00    w sali obrad Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 12.   Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta…
3. Bogdan Mileszczyk 2018-07-01 …wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Poprawa bezpieczeństwa Porządek w mieście - wygląd, czystość, zieleń, chodniki Poprawić wygląd Placu Piłsudskiego. Remont nawierzchni. 7. Prosimy wskazać maksymalnie […] z problemami społecznym 10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? 1. Czystość i porządek. 2. Inwestycje lokalne o ile na to pozwoli budżet. Otwarcie Nowego Burmistrza i RM na bezpośredni a…
4. Zbigniew Piskała 2018-07-01 …które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Rozwiązanie problemu "starego żłobka" Porządek w mieście - wygląd, czystość, zieleń, chodniki Obniżenie opłaty za wodę i ścieki. 7. Prosimy wskazać maksymalnie…
5. Tomasz Jarosław Drozd 2018-07-01 …dla mnie priorytetem:  Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami. Otwarcie się na głosy młodych ludzi. Porządek po targu przy ul. Przemysłowej we wtorek. 8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna…
6. Marian Olesiejuk 2018-07-01 …wymagają pilnego załatwienia w gminie. Budowa ścieżek rowerowych Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej Porządek w mieście - wygląd, czystość, zieleń, chodniki 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów…
7. Zdzisław Wereszczyński 2018-07-01 …dla mnie priorytetem:  Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami. Otwarcie się na głosy młodych ludzi. Porządek po targu przy ul. Przemysłowej we wtorek. 8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna…
8. Sesja 26 VII Kadencji 2017-06-22 …czerwca 2017 roku o godz. 17:00  wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta…
9. Sesja 28 VIII Kadencji 2017-08-31 …sierpnia 2017 roku o godz. 17:00  wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta…
10. Jest sprawa, nie ma sprawy 2018-01-11 …źniej kilkumiesięczną, prowadzoną przez Urząd Kontroli Skarbowej. Kiedy okazało się, że wszystko było w jak najlepszym porządku do akcji wkroczyła Prokuratura. Zupełnie czym innym są teraz kroki, jakie zostaną podjęte przez Zarząd Spółdzielni…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Inne strony

Brak wyników