Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/70/2015 — Uchwała NR XII/70/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. …listopada 2015 roku - w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. wzory deklaracji podatki…
podatki
2. Sesja nr 26 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr XXVI/164/2017 — Uchwała NR XXVI/164/2016 z dnia 22 czerwca 2017 roku — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 — Za Fabryką …XXVI/164/2017 Uchwała NR XXVI/164/2016 z dnia 22 czerwca 2017 roku - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie […] Za Fabryką Uchwała NR XXVI/164/2016 z dnia 22 czerwca 2017 roku - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 - Za Fabryką sprzedaż Za Fabryką Projekt uchwały: w sprawie wyrażenia zgody […] na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8-Za Fabryką Projekt uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8-Za Fabryką nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 21 z dnia
2016-11-23
Uchwała nr XXI/136/2016 — Uchwała NR XXI/136/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 353 (obręb 8-Za Fabryką) …na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 353 (obręb 8-Za Fabryką) obręb 8-Za Fabryką nabycie nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/110/2016 — Uchwała NR XVII/110/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Zielony LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gmina mi Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Zielony LOF". …Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gmina mi Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Zielony LOF". Zielony LOF nieruchomości głównie mieszkania, grunty współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
nieruchomości środowisko współpraca regionalna
5. Sesja nr 20 z dnia
2016-10-28
Uchwała nr XX/120/2016 — Uchwała NR XX/120/2016 z dnia 28 października 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 307/2, położonej w Lubartowie (obręb 8-Za Fabryką …zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 307/2, położonej w Lubartowie (obręb 8-Za Fabryką nabycie nieruchomości obręb 8-Za Fabryką nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/66/2015 — Uchwała NR XII/66/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI1/236/09 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Lubartów. …XXXVI1/236/09 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Lubartów. zwolnienia uchylenie uchwały podatki…
podatki
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-23
Uchwała nr VIII/46/15 — UCHWAŁA NR VIII/46/ 15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubartowie w obrębie 8-Za Fabryką …roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubartowie w obrębie 8-Za Fabryką nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-20
Uchwała nr XI/60/15 — UCHWAŁA NR XII60/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW w sprawie nadania nazwy ulicy nowoprojektowanej …Projekt uchwały: w sprawie nadania nazwy ulicy nowoprojektowanej Projekt uchwały: w sprawie nadania nazwy ulicy nowoprojektowanej nieruchomości głównie mieszkania, grunty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi nieruchomości
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/67/2015 — Uchwała NR XII/67/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2016. …określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2016. podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-28
Uchwała nr VI/36/15 — UCHWAŁA NR VI/36/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Lubartowie …r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Lubartowie wyrażenie zgody zamiana nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jan Ściseł
dotyczy: pytania na XXI Sesji Rady Miasta w Lubartowie w dniu 23.11.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pałecznicy gm. Niedźwiada, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów.
2016-11-28 …dotyczy: pytania na XXI Sesji Rady Miasta w Lubartowie w dniu 23.11.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pałecznicy gm. Niedźwiada, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów. Odpowiedź Burmistrza…
2.
Jan Ściseł
Przetarg na wywóz odpadów, budynek przy ul. Kościuszki, chodnik do osiedla przy Solbecie, nieruchomość przy ulicy Legionów po dawnym LOK-u, budynek po starym żłobku
2015-05-26 …Przetarg na wywóz odpadów, budynek przy ul. Kościuszki, chodnik do osiedla przy Solbecie, nieruchomość przy ulicy Legionów po dawnym LOK-u, budynek po starym żłobku…
3.
Grzegorz Jaworski
Czym Miasto się kieruje, kiedy zbywa nieruchomości na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych? Apel o poszerzenie projektu o miejsca parkingowe
2016-06-22 …Czym Miasto się kieruje, kiedy zbywa nieruchomości na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych? Apel o poszerzenie projektu o miejsca parkingowe…
4.
Jacek Tomasiak
Odpowiedź Burmistrza na pytanie dot. zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach Gminy Miasto Lubartów.
2016-09-15 …Odpowiedź Burmistrza na pytanie dot. zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach Gminy Miasto Lubartów…
5.
Jakub Wróblewski
Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Organizacji, porządek przy wiatach śmietnikowych, infokioski, nieruchomość przy ul. Krętej
2015-11-19 …Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Organizacji, porządek przy wiatach śmietnikowych, infokioski, nieruchomość przy ul. Krętej…
6.
Jakub Wróblewski
Pawilon,drzewa, parking,nieruchomość położona na rogu ul. Krętej i ul. Szulca, Rada Seniorów, miejsce zejścia do parku(6)
2017-11-22 …Pawilon,drzewa, parking,nieruchomość położona na rogu ul. Krętej i ul. Szulca, Rada Seniorów, miejsce zejścia do parku(6) Pawilon,drzewa, parking,nieruchomość położona na rogu ul. Krętej i ul. Szulca, Rada Seniorów, miejsce zejścia […] do parku(6) Pawilon,drzewa, parking,nieruchomość położona na rogu ul. Krętej i ul. Szulca, Rada Seniorów, miejsce zejścia do parku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników