Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 25 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-11-23
Uchwała nr XXI/132/2016 — Uchwała NR XXI/132/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 322 (obręb 8-Za Fabryką) …na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 322 (obręb 8-Za Fabryką) nabycie obręb 8 - Za Fabryką nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-23
Uchwała nr VIII/46/15 — UCHWAŁA NR VIII/46/ 15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubartowie w obrębie 8-Za Fabryką …roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubartowie w obrębie 8-Za Fabryką nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 20 z dnia
2016-10-28
Uchwała nr XX/121/2016 — Uchwała NR XX/121/2016 z dnia 28 października 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 38 (obręb 8-Za Fabryką) …w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 38 (obręb 8-Za Fabryką) nabycie nieruchomości obręb 8-Za Fabryką nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-23
Uchwała nr VIII/43/15 — UCHWALA NR VIII/43/15 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/07 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. …wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. podatki zwory deklaracji nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
5. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/70/2015 — Uchwała NR XII/70/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. …listopada 2015 roku - w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. wzory deklaracji podatki…
podatki
6. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/110/2016 — Uchwała NR XVII/110/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Zielony LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gmina mi Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Zielony LOF". …Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gmina mi Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Zielony LOF". Zielony LOF nieruchomości głównie mieszkania, grunty współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
nieruchomości środowisko współpraca regionalna
7. Sesja nr 25 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr XXV/163/2017 — Uchwała NR XXV/163/2017 z dnia 18 maja 2017 roku — w sprawie zmiany Uchwały Nr XXl123/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 — Za Fabryką …XXl123/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 - Za Fabryką Uchwała NR XXV/163/2017 z dnia 18 maja 2017 roku - w […] Nr XXl123/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 - Za Fabryką sprzedaż Za Fabryką nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 21 z dnia
2016-11-23
Uchwała nr XXI/133/2016 — Uchwała NR XXI/133/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 323 (obręb 8-Za Fabryką) …na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 323 (obręb 8-Za Fabryką) obręb 8-Za Fabryką nabycie nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 26 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr XXVI/164/2017 — Uchwała NR XXVI/164/2016 z dnia 22 czerwca 2017 roku — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 — Za Fabryką …XXVI/164/2017 Uchwała NR XXVI/164/2016 z dnia 22 czerwca 2017 roku - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie […] Za Fabryką Uchwała NR XXVI/164/2016 z dnia 22 czerwca 2017 roku - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 - Za Fabryką sprzedaż Za Fabryką nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 21 z dnia
2016-11-23
Uchwała nr XXI/135/2016 — Uchwała NR XXI/135/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 325 (obręb 8-Za Fabryką) …na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 325 (obręb 8-Za Fabryką) obręb 8-Za Fabryką nabycie nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jakub Wróblewski
Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Organizacji, porządek przy wiatach śmietnikowych, infokioski, nieruchomość przy ul. Krętej
2015-11-19 …Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Organizacji, porządek przy wiatach śmietnikowych, infokioski, nieruchomość przy ul. Krętej…
2.
Grzegorz Jaworski
Czym Miasto się kieruje, kiedy zbywa nieruchomości na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych? Apel o poszerzenie projektu o miejsca parkingowe
2016-06-22 …Czym Miasto się kieruje, kiedy zbywa nieruchomości na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych? Apel o poszerzenie projektu o miejsca parkingowe…
3.
Jan Ściseł
dotyczy: pytania na XXI Sesji Rady Miasta w Lubartowie w dniu 23.11.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pałecznicy gm. Niedźwiada, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów.
2016-11-28 …dotyczy: pytania na XXI Sesji Rady Miasta w Lubartowie w dniu 23.11.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pałecznicy gm. Niedźwiada, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów. Odpowiedź Burmistrza…
4.
Jacek Tomasiak
Odpowiedź Burmistrza na pytanie dot. zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach Gminy Miasto Lubartów.
2016-09-15 …Odpowiedź Burmistrza na pytanie dot. zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach Gminy Miasto Lubartów…
5.
Jan Ściseł
Przetarg na wywóz odpadów, budynek przy ul. Kościuszki, chodnik do osiedla przy Solbecie, nieruchomość przy ulicy Legionów po dawnym LOK-u, budynek po starym żłobku
2015-05-26 …Przetarg na wywóz odpadów, budynek przy ul. Kościuszki, chodnik do osiedla przy Solbecie, nieruchomość przy ulicy Legionów po dawnym LOK-u, budynek po starym żłobku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie