Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-03-03
Uchwała nr IV/24/15 — UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubartowie w obrębie S-Za Fabryką …roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubartowie w obrębie S-Za Fabryką nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-11-23
Uchwała nr XXI/135/2016 — Uchwała NR XXI/135/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 325 (obręb 8-Za Fabryką) …na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 325 (obręb 8-Za Fabryką) obręb 8-Za Fabryką nabycie nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 20 z dnia
2016-10-28
Uchwała nr XX/124/2016 — Uchwała NR XX/124/2016 z dnia 28 października 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa …października 2016 roku - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa nabycie nieruchomości droga gminna Łąkowa nieruchomości głównie mieszkania, grunty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi nieruchomości
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/67/2015 — Uchwała NR XII/67/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2016. …określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2016. podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
5. Sesja nr 20 z dnia
2016-10-28
Uchwała nr XX/126/2016 — Uchwała NR XX/126/2016 z dnia 28 października 2016 roku — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2017. …sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2017. nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-23
Uchwała nr VIII/43/15 — UCHWALA NR VIII/43/15 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/07 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. …wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. podatki zwory deklaracji nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
7. Sesja nr 14 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XIV/81/2016 — Uchwała NR XIV/81/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lubartowie w obrębie lO-Lubelska …sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lubartowie w obrębie lO-Lubelska sprzedaż Lubelska nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 21 z dnia
2016-11-23
Uchwała nr XXI/131/2016 — Uchwała NR XXI/131/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie miasta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. …położonych na terenie miasta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. EURO-PARK MIELEC strefa ekonomiczna nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 25 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr XXV/163/2017 — Uchwała NR XXV/163/2017 z dnia 18 maja 2017 roku — w sprawie zmiany Uchwały Nr XXl123/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 — Za Fabryką …XXl123/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 - Za Fabryką Uchwała NR XXV/163/2017 z dnia 18 maja 2017 roku - w […] Nr XXl123/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 - Za Fabryką sprzedaż Za Fabryką nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 20 z dnia
2016-10-28
Uchwała nr XX/120/2016 — Uchwała NR XX/120/2016 z dnia 28 października 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 307/2, położonej w Lubartowie (obręb 8-Za Fabryką …zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 307/2, położonej w Lubartowie (obręb 8-Za Fabryką nabycie nieruchomości obręb 8-Za Fabryką nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Grzegorz Jaworski
Czym Miasto się kieruje, kiedy zbywa nieruchomości na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych? Apel o poszerzenie projektu o miejsca parkingowe
2016-06-22 …Czym Miasto się kieruje, kiedy zbywa nieruchomości na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych? Apel o poszerzenie projektu o miejsca parkingowe…
2.
Jan Ściseł
dotyczy: pytania na XXI Sesji Rady Miasta w Lubartowie w dniu 23.11.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pałecznicy gm. Niedźwiada, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów.
2016-11-28 …dotyczy: pytania na XXI Sesji Rady Miasta w Lubartowie w dniu 23.11.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pałecznicy gm. Niedźwiada, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów. Odpowiedź Burmistrza…
3.
Jacek Tomasiak
Odpowiedź Burmistrza na pytanie dot. zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach Gminy Miasto Lubartów.
2016-09-15 …Odpowiedź Burmistrza na pytanie dot. zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach Gminy Miasto Lubartów…
4.
Jakub Wróblewski
Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Organizacji, porządek przy wiatach śmietnikowych, infokioski, nieruchomość przy ul. Krętej
2015-11-19 …Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Organizacji, porządek przy wiatach śmietnikowych, infokioski, nieruchomość przy ul. Krętej…
5.
Jan Ściseł
Przetarg na wywóz odpadów, budynek przy ul. Kościuszki, chodnik do osiedla przy Solbecie, nieruchomość przy ulicy Legionów po dawnym LOK-u, budynek po starym żłobku
2015-05-26 …Przetarg na wywóz odpadów, budynek przy ul. Kościuszki, chodnik do osiedla przy Solbecie, nieruchomość przy ulicy Legionów po dawnym LOK-u, budynek po starym żłobku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników