Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 36 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/102/2016 — Uchwała NR XVI/I02/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta …dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta Uchwała NR XVI/I02/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r […] dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta budżet obywatelski Projekt uchwały: w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/15 Rady Miasta […] dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie Przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta Projekt uchwały: w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/15 Rady Miasta w Lubartowie…
budżet partycypacja
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-23
Uchwała nr Brak — UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku — w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok …RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku - w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku - w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów […] absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku - w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z […] dnia 2015 roku - w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Brak absolutorium burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
3. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr III/20/15 — UCHWAŁA NR III/20/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie …UCHWAŁA NR III/20/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie…
dotacje
4. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII/42/15 — UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok …UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok zmiany 2015 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 27 z dnia
2017-07-25
Uchwała nr XXVII/168/2017 — Uchwała NR XXVII/168/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. …XXVII/168/2017 Uchwała NR XXVII/168/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. Uchwała NR XXVII/168/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok […] zmiany budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/153/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/153/2017 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. …Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XXIV/153/2017 UCHWAŁA NR XXIV/153/2017 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. zmiany 2017 budżet […] uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/73/2015 — Uchwała NR XII/73/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. …XII/73/2015 Uchwała NR XII/73/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. zmiany budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/107/2016 — Uchwała NR XVII/107/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2015 rok …dnia 22 czerwca 2016 roku - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2015 rok sprawozdanie finansowe budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe…
budżet finanse
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-07-21
Uchwała nr IX/51/15 — Uchwała NR IX/51/15 z dnia 21 lipca 2015 roku — w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta — UNIEWAŻNIONA CZĘŚCIOWO …dnia 21 lipca 2015 roku - w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta - UNIEWAŻNIONA CZĘŚCIOWO budżet obywatelski budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu partycypacja Młodzieżowa Rada […] Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
budżet partycypacja
10. Sesja nr 37 z dnia
2018-06-29
Uchwała nr XXXVII/230/2018 — Uchwała NR XXXVII/230/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku — w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2017 rok …6g porządku obrad Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2017 rok Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem […] z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2017 rok XXXVII/230/2018 Uchwała NR XXXVII/230/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za […] dnia 29 czerwca 2018 roku - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
budżet burmistrz
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …PLANU PRACY KOMISJI NA ROK 2015 2015-03-25 ANALIZA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA LUBARTÓW W ROKU 2015. ANALIZA OBWODÓW SZKOLNYCH ORAZ ZASAD NABORU DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBARTÓW […] Miasta w latach 2010- 2015. Analiza efektywności i racjonalności gospodarowania zasobami oświatowymi. 2015-12-14 Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem podziału subwencji oświatowej pomiędzy poszczególne szkoły. Ustalenie listy priorytetów i…
2. Komisja Rewizyjna …NA ROK 2015. Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 16 stycznia 2015r. 2015-05-14 Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2014 r. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Przydział członków Komisji do […] pracy komisji za 2015 rok. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016. 2016-06-01 Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2015 r. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Przydział członków Komisji do…
3. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …GOSPODARCZYCH Do zadań należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: 1) projektu i realizacji budżetu miasta, 2) dochodów i wydatków jednostek i zakładów budżetowych, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podległych Radzie […] podatków i opłat lokalnych 2015-01-15 WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK. 2015-01-26 WYDANIE OPINII O BUDŻECIE 2015-02-26 Przyjęcie planu pracy […] objętych porządkiem obrad IX sesji Rady Miasta Lubartów 2015-09-14 Zapoznanie się z informacją o realizacji budżetu za I półrocze 2015r. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad X sesji Rady Miasta Lubartów…
4. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …Miasta Lubartów 2015-09-01 Analiza propozycji zagospodarowania istniejących nieruchomości pod mieszkania socjalne. Zapoznanie Komisji z realizacją budżetu za I półrocze 2015 roku. Wnioski i propozycje. Zapoznanie Komisji ze szczegółami dotyczącymi realizacj […] realizacji inwestycji przy ul. Parkowej (budowa kompleksu sportowego – MOSIR). Zapoznanie się Komisji z realizacją dokumentacji projektów z Budżetu Obywatelskiego 2016r. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Wizytacja Lubartowskiego Ośrodka Kultury – część wyjazdowa…
5. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …sprawach objętych porządkiem obrad IX sesji Rady Miasta 2015-09-16 Opinia w sprawie środków finansowych w budżecie roku 2016 na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów 2015-10-20 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem…
6. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …miejskiej Gminy Miasto Lubartów w latach 2015-2018. 2015-09-16 Opinia w sprawie środków finansowych w budżecie roku 2016 na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów 2015-10-20 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Samorząd bez tajemnic Vol. 2 Budżet i okolice 2019-01-22 …Samorząd bez tajemnic Vol. 2 Budżet i okolice 2019-01-22 Okolicą jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, nad którą Rada Miasta będzie procedować na najbliższej sesji. W ramach obszaru edukacyjnego naszych działań, czytamy projekt […] Omujborze, bo tu nic się nie zmieniło. Patrzymy kolejną tabelę, w której są pozycje: wynik budżetu i kredyty. W poprzedniej prognozie zakładaliśmy wynik budżetu za 2018 w wysokości -12.739.135,21 (to nie myślnik […] to minus) i kredyt w wysokości 12.000,00 na pokrycie tego deficytu. Jak ostatecznie wygląda realizacja budżetu 2018 wkrótce się dowiemy. Wiemy, że 2019 miał już być na plusie wg poprzedniej ekipy a…
2. Samorząd bez tajemnic Vol. 1 – budżet 2018-11-13 …Samorząd bez tajemnic Vol. 1 – budżet 2018-11-13 Jest to oczywiście „wersja uproszczona”, a po szczegóły odsyłamy do radnych, którzy za chwilę nad nim będą pracować.   Co […] radni, kandydaci i apologeci – to już gorzej. Dlatego publikujemy słów kilka o konstruowaniu miejskiego budżetu. Zacznijmy od tego, że jednym z argumentów wysuwanych dla przedłużenia kadencji ustawą był ten, dotyczący […] realizacji budżetu w roku powyborczym. Bo jest on przygotowywany przez Burmistrza, który w tymże roku może ustępować. Nic w tym złego, w końcu mamy ciągłość władzy.  Ale fakt, jest fakt.   Jak…
3. Bogdan Mileszczyk 2018-07-01 …światłami, ścieżkę rowerową, nową drogę, itp. uważam za populistyczne chwyty, aby je zrealizować musi na to pozwolić budżet Miasta i konsensus w samej RM. Kontakt dla wyborców bogdan_1952@o2.p tel.663 […] światłami, ścieżkę rowerową, nową drogę, itp. uważam za populistyczne chwyty, aby je zrealizować musi na to pozwolić budżet Miasta i konsensus w samej RM. 2. Jaka jest moja pozycja zawodowa? Jestem emerytem 3. Dokładnie rozumiem […] co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać.  To jest świętość w budżecie. Budżet decyduje o tym co możemy zrobić dla lokalnej społeczności. 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny…
4. Przemysław Trubalski 2018-07-01 …na natychmiastową rewitalizację parku miejskiego i wydatkowanie środków na ten cel od dawna zaplanowanych w budżecie, ponaglając władzę wykonawczą do wypełniania swoich zadań. 11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana…
5. Budżet, finanse i inne zasoby 2017-12-20 Budżet, finanse i inne zasoby Radni Miasta Lubartów po raz ostatni w tym roku spotkają się na sesji. Jutro być może podzielą się opłatkiem, a na pewno będą dzielić naszymi pieniędzmi. ZAWIADOMIENIE Uprzejmie […] przedstawienie projektu uchwały budżetowej,  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej przekazanego projektu budżetu,  - odczytanie opinii stałych komisji i właściwej komisji do spraw budżetu,  - uzasadnienie Burmistrza Miasta dotyczące nieuwzględnienia w projekcie […] budżetu ostatecznych wniosków Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych,  - dyskusja nad projektem budżetu,  - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. d) zmian w wieloletniej prognozie finansowej; e) zmian w budżecie na 2017 rok…
6. Po co zmieniać burmistrza, jak jest dobry? 2018-07-09 …co było zaplanowane i czy nie przepłaciliśmy. Jak wygląda planowanie? Burmistrz ma wolną rękę i przygotowuje projekt budżetu. Radni go akceptują w całości, bądź w części. I przyjmują ten roczny plan pracy Burmistrza. Dlaczego nie…
7. Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta 2017-06-21 …Niektóre cele, które chciałem spełnić od początku kadencji udało się wykonać w ramach budżetu obywatelskiego jak np. budowa monitoringu miejskiego. Budowa automatycznych toalet publicznych czeka na realizację. W kontaktach z urzędnikami…
8. Przemysław Kural 2018-07-01 …o nie dbać.  Albo musimy się zadłużać i żyć na kredyt albo musimy zwiększać wpływy do budżetu i ograniczać wydatki oraz szukać dodatkowych źródeł dochodów. Jeżeli jako miasto chcemy się […] poznanie potrzeb. Analiza kosztów. Komunikacja miejska czy prywatna? Pozyskanie środków zewnętrznych. Znalezienie w budżecie odpowiednich środków. Działania na dziś - aktualizacja rozkładów jazdy. 13. W jaki spos…
9. Sesja 26 VII Kadencji 2017-06-22 …podjęcie uchwał w sprawach:  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2016 rok ; b) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu […] wykonania budżetu za 2016 rok.   7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Lubartów. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Z a p r a…
10. Alicja Zalewska-Łojek 2018-07-01 …w ważnych społecznie sprawach. W kwestii DK 19, potem sprawy "starego żłobka ". Od początku kibicuję budżetowi obywatelskiemu i biorę udział w jego głosowaniach. 5. Zajmę się edukacją obywatelską:  Tak 6. Prosimy wskazać…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 25 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Grzegorz Gregorowicz
Los trzech projektów które przeszły w głosowaniu – budżet obywatelski, co się dzieje z tymi dwoma kirkutami na terenie miasta Lubartowa, jak przebiega realizacja tej oczyszczalni, skrócenie czasu na interpelacje
2018-02-27 …zapytanie 2018-02-27 Los trzech projektów które przeszły w głosowaniu – budżet obywatelski, co się dzieje z tymi dwoma kirkutami na terenie miasta Lubartowa, jak przebiega realizacja tej oczyszczalni, skrócenie czasu na interpelacje Los trzech […] projektów które przeszły w głosowaniu – budżet obywatelski, co się dzieje z tymi dwoma kirkutami na terenie miasta Lubartowa, jak przebiega realizacja tej oczyszczalni, skrócenie czasu na interpelacje…
2.
Jakub Wróblewski
W sprawie budowy drogi 19 , budowa kanalizacji — ulice Lipowa i Krańcowa, realizacja wniosków do budżetu obywatelskiego, zmiana systemu odbioru selekcji odpadów, funkcjonowanie systemu monitoringu
2017-03-29 …W sprawie budowy drogi 19 , budowa kanalizacji - ulice Lipowa i Krańcowa, realizacja wniosków do budżetu obywatelskiego, zmiana systemu odbioru selekcji odpadów, funkcjonowanie systemu monitoringu…
3.
Jacek Tomasiak
Bieżące koszty funkcjonowania ZZO, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – deficyt, sprawozdanie z budżetu obywatelskiego, kolektory słoneczne, skutki przyszłych taryf za wodę i za ścieki, dotacja na modernizację obiektów, przetargi, Fundacja ds. Budownictwa Mieszkań dla Osób Ubogich, Programu Mieszkanie Plus.
2018-05-17 …zapytanie 2018-05-17 Bieżące koszty funkcjonowania ZZO, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – deficyt, sprawozdanie z budżetu obywatelskiego, kolektory słoneczne, skutki przyszłych taryf za wodę i za ścieki, dotacja na modernizację obiektów, przetargi, Fundacja ds […] Osób Ubogich, Programu Mieszkanie Plus. Bieżące koszty funkcjonowania ZZO, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – deficyt, sprawozdanie z budżetu obywatelskiego, kolektory słoneczne, skutki przyszłych taryf za wodę i za ścieki, dotacja na modernizację obiektów, przetargi, Fundacja…
4.
Ewa Grabek
2018-06-29 …zapytanie 2018-06-29 Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych -dot. budżetu obywatelskiego i Moblinego LOF…
5.
Jacek Tomasiak
Komunikacja przy miejskich obiektach przedszkolu/ MOPS, rewitalizacja, Harry Potter, dokumentacja techniczna na obiekt przy ul. Reja, obiekty z 95% dofinansowania — planie rewitalizacji się nie znalazły, projekty z budżetu obywatelskiego, termomodernizacja, cmentarz parafialny — ułożenie kostki albo płyt chodnikowych żeby można było dojść do pojemnika, by wyrzucić odpady
2018-03-28 …techniczna na obiekt przy ul. Reja, obiekty z 95% dofinansowania - planie rewitalizacji się nie znalazły, projekty z budżetu obywatelskiego, termomodernizacja, cmentarz parafialny - ułożenie kostki albo płyt chodnikowych żeby można było dojść do pojemnika, by wyrzucić […] techniczna na obiekt przy ul. Reja, obiekty z 95% dofinansowania - planie rewitalizacji się nie znalazły, projekty z budżetu obywatelskiego, termomodernizacja, cmentarz parafialny - ułożenie kostki albo płyt chodnikowych żeby można było dojść do pojemnika, by wyrzucić…
6.
Grzegorz Gregorowicz
coroczne okresowe badania kontroli stanu technicznego budynków oświatowych, projekt parkingu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach Budżetu Obywatelskiego
2018-03-28 …coroczne okresowe badania kontroli stanu technicznego budynków oświatowych, projekt parkingu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach Budżetu Obywatelskiego coroczne okresowe badania kontroli stanu technicznego budynków oświatowych, projekt parkingu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w […] ramach Budżetu Obywatelskiego…
7.
Jerzy Tracz
zieleń, zgoda zarządcy terenu do projektu zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego, 100 nowych drzew w naszym mieście, sprzątnięcie i oczyszczenie miejskich ulic, nieprawidłowe podcięcia
2018-03-28 …zapytanie 2018-03-28 zieleń, zgoda zarządcy terenu do projektu zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego, 100 nowych drzew w naszym mieście, sprzątnięcie i oczyszczenie miejskich ulic, nieprawidłowe podcięcia zieleń, zgoda zarządcy terenu do projektu zgłoszonego […] w ramach budżetu obywatelskiego, 100 nowych drzew w naszym mieście, sprzątnięcie i oczyszczenie miejskich ulic, nieprawidłowe podcięcia…
8.
Wojciech Osiecki
2018-08-07 …Dotyczy żłobka w Przedszkolu Miejskim Nr 4 Dotyczy przebudowy dróg gminnych oraz budowy parkingów, Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 oraz osiedla Kopernika Dotyczy koncepcji budowy kanału deszczowego dla osiedla 3 Maja, zadań przewidzianych do realizacji…
9.
Grzegorz Gregorowicz
Taryfy na wodę i ścieki i ciepło, możliwość likwidacji rad nadzorczych w PGK i PEC, parking w ramach budżetu obywatelskiego na osiedlu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, plan przekazania działki pod budownictwo tanich mieszkań
2018-05-17 …na wodę i ścieki i ciepło, możliwość likwidacji rad nadzorczych w PGK i PEC, parking w ramach budżetu obywatelskiego na osiedlu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, plan przekazania działki pod budownictwo tanich mieszkań Taryfy na […] wodę i ścieki i ciepło, możliwość likwidacji rad nadzorczych w PGK i PEC, parking w ramach budżetu obywatelskiego na osiedlu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, plan przekazania działki pod budownictwo tanich mieszkań…
10.
Jacek Tomasiak
Obniżki opłat dla mieszkańców miasta Lubartowa, przetarg z PGK Sp. z o. o., pojemniki, odbiór odpadów, „solarne buble za miliony”- przegląd wszystkich instalacji w Lubartowie w tych mieszkaniach, odbiór tej dokumentacji technicznej, GIODO, możliwość przekształcania mieszkań w zasobach komunalnych, rekompensata, wnioski do budżetu obywatelskiego,
2017-02-22 …w tych mieszkaniach, odbiór tej dokumentacji technicznej, GIODO, możliwość przekształcania mieszkań w zasobach komunalnych, rekompensata, wnioski do budżetu obywatelskiego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników