Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 33 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/153/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/153/2017 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. …Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XXIV/153/2017 UCHWAŁA NR XXIV/153/2017 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. zmiany 2017 budżet […] uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 26 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr Absolutorium — w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok …do pkt 6b porządku obrad w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok w sprawie […] udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Absolutorium absolutorium burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
3. Sesja nr 22 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr XXII/139/2016 — Uchwała NR XXII/139/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. …XXII/139/2016 Uchwała NR XXII/139/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 2016 zmiany budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/104/2016 — Uchwała NR XVI/104/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. …XVI/104/2016 Uchwała NR XVI/104/2016 z dnia 17 maja 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. Uchwała NR XVI/104/2016 z dnia 17 maja 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok […] zmiany Projekt uchwały: w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. Projekt uchwały: w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr III/20/15 — UCHWAŁA NR III/20/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie …UCHWAŁA NR III/20/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie…
dotacje
6. Sesja nr 31 z dnia
2017-12-21
Uchwała nr Uchwała NR XXXI/198/2017 — Uchwała NR XXXI/198/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok …Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Uchwała NR XXXI/198/2017 Uchwała NR XXXI/198/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku - w sprawie zmian […] w budżecie na 2017 rok Uchwała NR XXXI/198/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok zmiany 12 2 6 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 31 z dnia
2017-12-21
Uchwała nr Uchwała NR XXXI/200/2017 — Uchwała NR XXXI/200/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku — w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 …z dnia 21 grudnia 2017 roku - w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Uchwała NR XXXI/200/2017 2018 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/12/14 — CHWAŁA NR II/12/14 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok …CHWAŁA NR II/12/14 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 37 z dnia
2018-06-29
Uchwała nr XXXVII/231/2018 — Uchwała NR XXXVII/231/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku — w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok …do pkt 6h porządku obrad Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za […] XXXVII/231/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Uchwała NR XXXVII/231/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta […] Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/56/2015 — Uchwała NR X/56/2015 z dnia 18 września 2015 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok …X/56/2015 Uchwała NR X/56/2015 z dnia 18 września 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Uchwała NR X/56/2015 z dnia 18 września 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok […] zmiany 2015 do pkt 7k porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Projekt uchwały: w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …NA ROK 2015. Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 16 stycznia 2015r. 2015-05-14 Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2014 r. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Przydział członków Komisji do […] pracy komisji za 2015 rok. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016. 2016-06-01 Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2015 r. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Przydział członków Komisji do…
2. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …sprawach objętych porządkiem obrad IX sesji Rady Miasta 2015-09-16 Opinia w sprawie środków finansowych w budżecie roku 2016 na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów 2015-10-20 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem…
3. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …Miasta Lubartów 2015-09-01 Analiza propozycji zagospodarowania istniejących nieruchomości pod mieszkania socjalne. Zapoznanie Komisji z realizacją budżetu za I półrocze 2015 roku. Wnioski i propozycje. Zapoznanie Komisji ze szczegółami dotyczącymi realizacj […] realizacji inwestycji przy ul. Parkowej (budowa kompleksu sportowego – MOSIR). Zapoznanie się Komisji z realizacją dokumentacji projektów z Budżetu Obywatelskiego 2016r. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Wizytacja Lubartowskiego Ośrodka Kultury – część wyjazdowa…
4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …PLANU PRACY KOMISJI NA ROK 2015 2015-03-25 ANALIZA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA LUBARTÓW W ROKU 2015. ANALIZA OBWODÓW SZKOLNYCH ORAZ ZASAD NABORU DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBARTÓW […] Miasta w latach 2010- 2015. Analiza efektywności i racjonalności gospodarowania zasobami oświatowymi. 2015-12-14 Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem podziału subwencji oświatowej pomiędzy poszczególne szkoły. Ustalenie listy priorytetów i…
5. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …miejskiej Gminy Miasto Lubartów w latach 2015-2018. 2015-09-16 Opinia w sprawie środków finansowych w budżecie roku 2016 na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów 2015-10-20 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem…
6. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …GOSPODARCZYCH Do zadań należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: 1) projektu i realizacji budżetu miasta, 2) dochodów i wydatków jednostek i zakładów budżetowych, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podległych Radzie […] podatków i opłat lokalnych 2015-01-15 WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK. 2015-01-26 WYDANIE OPINII O BUDŻECIE 2015-02-26 Przyjęcie planu pracy […] objętych porządkiem obrad IX sesji Rady Miasta Lubartów 2015-09-14 Zapoznanie się z informacją o realizacji budżetu za I półrocze 2015r. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad X sesji Rady Miasta Lubartów…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Przewodniczący Rady zaprasza. Wasi Radni już Was zaprosili? 2018-06-29 …ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela ; g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2017 rok ; h) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu […] wykonania budżetu za 2017 rok. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miasta Lubartów. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.   Z a p […] się projekty: Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi…
2. Mało ludzi, dużo ludzi — Bębnimy! 2018-08-05 …Urząd Miasta, publikacji nagrań posiedzeń wszystkich Komisji Rady Miasta, unormowanie publikacji nagrań Sesji Rady Miasta, czy wprowadzenie budżetu obywatelskiego (strona społeczna) to kolejne nasze sprawy. Informujemy o spotkaniach, czy konsultacjach miejskich. Możemy pytać ludzi, gdzie…
3. Budżet, finanse i inne zasoby 2017-12-20 Budżet, finanse i inne zasoby Radni Miasta Lubartów po raz ostatni w tym roku spotkają się na sesji. Jutro być może podzielą się opłatkiem, a na pewno będą dzielić naszymi pieniędzmi. ZAWIADOMIENIE Uprzejmie […] przedstawienie projektu uchwały budżetowej,  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej przekazanego projektu budżetu,  - odczytanie opinii stałych komisji i właściwej komisji do spraw budżetu,  - uzasadnienie Burmistrza Miasta dotyczące nieuwzględnienia w projekcie […] budżetu ostatecznych wniosków Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych,  - dyskusja nad projektem budżetu,  - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. d) zmian w wieloletniej prognozie finansowej; e) zmian w budżecie na 2017 rok…
4. Tomasz Krówczyński KWW Wspólnota Lubartowska 2017-08-23 …znamiona wykonalnych. Moje pomysły rozwiązań "ogólnomiejskich", nie będą pociągały za sobą obciążenia miejskiego budżetu a pozwolą zaoszczędzić parę złotych. Może nawet nieco więcej niż parę groszy. Niektóre propozycje nie […] związane z tym nieefektywne wydatkowanie pieniędzy. Następna pozycja w moim "repertuarze" to propozycja optymalizacji wykorzystania budżetu przeznaczonego na realizację zadań przy współpracy z NGO. Obecny system, w mojej ocenie ma wiele…
5. Sesja 24 VII Kadencji 2017-03-21 …grupy radnych tworzących Klub Radnych Platformy Obywatelskiej  e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej ; f) zmian w budżecie na 2017r.; g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów na 2017r. h) przyjęcia…
6. Sesja 26 VII Kadencji 2017-06-22 …podjęcie uchwał w sprawach:  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2016 rok ; b) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu […] wykonania budżetu za 2016 rok.   7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Lubartów. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Z a p r a…
7. Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta 2017-06-21 …Niektóre cele, które chciałem spełnić od początku kadencji udało się wykonać w ramach budżetu obywatelskiego jak np. budowa monitoringu miejskiego. Budowa automatycznych toalet publicznych czeka na realizację. W kontaktach z urzędnikami…
8. Po co zmieniać burmistrza, jak jest dobry? 2018-07-09 …co było zaplanowane i czy nie przepłaciliśmy. Jak wygląda planowanie? Burmistrz ma wolną rękę i przygotowuje projekt budżetu. Radni go akceptują w całości, bądź w części. I przyjmują ten roczny plan pracy Burmistrza. Dlaczego nie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Ewa Grabek
2018-06-29 …zapytanie 2018-06-29 Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych -dot. budżetu obywatelskiego i Moblinego LOF…
2.
Jerzy Tracz
zieleń, zgoda zarządcy terenu do projektu zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego, 100 nowych drzew w naszym mieście, sprzątnięcie i oczyszczenie miejskich ulic, nieprawidłowe podcięcia
2018-03-28 …zapytanie 2018-03-28 zieleń, zgoda zarządcy terenu do projektu zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego, 100 nowych drzew w naszym mieście, sprzątnięcie i oczyszczenie miejskich ulic, nieprawidłowe podcięcia zieleń, zgoda zarządcy terenu do projektu zgłoszonego […] w ramach budżetu obywatelskiego, 100 nowych drzew w naszym mieście, sprzątnięcie i oczyszczenie miejskich ulic, nieprawidłowe podcięcia…
3.
Andrzej Zieliński
Co się dzieje z wnioskami do budżetu(1)
2017-11-22 …zapytanie 2017-11-22 Co się dzieje z wnioskami do budżetu(1) Co się dzieje z wnioskami do budżetu(1) Co się dzieje z wnioskami do budżetu(1) budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
4.
Jacek Tomasiak
Komunikacja przy miejskich obiektach przedszkolu/ MOPS, rewitalizacja, Harry Potter, dokumentacja techniczna na obiekt przy ul. Reja, obiekty z 95% dofinansowania — planie rewitalizacji się nie znalazły, projekty z budżetu obywatelskiego, termomodernizacja, cmentarz parafialny — ułożenie kostki albo płyt chodnikowych żeby można było dojść do pojemnika, by wyrzucić odpady
2018-03-28 …techniczna na obiekt przy ul. Reja, obiekty z 95% dofinansowania - planie rewitalizacji się nie znalazły, projekty z budżetu obywatelskiego, termomodernizacja, cmentarz parafialny - ułożenie kostki albo płyt chodnikowych żeby można było dojść do pojemnika, by wyrzucić […] techniczna na obiekt przy ul. Reja, obiekty z 95% dofinansowania - planie rewitalizacji się nie znalazły, projekty z budżetu obywatelskiego, termomodernizacja, cmentarz parafialny - ułożenie kostki albo płyt chodnikowych żeby można było dojść do pojemnika, by wyrzucić…
5.
Grzegorz Gregorowicz
Los trzech projektów które przeszły w głosowaniu – budżet obywatelski, co się dzieje z tymi dwoma kirkutami na terenie miasta Lubartowa, jak przebiega realizacja tej oczyszczalni, skrócenie czasu na interpelacje
2018-02-27 …zapytanie 2018-02-27 Los trzech projektów które przeszły w głosowaniu – budżet obywatelski, co się dzieje z tymi dwoma kirkutami na terenie miasta Lubartowa, jak przebiega realizacja tej oczyszczalni, skrócenie czasu na interpelacje Los trzech […] projektów które przeszły w głosowaniu – budżet obywatelski, co się dzieje z tymi dwoma kirkutami na terenie miasta Lubartowa, jak przebiega realizacja tej oczyszczalni, skrócenie czasu na interpelacje…
6.
Jacek Tomasiak
Bieżące koszty funkcjonowania ZZO, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – deficyt, sprawozdanie z budżetu obywatelskiego, kolektory słoneczne, skutki przyszłych taryf za wodę i za ścieki, dotacja na modernizację obiektów, przetargi, Fundacja ds. Budownictwa Mieszkań dla Osób Ubogich, Programu Mieszkanie Plus.
2018-05-17 …zapytanie 2018-05-17 Bieżące koszty funkcjonowania ZZO, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – deficyt, sprawozdanie z budżetu obywatelskiego, kolektory słoneczne, skutki przyszłych taryf za wodę i za ścieki, dotacja na modernizację obiektów, przetargi, Fundacja ds […] Osób Ubogich, Programu Mieszkanie Plus. Bieżące koszty funkcjonowania ZZO, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – deficyt, sprawozdanie z budżetu obywatelskiego, kolektory słoneczne, skutki przyszłych taryf za wodę i za ścieki, dotacja na modernizację obiektów, przetargi, Fundacja…
7.
Grzegorz Gregorowicz
coroczne okresowe badania kontroli stanu technicznego budynków oświatowych, projekt parkingu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach Budżetu Obywatelskiego
2018-03-28 …coroczne okresowe badania kontroli stanu technicznego budynków oświatowych, projekt parkingu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach Budżetu Obywatelskiego coroczne okresowe badania kontroli stanu technicznego budynków oświatowych, projekt parkingu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w […] ramach Budżetu Obywatelskiego…
8.
Jacek Tomasiak
Zakup mieszkań na cele socjalne, wody opadowe, mieszkanie plus, fundusze strukturalne, zapytanie związane z budynkiem na ul. Reja, Budżet Obywatelski, targowisko miejskie, przejście przez tory, podwyżka za energie cieplną, obiekty sportowe, przetarg na budowę ścieżki rowerowej
2017-10-12 …mieszkań na cele socjalne, wody opadowe, mieszkanie plus, fundusze strukturalne, zapytanie związane z budynkiem na ul. Reja, Budżet Obywatelski, targowisko miejskie, przejście przez tory, podwyżka za energie cieplną, obiekty sportowe, przetarg na budowę ścieżki rowerowej […] mieszkań na cele socjalne, wody opadowe, mieszkanie plus, fundusze strukturalne, zapytanie związane z budynkiem na ul. Reja, Budżet Obywatelski, targowisko miejskie, przejście przez tory, podwyżka za energie cieplną, obiekty sportowe, przetarg na budowę ścieżki rowerowej […] mieszkań na cele socjalne, wody opadowe, mieszkanie plus, fundusze strukturalne, zapytanie związane z budynkiem na ul. Reja, Budżet Obywatelski, targowisko miejskie, przejście przez tory, podwyżka za energie cieplną, obiekty sportowe, przetarg na budowę ścieżki rowerowej…
9.
Wojciech Osiecki
2018-08-07 …Dotyczy żłobka w Przedszkolu Miejskim Nr 4 Dotyczy przebudowy dróg gminnych oraz budowy parkingów, Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 oraz osiedla Kopernika Dotyczy koncepcji budowy kanału deszczowego dla osiedla 3 Maja, zadań przewidzianych do realizacji…
10.
Piotr Kusyk
Budżet Obywatelski, przejście dla pieszych, kładki pieszej na wysokości ulicy Aleje Zwycięstwa
2017-10-12 …zapytanie 2017-10-12 Budżet Obywatelski, przejście dla pieszych, kładki pieszej na wysokości ulicy Aleje Zwycięstwa Budżet Obywatelski, przejście dla pieszych, kładki pieszej na wysokości ulicy Aleje Zwycięstwa Budżet Obywatelski, przejście dla pieszych, kładki pieszej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników