Wyniki wyszukiwania dla tagu: straż miejska

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr III/13/15 — Uchwała Nr III/13/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 …III/13/15 Uchwała Nr III/13/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 alkohol alkohol…
alkohol
2. Sesja nr 14 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XIV/80/2016 — Uchwała NR XIV/80/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku — w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 …XIV/80/2016 Uchwała NR XIV/80/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku - w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 alkoholizm narkomania profilaktyka pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin alkohol…
alkohol bezpieczeństwo pomoc społeczna
3. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/96/2016 — Uchwała NR XV/96/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie. …roku - w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie. opinia likwidacja straż miejska straż miejska
straż miejska
4. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/105/2016 — Uchwała NR XVII/105/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie …XVII/105/2016 Uchwała NR XVII/105/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku - w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie MOPS Statut pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin statut zmiany statutu gminy…
pomoc społeczna statut
5. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/106/2016 — Uchwała NR XVII/106/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego …XVII/106/2016 Uchwała NR XVII/106/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji…
energia pomoc społeczna
6. Sesja nr 18 z dnia
2016-07-14
Uchwała nr XVIII/112/2016 — Uchwała NR XVIII/112/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku — w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie …XVIII/112/2016 Uchwała NR XVIII/112/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku - w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie likwidacja straż miejska straż miejska
straż miejska
7. Sesja nr 22 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr XXII/137/2016 — Uchwała NR XXII/137/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku — w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 …XXII/137/2016 Uchwała NR XXII/137/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku - w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 program profilaktyka alkohol…
alkohol
8. Sesja nr 33 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr NR XXXIII/210/2018 — Uchwała NR XXXIII/210/2018 z dnia 28 marca 2018 roku — w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 …do pkt 5c porządku obrad Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania […] Narkomanii na rok 2018 NR XXXIII/210/2018 Uchwała NR XXXIII/210/2018 z dnia 28 marca 2018 roku - w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Uchwała NR XXXIII/210/2018 z dnia […] marca 2018 roku - w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol pomoc społeczna
9. Sesja nr 34 z dnia
2018-05-17
Projekt uchwały nr do pkt 5 porządku obrad — SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE ZA 2017 ROK …inne do pkt 5 porządku obrad SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE ZA 2017 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE ZA 2017 ROK MOPS pomoc społeczna ogólny tag…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 34 z dnia
2018-05-17
Projekt uchwały nr do pkt 7 porządku obrad — SPRAWOZDANIE z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 …inne do pkt 7 porządku obrad SPRAWOZDANIE z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 SPRAWOZDANIE z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii…
alkohol pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Wydanie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie. 2016-09-07 Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia kwoty dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na…
2. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …Miasta Lubartów. Zapoznanie Komisji ze stanem mieszkaniowym zasobów komunalnych ( mieszkania socjalne), plan budowy mieszkań socjalnych, ocena nieruchomości miejskich. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji – Przebudowa Hali Targowej (część plenerowa). 2015-06-22 Zapoznanie się Komisji […] dokumentacji technicznych w sprawie planowanych inwestycji na rok 2016. Informacja przedstawiciela KPP Policji w Lubartowie odnośnie monitoringu miejskiego. 2015-12-18 2016-02-18 Przyjęcie sprawozdania z planu pracy komisji za 2015 rok. Propozycje do…
3. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów 2015-06-18 Analiza infrastruktury miejskiej pod kątem jej wykorzystania na mieszkania komunalne i socjalne. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VIII […] Rady Miasta Lubartów. 2015-07-21 Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Lubartów 2015-08-19 Rozwój infrastruktury miejskiej Gminy Miasto Lubartów w latach 2015-2018. 2015-09-16 Opinia w sprawie środków finansowych w budżecie…
4. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …osobom starszym i niepełnosprawnym, 3) założeń programowych samorządu w zakresie ładu i porządku publicznego oraz działalności Straży Miejskiej. 1) założeń programowych samorządu w dziedzinie polityki społecznej, przeciwdziałania i eliminowania skutków bezrobocia oraz patologii społecznej […] osobom starszym i niepełnosprawnym, 3) założeń programowych samorządu w zakresie ładu i porządku publicznego oraz działalności Straży Miejskiej. 2015-01-20 Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji 2015-02-24 Propozycje do planu pracy Komisji […] sprawach objętych porządkiem obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubartów 2015-04-22 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Lubartowie w roku 2014. Ocena Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na…
5. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-04-22 Analiza możliwości utworzenia klasy integracyjnej w szkole gimnazjalnej. Ocena Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Informacja z realizacji Programu „Lubartowska […] i planach wydatków w bieżącym roku i latach następnych – środki własne i zewnętrzne). 2016-06-15 Działalność Miejskiego Klubu Sortowego „Lewart” AGS Lubartów, ze szczególnym uwzględnieniem warunków lokalowych w pawilonie sportowym przy ul. Krzywe Koło…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 29 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Alicja Zalewska-Łojek 2018-07-01 …problemami społecznym 10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? Najważniejsza sprawa to miejska toaleta którą należałoby wyremontować i przystosować także dla osób niepełnosprawnych. dalsza likwidacja barier…
2. Kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Ale musiał? 2018-03-11 …całkowitą odpowiedzialność za takie, a nie inne funkcjonowanie Urzędu. Czyli niech sobie każdy mieszkaniec pilnuje, czy na miejskiej stronie internetowej są wszystkie informacje i – co ważniejsze – czy są one rzetelne. Skąd ma wiedzieć…
3. Sesja 24 VII Kadencji 2017-03-21 …wspierania rodziny za 2016r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2017r. 6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 7. Informacja z…
4. Edu-kracja 2018-10-01 …to nie jest „nie moja działka”, tylko działka każdego obywatela. W tym, także – radnego miejskiego, do którego powinni móc się zgłosić mieszkańcy. O ile jest z nim jakikolwiek…
5. Samorząd bez tajemnic Vol. 1 – budżet 2018-11-13 …natomiast radni, kandydaci i apologeci – to już gorzej. Dlatego publikujemy słów kilka o konstruowaniu miejskiego budżetu. Zacznijmy od tego, że jednym z argumentów wysuwanych dla przedłużenia kadencji ustawą był ten […] w finansowych do dnia 15 października 2018 r. Dlatego, że ich budżety wchodzą w skład budżetu miejskiego. A dokładnie: Zarządzenie Burmistrza Miasta  Następnie, do 15 listopada Burmistrz opracowuje projekt budżetu miasta i przedstawia go…
6. Agata Aftyka 2018-07-01 …z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? Komunikacja miejska - współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, prowadzącymi firmy transportowe. Połączenie z Lublinem - pociągi, busy, autobusy, także w…
7. Magdalena Świętońska 2018-07-01 …dla seniorów. W praktyce to organizacja imprez kulturalnych (Jarmark Jagielloński),budowa skateparku, bezpłatna komunikacja miejska dla seniorów 9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny […] Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? Najważniejsze trzy kwestie to : rewitalizacja parku miejskiego , budowa skateparku dla dzieci i młodzieży , budowa nowych ścieżek rowerowych. 11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny […] Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? Według mnie dobrym pomysłem jest zorganizowanie komunikacji miejskiej , co ułatwi dzieciom dotarcie do szkół czy osobom starszym dojazd do placówek zdrowia…
8. Anita Kubera 2018-07-01 …komunikacyjnych  10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? Szczególnie Park Miejski, jest on zaniedbany, sama niechętnie do niego chodzę, a przecież gdyby był zadbany to byłoby to super…
9. Artur Kuśmierzak 2018-07-01 …Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? Mam pomysł na kompleksowy projekt komunikacji miejskiej oparty na tym jak jest to realizowane w europejskich miastach, komunikacja będzie oparta na wzór…
10. Bogdan Mileszczyk 2018-07-01 …Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 1. Nocne z Lublinem. 2.Lokalna komunikacja miejska. 13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–10 z 30 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Jerzy Tracz
Oczyszczanie miejskich ulic, Pawilon Sportowy przy ul. Krzywe Koło
2016-12-29 …Oczyszczanie miejskich ulic, Pawilon Sportowy przy ul. Krzywe Koło…
2.
Grzegorz Siwek
dotyczy: pytania na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubartowie w dniu 22.02.2017r. w sprawie zaawansowania wykupu działek przeznaczonych pod drogi gminne w osiedlu "Ogrody"
2017-03-08 …dotyczy: pytania na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubartowie w dniu 22.02.2017r. w sprawie zaawansowania wykupu działek przeznaczonych pod drogi gminne w osiedlu "Ogrody" Odpowiedź Burmistrza…
3.
Zbigniew Gałązka
Targowisko Miejskie, przejście przez jezdnię na ul. 1 Maja
2015-06-23 …Targowisko Miejskie, przejście przez jezdnię na ul. 1 Maja…
4.
Wojciech Osiecki
Zagospodarowanie terenu na osiedlu Kopernika za szkołą nr 4, miejski szalet
2015-06-23 …Zagospodarowanie terenu na osiedlu Kopernika za szkołą nr 4, miejski szalet…
5.
Grzegorz Gregorowicz
organizacja ruchu drogowego, zasady prawa miejscowego, Biblioteka Miejska
2015-01-29 …organizacja ruchu drogowego, zasady prawa miejscowego, Biblioteka Miejska
6.
Grzegorz Gregorowicz
Szalet miejski
2015-06-23 …Szalet miejski
7.
Jacek Tomasiak
Amfiteatr miejski w Lubartowie, remont Hali Targowej, boisko przy Gimnazjum Nr 2
2015-04-28 …Amfiteatr miejski w Lubartowie, remont Hali Targowej, boisko przy Gimnazjum Nr…
8.
Jacek Tomasiak
Kontrole Straży Miejskiej — umowy na wywóz odpadów, przedszkola, Rada Seniorów
2015-12-22 …Kontrole Straży Miejskiej - umowy na wywóz odpadów, przedszkola, Rada Seniorów…
9.
Jacek Tomasiak
Lokale socjalne, kontrole Straży Miejskiej, latarnie przy parkingu
2016-02-23 …Lokale socjalne, kontrole Straży Miejskiej, latarnie przy parkingu…
10.
Jacek Tomasiak
MOSiR, strefa kibica, możliwość odłączenia się od kanalizacji miejskiej, mieszkania socjalne, PGK, PEC — bilans za 2015 r, sprawozdania Komisji,
2016-05-17 …MOSiR, strefa kibica, możliwość odłączenia się od kanalizacji miejskiej, mieszkania socjalne, PGK, PEC - bilans za 2015 r, sprawozdania Komisji…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników