Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 20 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XXXII/202/2018 — Uchwała NR XXXII/202/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 32 z dnia
2018-02-27
Projekt uchwały nr Sprawozdanie — Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego …wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Sprawozdanie wynagrodzenie nauczyciele oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/10/2018 — Uchwała NR I/10/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) …Uchwała NR I/10/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku - w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) Uchwała NR I/10/2018 z dnia […] listopada 2018 roku - w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w…
radni
4. Sesja nr 37 z dnia
2018-06-29
Uchwała nr XXXVII/229/2018 — Uchwała NR XXXVII/229/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku — w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Lubartów, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela …w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Lubartów, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata wynagrodzenia
5. Sesja nr 14 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XIV/79/2016 — Uchwała NR XIV/79/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów …szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów gimnazjum rekrutacja szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
6. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/91/2016 — Uchwała NR XV/91/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. …XV/91/2016 Uchwała NR XV/91/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI radni komisje…
radni
7. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/157/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/157/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. …NR XXIV/157/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. Komisje plan pracy radni komisje, delegaci, wysokość…
radni
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/7/14 — UCHWAŁA NR II/7/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI OŚWIATY, KUL TURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów …RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI OŚWIATY, KUL TURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór…
radni
9. Sesja nr 29 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr XXIX/186/2017 — Uchwała NR XXIX/186/2017 z dnia 12 października 2017 roku — w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie w ośmioletnią Szkolę Podstawową nr 4 im. Jana Pawia II w Lubartowie …Pawła II w Lubartowie w ośmioletnią Szkolę Podstawową nr 4 im. Jana Pawia II w Lubartowie przekształcenie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V/31/15 — UCHWAŁA NR V/31/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2015 rok …NR V/31/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2015 rok KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI radni…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Andrzej Michał Kamiński 2018-07-01 …gminie. Poprawa bezpieczeństwa Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej Zwiększenie nakładów na oświatę 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które…
2. Tomasz Jarosław Drozd 2018-07-01 …wymagają pilnego załatwienia w gminie. Poprawa jakości dróg Poprawa bezpieczeństwa Zwiększenie nakładów na oświatę 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które…
3. Osiem osób na konsultacjach w Urzędzie Miasta 2018-08-16 …r godziny na organizację konsultacji. Czyli, że adresatami zaproszenia są głownie emeryci, osoby niepracujące, urlopowicze i pracownicy oświaty.  Jak Pan ocenia sposób realizacji obowiązku konsultowania z mieszkańcami ważnych dla nich kwestii…
4. Agata Aftyka 2018-07-01 …załatwienia w gminie. Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej Zwiększenie nakładów na oświatę Budowa Skateparku z prawdziwego zdarzenia 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborc…
5. Emilia Kamińska 2018-07-01 …zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Rozwiązanie problemu "starego żłobka" Zwiększenie nakładów na oświatę Przystanek przy szpitalu. 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców…
6. Mało ludzi, dużo ludzi — Bębnimy! 2018-08-05 …tym bardziej pokazywać się gdziekolwiek, bo może córki nie wezmą na sprzątanie „w oświacie”.  Czy to jest dobrze? Jak zatrudnią w „takim trybie” to chyba mogą oczekiwać…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników