Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/64/2015 — Uchwała NR XII/64/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. …dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. współpraca program współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne organizacje pozarządowe…
organizacje pozarządowe współpraca regionalna
2. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/109/2016 — Uchwała NR XVII/109/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Mobilny LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Mobilny LOF". …pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Mobilny LOF". Mobilny LOF współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi współpraca regionalna
3. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/110/2016 — Uchwała NR XVII/110/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Zielony LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gmina mi Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Zielony LOF". …mi Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Zielony LOF". Zielony LOF środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości środowisko współpraca regionalna
4. Sesja nr 19 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr XIX/114/2016 — UCHWAŁA NR XIX/114/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przebudowa ulic: Dębowa, Jesionowa, Partyzancka w Lubartowie" w ramach partnerstwa z Gminą Lubartów. …ramach partnerstwa z Gminą Lubartów. ulica Gmina Lubartów Dębowa, Jesionowa, Partyzancka drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
drogi współpraca regionalna
5. Sesja nr 19 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr XIX/115/2016 — UCHWAŁA NR XIX/115/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów …w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubartów Projekt uchwały: w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubartów współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
6. Sesja nr 8 z dnia
2019-06-28
Projekt uchwały nr do pkt 5h porządku obrad — Uchwała RIO — Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie …inne do pkt 5h porządku obrad Uchwała RIO - Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie Uchwała RIO - Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie absolutorium, 2018 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu burmistrz głównie absolutorium i…
budżet burmistrz finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Samorząd bez tajemnic Vol. 1 – budżet 2018-11-13 …Burmistrza Miasta  Następnie, do 15 listopada Burmistrz opracowuje projekt budżetu miasta i przedstawia go do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Tutaj od razu wyjaśniamy, że RIO NIE OCENIA celowości planowanych wydatków, ani zaciągania…
2. Anita Kubera 2018-07-01 …a przecież mogliby wyjść z domu i przyjść na nasz deptak na przykładowy Festiwal Smaków Regionalnych. 11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w…
3. Tomasz Wawruch 2018-07-01 …Uczestniczyć w większej ilości imprez promujących miasta promocja lokalnych wytwórców z produktami regionalnymi. 12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej…
4. Droga Wschodnia — vol. X 2018-04-04 …Droga Wschodnia - vol. X 2018-04-04 Na stronach Urzędu Miasta zostało opublikowane  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na temat terminu wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków w […] zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem. Lublin, dnia 6 marca 2018r . Dot. sprawy: WOOŚ.4260.74.2017.MG   OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE z 6 marca 2018r. Na podstawie art. 33, 34 i 79 ustawy […] oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedno Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia  o przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa   w ramach prowadzonego…
5. Budżet, finanse i inne zasoby 2017-12-20 …wieloletniej prognozy finansowej; c) uchwały budżetowej na rok 2017 :  - przedstawienie projektu uchwały budżetowej,  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej przekazanego projektu budżetu,  - odczytanie opinii stałych komisji i właściwej komisji do…
6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2018-04-12 …r.) w związku z realizacją ww. inwestycji.” Co do Drogi Wschodniej, to pisaliśmy o obwieszczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z 6 marca 2018r. Ale gdzie ono jest w BiPie tegoż? Z kolei…
7. Pobudka! Droga wschodnia 2018-07-13 …Lubartów I znowu zrobiło się cicho. Do czasu, kiedy na stronie Urzędu Miasta zobaczyliśmy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na temat terminu wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków w ramach […] ZZO. To niezadowolenie de facto doprowadziło do zmiany władzy. A zatem – co dalej z Drogą wschodnią? Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie obwieścił 6 lipca 2018 roku, o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora […] dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Kto, oprócz tablicy i BIP-u Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie powinien tę informację ogłosić w sposób zwyczajowo przyjęty? - Urząd Miasta…
8. Sesja 8 VIII Kadencji 2019-06-19 …Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok( Uchwała Komisji ,  uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie )  i) określenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Lubart…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników