Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/64/2015 — Uchwała NR XII/64/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. …NR XII/64/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku […] publicznego i o wolontariacie na rok 2016. współpraca program współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne organizacje pozarządowe…
organizacje pozarządowe współpraca regionalna
2. Sesja nr 20 z dnia
2016-10-28
Uchwała nr XX/128/2016 — Uchwała NR XX/128/2016 z dnia 28 października 2016 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 …NR XX/128/2016 z dnia 28 października 2016 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności […] pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 organizacje pozarządowe, Lubartów, współpraca partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
3. Sesja nr 30 z dnia
2017-11-22
Uchwała nr XXX/190/2017 — Uchwała NR XXX/190/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. …NR XXX/190/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności […] NR XXX/190/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności […] pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. program organizacje pozarządowe…
organizacje pozarządowe
4. Sesja nr 37 z dnia
2018-06-29
Projekt uchwały nr do pkt 5 porządku obrad — Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 …inne do pkt 5 porządku obrad Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego […] i o wolontariacie na rok 2017 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego […] i o wolontariacie na rok 2017 2017 organizacje pozarządowe…
organizacje pozarządowe
5. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/4/2018 — Uchwała NR I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (w załączeniu wyniki głosowania) …NR I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności […] NR I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności […] pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (w załączeniu wyniki głosowania) program współpracy organizacje pozarządowe…
organizacje pozarządowe
6. Sesja nr 8 z dnia
2019-06-28
Projekt uchwały nr Sprawozdanie — Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na 2018 rok …Sprawozdanie Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U […] z 2019 r. poz. 688) na 2018 rok Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności […] publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na 2018 rok sprawozdanie, 2018 inne organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum…
organizacje pozarządowe partycypacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Ale musiał? 2018-03-11 …imiennie wskazać niedopełnienie obowiązków. Ot, chociażby jak w naszym przypadku: brak aktualizowania informacji o organizacjach pozarządowych, czy zapraszaniu ich na konsultacje. Można powiedzieć, że kult tajemnicy urzędniczej kwitnie. Różnica w tym…
2. Edu-kracja 2018-10-01 …móc się zgłosić mieszkańcy. O ile jest z nim jakikolwiek kontakt. Tenże radny, bądź taka organizacja, jak nasza poinformuje mieszkańca, kto jest odpowiedzialny w mieście za wyżej wymienione. I/lub sam zgłosi problem, gdzie…
3. Magdalena Świętońska 2018-07-01 …ludzi młodych, ale także stworzenie godnych warunków życia dla seniorów. W praktyce to organizacja imprez kulturalnych (Jarmark Jagielloński),budowa skateparku, bezpłatna komunikacja miejska dla seniorów 9. Które […] podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?  Moje propozycje na promocje miasta w nadchodzącej kadencji to organizacja lubartowskiego Jarmarku Jagiellońskiego, imprezy sportowe na rolkach ( np. Lubartowska Dycha Na Rolkach ) , organizacja kina letniego , wakacyjny zjazd […] dotarcie do obywateli to media społecznościowe ( wbrew pozorom nie tylko młodzi ludzie korzystają z Facebooka czy Instagrama ) , organizacja cyklicznych spotkań z mieszkańcami , na których będą mogli wypowiedzieć swoje zdanie na temat organizacji życia…
4. Anita Kubera 2018-07-01 …cić do pracy, ale nie mają możliwości. Chciałabym także przywrócić życie na deptaku poprzez organizacje różnych eventow, festiwali, targów. Aktualnie bardzo mało dzieje się na naszym deptaku, a mieszkańcy […] Nie wiem czy chodzi o komunikację jako system porozumiewania się czy przemieszczania. W tej pierwszej na pewno organizacja spotkań z mieszkańcami oraz tworzenie ankiet aby mogli się wypowiedzieć, w przypadku tej drugiej na pewno ścieżki…
5. Artur Kuśmierzak 2018-07-01 …będzie kojarzony Lubartów w Polsce i na świecie. Intensywna współpraca z miastami partnerskimi, organizacjami turystycznymi w europie. 12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez…
6. Zdzisław Wereszczyński 2018-07-01 …czy wykraczając poza? Jeżeli w ramach miasta - czy nie pokusić się o partnerstwo z podmiotem prywatnym w organizacji transportu w kierunku północ/południe z dołączeniem trasy na szpital? 13. W jaki spos […] o swojej działalności na rzecz gminy? e-mail, spotkania bezpośrednie (podanie dyżurów do powszechnej wiadomości), organizacja spotkań otwartych. 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z…
7. Sesja 26 VII Kadencji 2017-06-22 …i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016. 6. Rozpatrzenie projektów i…
8. Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi? 2017-11-16 …konsultacjach w Kancelarii Premiera było nas dużo. Podejrzałam 127 osób wpisanych na listę. Nie tylko organizacje, ale też obywatele po prostu. Mnóstwo zgłoszonych uwag. Bo to od tej ustawy będzie zależało […] przepis nie uwzględnia naszej uwagi o tym, że radni bywają ich członkami, prezesami, członkami zarządów organizacji pozarządowych. Wykorzystujących mienie komunalne gminy. Dlaczego chcemy tej poprawki? Dlatego, że wierzymy, że radni nie muszą prowadzić…
9. Spokojnie, to tylko parę groszy 2018-04-28 …to, które zajmuje się polityką społeczną. Nie liczymy na to, że naszym zestawieniem zajmą się organizacje pozarządowe, zajmujące się pomocą m.in. osobom niepełnosprawnym, podobnie, jak nie zajęły się tym w 2016 roku…
10. Przewodniczący Rady zaprasza. Wasi Radni już Was zaprosili? 2018-06-29 …radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. 6. Rozpatrzenie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Gałązka
Solary, zmiana organizacji ruchu
2015-05-26 …Solary, zmiana organizacji ruchu…
2.
Grzegorz Gregorowicz
organizacja ruchu drogowego, zasady prawa miejscowego, Biblioteka Miejska
2015-01-29 organizacja ruchu drogowego, zasady prawa miejscowego, Biblioteka Miejska…
3.
Grzegorz Gregorowicz
Budowa parkingu, czy prowizorycznego parkingu przy Hawanie? Organizacja ruchu na ulicy Szkolnej i Popiełuszki. Kiedy będzie zmienione zarządzenie VI/379/13, w którym są wyraźne błędy legislacyjne, dotyczące np. mylnej numeracji § 2, § 4.
2015-04-28 …Budowa parkingu, czy prowizorycznego parkingu przy Hawanie? Organizacja ruchu na ulicy Szkolnej i Popiełuszki. Kiedy będzie zmienione zarządzenie VI/379/13, w którym są wyraźne błędy legislacyjne, dotyczące np. mylnej numeracji…
4.
Grzegorz Gregorowicz
Zmiana organizacji ruchu
2015-05-26 …Zmiana organizacji ruchu…
5.
Grzegorz Gregorowicz
Budowa płotu ozdobnego wokół Parku od ul. Kościuszki, możliwość zmiany dalszej organizacji ruchu przy ul. Szkolnej,
2017-02-22 …Budowa płotu ozdobnego wokół Parku od ul. Kościuszki, możliwość zmiany dalszej organizacji ruchu przy ul. Szkolnej…
6.
Andrzej Zieliński
W odpowiedzi na Pana zapytanie podczas XVII sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 22.06.2016 r. dotyczące organizacji strefy kibica podczas EURO 2016,
2016-06-28 …W odpowiedzi na Pana zapytanie podczas XVII sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 22.06.2016 r. dotyczące organizacji strefy kibica podczas EURO 2016, Odpowiedź Burmistrza…
7.
Jakub Wróblewski
Grunt do sprzedaży w drodze przetargu po rezygnacji Pana Marka Wrotniaka, budowa parkingów w centrum miasta, organizacja obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego w Lubartowie, budynek przy ul. Krętej
2015-05-26 …Grunt do sprzedaży w drodze przetargu po rezygnacji Pana Marka Wrotniaka, budowa parkingów w centrum miasta, organizacja obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego w Lubartowie, budynek przy ul. Krętej…
8.
Jakub Wróblewski
Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Organizacji, porządek przy wiatach śmietnikowych, infokioski, nieruchomość przy ul. Krętej
2015-11-19 …Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Organizacji, porządek przy wiatach śmietnikowych, infokioski, nieruchomość przy ul. Krętej…
9.
Jakub Wróblewski
Profil Miasto Lubartów na facebooku, organizacja strefy kibica, Rada Seniorów, przygotowywanie projektów do ZIT , BIP protokoły z posiedzeń komisji opiniującej wnioski, spotkanie dotyczące finansowania tych instytucji kultury
2016-02-23 …Profil Miasto Lubartów na facebooku, organizacja strefy kibica, Rada Seniorów, przygotowywanie projektów do ZIT , BIP protokoły z posiedzeń komisji opiniującej wnioski, spotkanie dotyczące finansowania tych instytucji kultury…
10.
Grażyna Meksuła
Organizacja ruchu pieszego dla przedszkolaków, parking
2015-07-21 Organizacja ruchu pieszego dla przedszkolaków, parking…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników