Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2017-11-22
Uchwała nr XXX/190/2017 — Uchwała NR XXX/190/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. …XXX/190/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […] XXX/190/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […] publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. program organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
2. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/4/2018 — Uchwała NR I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (w załączeniu wyniki głosowania) …I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […] I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […] publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (w załączeniu wyniki głosowania) program współpracy organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/64/2015 — Uchwała NR XII/64/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. …XII/64/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego […] i o wolontariacie na rok 2016. współpraca program organizacje pozarządowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
organizacje pozarządowe współpraca regionalna
4. Sesja nr 20 z dnia
2016-10-28
Uchwała nr XX/128/2016 — Uchwała NR XX/128/2016 z dnia 28 października 2016 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 …XX/128/2016 z dnia 28 października 2016 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […] publicznego i o wolontariacie na rok 2017 organizacje pozarządowe, Lubartów, współpraca partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
5. Sesja nr 37 z dnia
2018-06-29
Projekt uchwały nr do pkt 5 porządku obrad — Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 …inne do pkt 5 porządku obrad Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego […] i o wolontariacie na rok 2017 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego […] i o wolontariacie na rok 2017 2017 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Ale musiał? 2018-03-11 …imiennie wskazać niedopełnienie obowiązków. Ot, chociażby jak w naszym przypadku: brak aktualizowania informacji o organizacjach pozarządowych, czy zapraszaniu ich na konsultacje. Można powiedzieć, że kult tajemnicy urzędniczej kwitnie. Różnica w tym…
2. Sesja 26 VII Kadencji 2017-06-22 …zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016. 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie…
3. Przewodniczący Rady zaprasza. Wasi Radni już Was zaprosili? 2018-06-29 …Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. 6. Rozpatrzenie projekt…
4. Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi? 2017-11-16 …nie uwzględnia naszej uwagi o tym, że radni bywają ich członkami, prezesami, członkami zarządów organizacji pozarządowych. Wykorzystujących mienie komunalne gminy. Dlaczego chcemy tej poprawki? Dlatego, że wierzymy, że radni nie muszą prowadzić kampanii…
5. Spokojnie, to tylko parę groszy 2018-04-28 …które zajmuje się polityką społeczną. Nie liczymy na to, że naszym zestawieniem zajmą się organizacje pozarządowe, zajmujące się pomocą m.in. osobom niepełnosprawnym, podobnie, jak nie zajęły się tym w 2016 roku.  Często…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników