Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 12
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII/39/15 — UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów …NR VII/39/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców - gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów dopłaty Lubartów woda i ścieki…
woda i ścieki
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII/40/15 — UCHWAŁA NR VII/40/1S RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 maja 201Sr. w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze …UCHWAŁA NR VII/40/1S RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 maja 201Sr. w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze dopłaty Nowodwór woda
woda i ścieki
3. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/83/2016 — Uchwała NR XV/83/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGK Sp. z 0.0. w Lubartowie na lata 2016-2020" …PGK Sp. z 0.0. w Lubartowie na lata 2016-2020" PGK plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych woda i ścieki…
woda i ścieki
4. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/100/2016 — Uchwała NR XVI/100/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów …XVI/100/2016 Uchwała NR XVI/100/2016 z dnia 17 maja 2016 roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców - gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów Uchwała NR XVI/100/2016 z dnia 17 maja […] roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców - gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów dopłata Gmina Lubartów Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców […] gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców - gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów woda i ścieki…
woda i ścieki
5. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/101/2016 — Uchwała NR XVI/101/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze …XVI/101/2016 Uchwała NR XVI/101/2016 z dnia 17 maja 2016 roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze Uchwała NR XVI/101/2016 z […] dnia 17 maja 2016 roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze Nowodwór dopłaty Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do […] ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości…
woda i ścieki
6. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr Art. 24 ust. 8 — UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków …odprowadzania ścieków Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków woda i ścieki…
woda i ścieki
7. Sesja nr 25 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr XXV/162/2017 — Uchwała NR XXV/162/2017 z dnia 18 maja 2017 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów. …XXV/162/2017 Uchwała NR XXV/162/2017 z dnia 18 maja 2017 roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców - gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów. Uchwała NR XXV/162/2017 z dnia 18 maja […] roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców - gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów. dopłaty woda i ścieki…
woda i ścieki
8. Sesja nr 25 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr Taryfa — zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Obowiązująca — nieprzegłosowana — w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków …i zbiorowego odprowadzania ścieków w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Woda opłaty…
opłaty
9. Sesja nr 36 z dnia
2018-06-25
Projekt uchwały nr do pkt 3c porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. …do pkt 3c porządku obrad Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania […] woda i ścieki…
woda i ścieki
10. Sesja nr 38 z dnia
2018-08-07
Uchwała nr XXXVIII/235/2018 — Uchwała NR XXXVIII/235/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku — w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania …do pkt 5d porządku obrad w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. XXXVIII/235/2018 Uchwała NR XXXVIII/235/2018 […] z dnia 7 sierpnia 2018 roku - w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania Uchwała NR XXXVIII/235/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku - w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania […] wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania woda i ścieki…
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Droga Wschodnia — vol. X 2018-04-04 …udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu. W ramach prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania…
2. Przewodniczący Rady zaprasza. Wasi Radni już Was zaprosili? 2018-06-29 …uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania…
3. Przekazujemy zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miasta Lubartów 2018-08-06 …nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubartowie ; d)   przekazania projektu regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania ; e)   ustalenia dopłat do ceny wody i…
4. Samorząd bez tajemnic vol. 3 2019-03-16 …raport z nich także jest dostępny na stronie BIP.   Jakie sugestie zgłaszali mieszkańcy? Podczas spotkania: - wypompowania wody ze stawu w celu lepszego oczyszczenia dna; - umieszczenia tabliczek informacyjnych, na temat znajdujących się w parku drzew…
5. Sesja 9 VIII kadencji 2019-07-12 …II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja  w Lubartowie; h)  uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Grzegorz Jaworski
Zastoisko wody na os. Garbarskim, kłopoty z parkowaniem, hałas z ulicy
2015-06-23 …Zastoisko wody na os. Garbarskim, kłopoty z parkowaniem, hałas z ulicy…
2.
Jacek Tomasiak
mieszkania socjalne przy Sławińskiego, miejsca parkingowe przy projektowanych budynkach, inwestycja w parku, poziom wody w stawie, trenowanie na obiektach sportowych, plany wobec Filii nr 1, wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, regulamin wywozu nieczystości — konsultacje
2017-07-25 …mieszkania socjalne przy Sławińskiego, miejsca parkingowe przy projektowanych budynkach, inwestycja w parku, poziom wody w stawie, trenowanie na obiektach sportowych, plany wobec Filii nr 1, wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, regulamin wywozu nieczystości - konsultacje […] mieszkania socjalne przy Sławińskiego, miejsca parkingowe przy projektowanych budynkach, inwestycja w parku, poziom wody w stawie, trenowanie na obiektach sportowych, plany wobec Filii nr 1, wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, regulamin wywozu nieczystości - konsultacje…
3.
Jacek Tomasiak
Zakup mieszkań na cele socjalne, wody opadowe, mieszkanie plus, fundusze strukturalne, zapytanie związane z budynkiem na ul. Reja, Budżet Obywatelski, targowisko miejskie, przejście przez tory, podwyżka za energie cieplną, obiekty sportowe, przetarg na budowę ścieżki rowerowej
2017-10-12 …zapytanie 2017-10-12 Zakup mieszkań na cele socjalne, wody opadowe, mieszkanie plus, fundusze strukturalne, zapytanie związane z budynkiem na ul. Reja, Budżet Obywatelski, targowisko miejskie, przejście przez tory, podwyżka za energie cieplną, obiekty sportowe […] przetarg na budowę ścieżki rowerowej Zakup mieszkań na cele socjalne, wody opadowe, mieszkanie plus, fundusze strukturalne, zapytanie związane z budynkiem na ul. Reja, Budżet Obywatelski, targowisko miejskie, przejście przez tory, podwyżka za energie cieplną, obiekty […] sportowe, przetarg na budowę ścieżki rowerowej Zakup mieszkań na cele socjalne, wody opadowe, mieszkanie plus, fundusze strukturalne, zapytanie związane z budynkiem na ul. Reja, Budżet Obywatelski, targowisko miejskie, przejście przez tory, podwyżka za energie cieplną…
4.
Jan Ściseł
Pytanie do Burmistrza o możliwość wpłynięcia na podwyżkę cen wody
2018-05-17 …zapytanie 2018-05-17 Pytanie do Burmistrza o możliwość wpłynięcia na podwyżkę cen wody Pytanie do Burmistrza o możliwość wpłynięcia na podwyżkę cen wody
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników