Sesja nr 18 z dnia 2020.03.09
Projekt uchwały nr do pkt 3 porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie uchwalenia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów", zmienionej uchwałą Rady Miasta Lubartów Nr XV/82/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach