Sesja nr 16 z dnia 2020-01-31
Projekt uchwały nr do pkt 4e porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach