Sesja nr 16 z dnia 2020-01-31
Projekt uchwały nr do pkt 4d porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek gruntu nr 135, nr 136 i nr 137, położonych w pobliżu ul. Bolesława Mucharskiego w Lubartowie, w obrębie 5 — Nadrzeczna, na czas oznaczony do 10 lat.

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach