Sesja nr 16 z dnia 2020-01-31
Projekt uchwały nr do pkt 4c porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 1010/1, położonej przy ul. Wandy Śliwiny w Lubartowie, w obrębie 7 — Śródmieście, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat.

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach