Sesja nr 34 z dnia 2018-05-17
Projekt uchwały nr do pkt 7 porządku obrad — SPRAWOZDANIE z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach