Wyniki wyszukiwania dla tagu: s��d

Uchwały

Brak wyników

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 17
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Sesja 23 VII Kadencji 2017-02-22 …ustroju szkolnego; c) Przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019; d) zmiany uchwały Nr XVII/111/2016 z dnia 14 lipca 2016r. dotyczącej „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na […] sesji Rady Miasta Lubartów. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA (-)  Jacek…
2. Sesja 24 VII Kadencji 2017-03-21 …rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów; d) przyjęcia programu Ograniczonej Emisji dla Miasta Lubartów – inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych tworzących Klub Radnych […] sesji Rady Miasta Lubartów. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA (-)  Jacek…
3. Sesja 28 VIII Kadencji 2017-08-31 …i dokumentami przygotowanymi na sierpniowe posiedzenie Rady Miasta Lubartów ZAWIADOMIENIE Uprzejmie  z a p r a s z a m   na   XXVIII   sesję Rady Miasta Lubartów […] Za Fabryką ; b) nadania nazwy dla ronda w Lubartowie; c) nadania nazwy dla ronda w Lubartowie ; d) zmiany nazwy ulicy Sławińskiego położonej w Lubartowie ; e) zmiany nazwy ulicy Małgorzaty Fornalskiej Lubartowie ; f) zmiany nazwy ulicy […] Rady Miasta Lubartów. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.   Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA (-) Jan Ściseł…
4. Sesja 6 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie 2019-03-19 …Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, d) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów, e […] V sesji w dniu 22 lutego 2019 r. 10.  Zamknięcie obrad. Z a p r a s z a m   mieszkańców miasta do udziału w sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA…
5. Budżet, finanse i inne zasoby 2017-12-20 …w Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych,  - dyskusja nad projektem budżetu,  - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. d) zmian w wieloletniej prognozie finansowej; e) zmian w budżecie na 2017 rok. 6. Odpowiedzi na interpelacje i […] Rady Miasta Lubartów. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad.   Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA (-)  Jacek…
6. Nic ważnego, nie przychodźcie 2018-05-14 …ważnego, nie przychodźcie 2018-05-14   ZAWIADOMIENIE  Uprzejmie   z a p r a s z a m   na   XXXIV   sesję Rady Miasta Lubartów […] Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka złożonej przez Fundację „Miasto Obywatelskie Lubartów”; d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata […] Miasta Lubartów. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad.     Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA (-)  Jacek…
7. Przewodniczący Rady zaprasza. Wasi Radni już Was zaprosili? 2018-06-29 …linkujemy w tekście każdy z projektów. ZAWIADOMIENIE Uprzejmie   z a p r a s z a m   na   XXXVI   sesję Rady Miasta Lubartów […] Lubartów” – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej;  c) powołanie doraźnej Komisji Regulaminowo Statutowej ,  d) zmiany uchwały NR XXIX/182/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 12 października 2017r. w sprawie ustalenia […] Rady Miasta Lubartów. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.   Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji…
8. Przekazujemy zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miasta Lubartów 2018-08-06 …na XXXVIII sesję Rady Miasta Lubartów 2018-08-06 Uprzejmie   z a p r a s z a m   na   XXXVIII   sesję Rady Miasta Lubartów […] Miasto Obywatelskie Lubartów” ; c)   nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubartowie ; d)   przekazania projektu regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania ; e […] Zamknięcie obrad.           Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji…
9. Zaproszenie — Sesja 4 VIII Kadencji 2019-01-19 …Zaproszenie - Sesja 4 VIII Kadencji 2019-01-19 ZAWIADOMIENIE Uprzejmie   z a p r a s z a m   na   IV   sesję Rady Miasta Lubartów […] Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie, d) przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023, e) wieloletniej prognozy finansowej, f) uchwały budżetowej […] III sesji w dniu 21 grudnia 2018 r. 9. Zamknięcie obrad.   Z a p r a s z a m   mieszkańców miasta do udziału w sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA…
10. Sesja 7 VIII Kadencji 2019-04-12 …w, c) zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów", d) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteri […] na nie odpowiedziach. 8. Wolne wnioski i komunikaty. 9. Zamknięcie obrad.   Z a p r a s z a m   mieszkańców miasta do udziału w sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników