Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/64/2015 — Uchwała NR XII/64/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. współpraca program współpraca regionalna współpraca
organizacje pozarządowe współpraca regionalna
2. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/109/2016 — Uchwała NR XVII/109/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Mobilny LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Mobilny LOF". …XVII/109/2016 Uchwała NR XVII/109/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku - w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Mobilny LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia […] pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Mobilny LOF". Mobilny LOF drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
drogi współpraca regionalna
3. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/110/2016 — Uchwała NR XVII/110/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Zielony LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gmina mi Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Zielony LOF". …XVII/110/2016 Uchwała NR XVII/110/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku - w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Zielony LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia […] mi Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Zielony LOF". Zielony LOF środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości środowisko współpraca regionalna
4. Sesja nr 19 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr XIX/114/2016 — UCHWAŁA NR XIX/114/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przebudowa ulic: Dębowa, Jesionowa, Partyzancka w Lubartowie" w ramach partnerstwa z Gminą Lubartów. …Jesionowa, Partyzancka w Lubartowie" w ramach partnerstwa z Gminą Lubartów. ulica Gmina Lubartów Dębowa, Jesionowa, Partyzancka współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi współpraca regionalna
5. Sesja nr 19 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr XIX/115/2016 — UCHWAŁA NR XIX/115/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów …w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubartów Projekt uchwały: w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubartów współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
6. Sesja nr 9 z dnia
2019-07-12
Uchwała nr IX/64/2019 — Uchwała NR IX/64/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a Gminą Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) …zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a Gminą Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) Gmina Lubartów współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w…
radni współpraca regionalna
7. Sesja nr 10 z dnia
2019-08-23
Uchwała nr X/78/2019 — Uchwała NR X/78/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku — w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2019 Rady Miasta Lubartów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a Gminą Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) …zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a Gminą Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
8. Sesja nr 19 z dnia
2020-04-28
Uchwała nr XIX/154/2020 — Uchwała NR XIX/154/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku — w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Lubartów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …Lubartowskiej ZKGZL, przedstawiciel radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
radni współpraca regionalna
9. Sesja nr 18 z dnia
2020-03-09
Uchwała nr XVIII/152/2020 — Uchwała NR XVIII/152/2020 z dnia 9 marca 2020 roku — w sprawie odwołania dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Lubartów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …Lubartowskiej Wróblewski, ZKGZL radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
radni współpraca regionalna
10. Sesja nr 18 z dnia
2020-03-09
Uchwała nr XVIII/153/2020 — Uchwała NR XVIII/153/2020 z dnia 9 marca 2020 roku — w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Lubartów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …ZKGZL, przedstawiciel, Małyska radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
radni współpraca regionalna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników