Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr XXVIII/179/2017 — Uchwała NR XXVIII/179/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku — w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego …z dnia 31 sierpnia 2017 roku - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego PGK zastaw rejestrowy spółki
spółki
2. Sesja nr 25 z dnia
2020-11-30
Uchwała nr XXV/188/2020 — Uchwała NR XXV/188/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku — w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 — 2024 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie" …i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie" modernizacja, PGK spółki
spółki
3. Sesja nr 32 z dnia
2021-07-02
Uchwała nr XXXII/225/2021 — Uchwała NR XXXII/225/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku — w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Lubartów dowozu do szkół dzieci, których kształcenie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo Oświatowe …Oświatowe dowóz dzieci, PGK Sp. z o.o. dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza spółki
dzieci spółki
4. Sesja nr 32 z dnia
2021-07-02
Uchwała nr XXXII/226/2021 — Uchwała NR XXXII/226/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku — w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Lubartów dotyczącego zimowego utrzymania dróg. …Gminy Miasto Lubartów dotyczącego zimowego utrzymania dróg. odśnieżanie porządek czystość, sprzątanie ulic drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe spółki
drogi porządek spółki
5. Sesja nr 32 z dnia
2021-07-02
Uchwała nr XXXII/227/2021 — Uchwała NR XXXII/227/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku — w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Lubartów dotyczącego komunikacji miejskiej …Komunalnej Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Lubartów dotyczącego komunikacji miejskiej PGK Sp. z o.o. spółki transport…
spółki transport
6. Sesja nr 33 z dnia
2021-08-30
Uchwała nr XXXIII/229/2021 — Uchwała NR XXXIII/229/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku — w sprawie przyjęcia projektu zmian do uchwały Nr IX/70/2019 Rady Miasta Lubartów w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 12 lipca 2019 r. …Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 12 lipca 2019 r. zmiany, regulamin woda i ścieki spółki
spółki woda i ścieki
7. Sesja nr 33 z dnia
2021-08-30
Uchwała nr — Uchwała NR XXXIII/230/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku — w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki gminnej …dnia 30 sierpnia 2021 roku - w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki gminnej Uchwała NR XXXIII/230/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku - w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości […] jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki gminnej aport nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki
nieruchomości spółki
8. Sesja nr 42 z dnia
2022-06-22
Uchwała nr XLII/313/2022 — UCHWAŁA NR XLII/313/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/188/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGK Sp. z 0.0. w Lubartowie na lata 2021-2024". …modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGK Sp. z 0.0. w Lubartowie na lata 2021-2024 inwestycje spółki woda i ścieki…
inwestycje spółki woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników