Wyniki wyszukiwania dla tagu: wsp����praca regionalna

Uchwały

Brak wyników

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Anita Kubera 2018-07-01 …Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać.  Są to nasze wspólne pieniądze, którymi dysponują wybrani przez nas przedstawiciele . Musimy o nie dbac aby byly […] u nas takich brak, a przecież dzieci się rodzą a ludzie niejednokrotnie chcą wrócić do pracy, ale nie mają możliwości. Chciałabym także przywrócić życie na deptaku poprzez organizacje różnych […] a przecież mogliby wyjść z domu i przyjść na nasz deptak na przykładowy Festiwal Smaków Regionalnych. 11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w…
2. Tomasz Wawruch 2018-07-01 …społecznie sprawach. Nie zbierałem głosu 5. Zajmę się edukacją obywatelską:  Tak Jeśli tak, to poprzez: Poprzez współprace z różnymi instytucjami 6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana […] Uczestniczyć w większej ilości imprez promujących miasta promocja lokalnych wytwórców z produktami regionalnymi. 12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej […] konsultacje społeczne. 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta?  tak 15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych…
3. Raport o stanie gminy miasto Lubartów — Part II 2020-05-29 …co słychać” . Wydaje nam się, czy „Lubartowiak” wydaje Lubartowski Ośrodek Kultury? Co na wykluczenie Wspólnota Lubartowska? Czy nawet Dziennik Wschodni?   Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej podjął szereg […] przez przygotowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych. Gmina Miasto Lubartów stale współpracowała z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi. Przygotowywane były materiały informacyjne i promocyjne Miasta poświęcone ważnym, aktualnym […] upowszechnił tę ideę, to jak to wpłynęło na Lubartów?   W 2019 r. rozpoczęły się prace nad budową nowej strony internetowej www.lubartow.pl , które zakończyły się w 2020 r. wdrożeniem nowego portalu…
4. Sesja 8 VIII Kadencji 2019-06-19 …r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość funduszu nagr […] Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok( Uchwała Komisji ,  uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie )  i) określenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Lubart […] opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Lubartów. 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego…
5. Przekazujemy zaproszenie. Sesja 13 VIII Kadencji. Projekty 2019-10-22 …zmieniająca uchwałę w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość funduszu nagr […] d dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Lubartów, e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust […] r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok , f) przystąpienia do stowarzyszenia Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna , g) zmiany uchwały Nr X/79/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników