Zaproszenie — Sesja 18 nadzwyczajna VIII Kadencji

2020-03-09

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną XVIII sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się w poniedziałek 9 marca 2020 roku o godz. 16:00 wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

Urząd Miasta BIP, fot. BIP

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów", zmienionej uchwałą Rady Miasta Lubartów Nr XV/82/2016 z dnia 22 marca 2016 r.
4. Zamknięcie obrad.

Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

(-)  Grzegorz Gregorowicz

Finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich