Temat popłynął, więc… pytamy

2020-02-25

2017

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w 19 posiedzeniach i rozpatrzyli 19 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przeprowadzili rozmowy z 48 osobami podejrzanymi o uzależnienie ad alkoholu oraz 43 członkami rodzin osób zgłoszonych. Z niektórymi kilkakrotnie. W stosunku do 44 osób wszczęto postępowanie sądowe.

Obrót ze sprzedaży gastronomicznej alkoholu – 1.098.280,95 zł, liczba punktów — 18, poza miejscem sprzedaży – 22.318.415,94 zł, liczba punktów – 43. Łączny obrót 23.416.696,89 zł.

60 kontroli.

Członków Komisji – 8

Osoby uzależnione od alkoholu – 48

Członkowie ich rodzin — 43

Osoby stosujące przemoc — 10

Wynagrodzenie członków Komisji 30.000,00 zł (za PARPA-G1)

2018

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w 20 posiedzeniach i rozpatrzyli 31 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przeprowadzili rozmowy z 87 osobami podejrzanymi o uzależnienie ad alkoholu oraz członkami rodzin osób zgłoszonych. W stosunku do 38 osób wszczęto postępowanie sądowe.

Obrót ze sprzedaży alkoholu łącznie 24.623.855 zł.

Punktów gastronomicznych 18, obrót — ?

Miejsca sprzedaży do spożywania poza 46, obrót — ?

54 kontrole.

Członków Komisji — 8

Osoby uzależnione od alkoholu — 46

Członkowie ich rodzin — 41

Osoby stosujące przemoc — 8

Wynagrodzenie członków Komisji 7.200,00 zł (za PARPA-G1)???? Coś nie wyszło.

2019

Sprawozdania nie ma, będzie na koniec lutego. Ale Program już jest. I konkurs na realizację zadań. Na podstawie czego? Pytamy.

Za realizację zadań ustawowych, w tym wykonywanych podczas posiedzeń MKRPA, przysługuje jej członkom wynagrodzenie w wysokości pięciu pełnych diet delegacyjnych za każde posiedzenie.

Po 150 zł?

Obrót większy o 1 207 159 zł w 2018 w stosunku do 2017, a w stosunku do 2019?

Na podstawie czego przyGOTOWAŁ się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, który Rada Miasta przyjęła 31 stycznia 2020, skoro Urząd Miasta 3 lutego odpowiada nam, że sprawozdanie z realizacji Programu za 2019 NIE ZOSTAŁO wytworzone. Badamy skuteczność?

Jak ma się liczba uzależnionych w Lubartowie do rozmawiających z Komisją? Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że liczba osób uzależnionych od alkoholu to ok. 2% populacji. Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice) – ok. 4%, dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików ok. 4% populacji, osoby pijące szkodliwie 5-7% populacji. Ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym — 2/3 dorosłych i 2/3 dzieci z tych rodzin.

Jakie to są liczby? W mieście 25 tys. mieszk. około 500 uzależnionych, ok. 1000 dorosłych żyjących w otoczeniu, około 1000 dzieci. Osoby pijące szkodliwie: 1.250-1.750 osób. Ofiary przemocy – około 1.330 osób: dorosłych i dzieci.

Pytania, pytania, pytania…

Waszym zdaniem nieważne?

Na marginesie – dostrzegamy problem niezapisywania dokumentów w formie nieedytowalnej, czy obrazów. I potem trzeba jakoś dopisać. Jak w sprawozdaniu za 2018. Wkład się wypisał, czy coś.  

I teraz przykładowo wracamy do miejskiej Wigilii w 2019 roku, zorganizowanej-finansowanej w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Wiedzieliście, że jesteście/my w grupie ryzyka, lub chodzi wam po głowie alkohol i trzeba promować zdrowy tryb życia, żebyście sobie nie uświadomili, co Wam leży na wątrobie?

Ważny jest cel i środki. Może latem, w sezonie ogórkowym ktoś zorganizuje krojenie mizerii, żeby przeciwdziałać? Idźmy dalej…Annujemy, żeby nie pić. Dniujemy na Dniach Lubartowa, żeby nie pić. Itd. Itd…

Finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich