Samorząd bez tajemnic vol. 4.

UMLubartów
2019-03-18

Obwieszczenia dot. środowiska i nie tylko

 

 

fot. RDOŚ

W sytuacjach szczególnych, lub jeżeli liczba stron postępowania przekracza 20, urząd zawiadamia nas przez publiczne ogłoszenie. Ogłoszenie wisi 14 dni, a potem mamy trzy dni na wniesienie uwag. Liczą się daty!

Dlaczego data wywieszenia jest tak ważna?

Termin do składania uwag i wniosków rozpoczyna bieg po upływie terminu doręczenia zawiadomienia o możliwości ich składania (po 14 dniach od dnia publikacji obwieszczenia).

Obliczmy termin doręczenia:

Dzień 1: publikacja obwieszczenia – dzień zdarzenia, od którego liczy się termin,

Dzień 14: upływa termin dla doręczenia – przyjmujemy, że informacja została doręczona tego dnia. Nie wliczamy tego dnia do terminu składania wniosków i uwag.

Dzień 15: pierwszy dzień składania wniosków i uwag.

Nie tylko w 2018 dyskutowaliśmy o Drodze Wschodniej, ale nie ma sensu cofać się tak daleko.

W kwietniu 2018, pisaliśmy o tym, że Burmistrz Bodziacki zapomniał poinformować na sesji, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelska do skrzyżowania z ul. Wierzbową" został złożony przez jego pełnomocnika. https://www.molubartow.com/droga-wschodnia-po-raz-n-ty

Dzięki czujności mieszkańców, zostało błyskawicznie zorganizowane spotkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej. Do Dyrektora RDOŚ miał być przekazany wniosek o wydłużenie terminu do składania uwag.

Tak też się stało, z tym, że na opublikowanym przez Urząd obwieszczeniu próżno szukać daty wywieszenia. Co podkreślaliśmy kolorami, a co ma kapitalne znaczenie dla sprawy. http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/180341

Kilka dni później informowaliśmy o konsultacjach w sprawie Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Bo w nim wspomniana inwestycja się znalazła. Urząd uznał, że najlepiej taką dyskusję przeprowadzać o godzinie 10. http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/180517

Zapytaliśmy obecnego wówczas na konsultacjach obecnie — radnego nowej kadencji Teodora Czubackiego, jak je ocenia. http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/181294

Jak mówił, organizatorzy nie mieli wiele do powiedzenia, a Wiceburmistrz Szumiec opuścił spotkanie, spiesząc się na inne.

Tak, czy owak uwagi zostały wniesione. Jeśli na takich dokumentach brakuje daty, może być problem, więc — reagujcie.