Samorząd bez tajemnic vol. 3

2019-03-16

Zielony LOF, budynek przy Farnej i park

fot. UM Lubartów

Dokumenty dotyczące miejskich i niemiejskich pieniędzy na przebudowę budynku przy Farnej i miejskiego parku.

Jak dotrzeć do interesujących informacji, czyli kto, kiedy, za ile i gdzie się podziała wyspa?

Pierwszym dokumentem jest uchwała nr XVII/110/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Zielony LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tworzącymi projekt "Zielony LOF"(czytaj uchwałę)

Właśnie w ramach tego projektu przebudowujemy budynek przy Farnej i park miejski.

Kolejny dokument to Zarządzenie Burmistrza NR VII/632/2017 z dnia 22 czerwca 2017. To zarządzenie dotyczy ogłoszenia konsultacji społecznych z mieszkańcami(ogłoszenie).  

Konsultacje się odbyły i raport z nich także jest dostępny na stronie BIP. 

Jakie sugestie zgłaszali mieszkańcy? Podczas spotkania:

- wypompowania wody ze stawu w celu lepszego oczyszczenia dna;

- umieszczenia tabliczek informacyjnych, na temat znajdujących się w parku drzew i krzewów;

- umieszczenia stołów do gier planszowych w strefie rekreacyjno-wypoczynkowej;

- zagospodarowania wyspy bądź jej usunięcia;

- umieszczenia budek lęgowych dla ptaków

Korespondencyjnie:

- trzech mieszkańców postulowało, aby rozwiązać problem zanieczyszczania parku przez ptaki (m.in. likwidacja gniazd)

- jeden mieszkaniec sugerował przesunięcie boiska i ustawienie sceny widowiskowej po przeciwnej niż planowana (zachodzące słońce)

- uwagi dotyczyły budynku przy Farnej – scena nie powinna być zabudowana po bokach, brak zaplecza dla artystów i uwagi do estetyki obiektu.

W BIP-ie znajdziemy koncepcję przebudowy parku (czytaj)

I teraz tak:

Data opracowania koncepcji: 12 lipca 2017

Data konsultacji społecznych: 12 lipca 2017

W koncepcji czytamy: wycinka drzew na wyspie oraz rosnących w linii brzegowej stawu na głównej osi.

I tak swobodnym krokiem dochodzimy do przygotowanego w październiku 2017 PROJEKTU BUDOWLANEGO ODNOWY ZABYTKOWEGO PARKU PRZYPAŁACOWEGO W LUBARTOWIE.

W którym czytamy: „Usunięcie wyspy wraz z wyprofilowaniem rzędnej dna stawu”. Gdzie? O tutaj: Wyspa  

Zatem gdzieś między lipcem a październikiem 2017 uwzględniono (chyba) sugestię mieszkańca w rozumieniu „bądź jej usunięcia”.

Jeśli chcecie sprawdzić, co jeszcze, trzeba się przespacerować do opublikowanych dokumentów i obejrzeć projekty. Gdzie? Tutaj: Projekt 

Kto i kiedy mamy z głowy, zajmijmy się kwestią – za ile?

Za ile w roku 2019 dowiemy się z uchwały budżetowej. Tutaj

Jak się przyjrzymy załącznikowi nr 6 to znajdziemy kwotę 4,250,000,00 zł w wydatkach majątkowych na Zielony LOF. Jest to projekt dofinansowany pieniędzmi unijnymi, więc miasto „ze swojej kieszeni” (czyli naszej) wyda w 2019 roku według planu 716.972,00 zł. Pozostałe 3,5 mln dokłada Unia Europejska.

Ale to nie są wszystkie pieniądze na ten projekt w tym roku. Oprócz wydatków majątkowych, mamy w tym załączniku wydatki bieżące. Co to jest tak ogólnie? Najprościej byłoby powiedzieć, że wydatkiem bieżącym może być koszt wynagrodzenia osób zatrudnionych przy tym projekcie, zakupy towarów itp. wszystko to, co dzieje się wokół jakiejkolwiek budowy, a budową stricte nie jest.

Patrzymy znowu w załącznik nr 6 – wydatki bieżące. Mamy tam plan na 2019 i kwotę 114.650,00 zł. Z tego miasto wykłada 8.875,00 zł. Pozostała kwota to pieniądze z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Ale to nie wszystko.

Przespacerujemy się teraz do wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ jest to projekt wieloletni- link  

Idziemy do załącznika nr 2, czyli wykazu przedsięwzięć do WPF. Jak widzimy jest to projekt obejmujący lata 2015-2021. Na rok 2020 jest przypisane 5.090.265,00 zł wydatków majątkowych na Zielony LOF. Na 2021 – 3.119.729,00 zł. Wydatki bieżące wyniosą w 2020 – 192.057,00 zł. Uwaga: są to kwoty globalne, a więc zarówno wkład unijny i budżetu państwa, jak i nasz, miejski – łącznie.

Tak na przyszłość, żebyśmy się nie gorączkowali – w Biuletynie Informacji Publicznej znajdziemy także plan postępowań przetargowych, z którego dowiemy się orientacyjnie, co i kiedy będzie się działo. Plan postępowań.

Konkluzja? Po co gasić pożary, skoro można im zapobiegać? Konsultacje – tak. A potem sprawdzamy, czy cokolwiek z tego, co chcemy zostało uwzględnione.

No chyba, że jesteśmy podpalaczami, rzucamy zapałkę i patrzymy, co i kto się od niej „zajara”.

A tak może wyglądać budynek na Farnej.