Grupy młodzieżowe nie będą rozgrywać swojej ligi w Lubartowie?

2019-03-02

Burmistrz Krzysztof Paśnik na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 27 lutego (link do audio), poinformował, że jest poważne zagrożenie na brak zgody LZPN na rozgrywki ligi młodzieżowej.

fot. Miasto Lubartów

Dyrektor MOSIR-u nie dopilnował dostarczenia kontenerów szatni. Powinny tam już być ok. września 2018 roku. W sierpniu cała inwestycja powinna być zakończona. Będzie, czy niekoniecznie?


Teodor Czubacki
Anna Kuszner
Wojciech Osiecki
Krzysztof Żyśko


To członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy weszli w skład zespołu, który skontroluje wydatki inwestycyjne oraz gospodarkę finansową MOSIR-u. Ze swojej strony Burmistrz także zapowiedział kontrolę. Czy w ogóle są wszystkie wymagane dokumenty i pozwolenia?


Okaże się.