Samorząd bez tajemnic Vol. 2 Budżet i okolice

2019-01-22


Okolicą jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, nad którą Rada Miasta będzie procedować na najbliższej sesji.
W ramach obszaru edukacyjnego naszych działań, czytamy projekt WPF.Tabela: Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
Czy w projekcie zmienia się coś, w stosunku do poprzedniej uchwały?
W tej tabeli mamy kwoty długu, które będziemy spłacać do 2032 roku. Jeśli porównacie je z kwotami w uchwale np. z czerwca 2018, to są one identyczne. Więc nie mówimy: Omujborze, bo tu nic się nie zmieniło.
Patrzymy kolejną tabelę, w której są pozycje: wynik budżetu i kredyty. W poprzedniej prognozie zakładaliśmy wynik budżetu za 2018 w wysokości -12.739.135,21 (to nie myślnik, to minus) i kredyt w wysokości 12.000,00 na pokrycie tego deficytu. Jak ostatecznie wygląda realizacja budżetu 2018 wkrótce się dowiemy. Wiemy, że 2019 miał już być na plusie wg poprzedniej ekipy a kolejny kredyt wzięty na 3.600.000,00. Jak miasto zamyka finanse na koniec roku jest istotne, bo to decyduje o planowaniu kolejnego roku. W końcu nie ma bezkrólewia, umowy popodpisywane, zobowiązania zaciągnięte i ludziom pensje też trzeba płacić. Nowa Rada uchwaliła poprawki do WPF i wynik budżetu 2019 miał wynosić -4.343.600,00, przy czym kredyt z 2018 założono w wysokości 8.638.852,00. W nowej prognozie wynik budżetu 2019 jest ujemny i wynosi więcej, bo -7.543.600,00 kredyt zakładamy w wysokości 7.950.000,00. Pozostałe lata są bez zmian do uchwały poprzedniej ekipy, więc korekta tej pozycji dotyczy 2019 roku. Burmistrz Paśnik, na konferencji prasowej, mówił o niezaciągniętym kredycie przez poprzednika. Czy stąd jedynie wynikają korekty tych kwot, usłyszymy na sesji.

Lecimy do ostatniej tabelki, czyli wykaz przedsięwzięć do WPF i w poprzedniej uchwale czytamy w objaśnieniach: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie, gdyż jego realizacja wydłuży się do roku 2019. Łączne nakłady na realizację inwestycji stanowią kwotę 19.973.593 zł, limit zobowiązań na rok 2018 to kwota 17.173.478 zł, limit zobowiązań na rok 2019 to kwota 2.000.000 zł, natomiast łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 19.193.478 zł.” Już w grudniowej poprawce do WPF, jak i w projekcie nowej prognozy mamy termomodernizację w dwóch pozycjach, czyli podobnie, jak poprzednio w wydatkach majątkowych, ale i bieżących. W znacznie większej kwocie, niż u poprzedników i z przedłużeniem do 2020, więc chyba nie wyszło, jak miało wyjść.

Co my tam jeszcze mamy? Mamy wydatki na kompleks sportowy przy Parkowej. W poprzedniej prognozie założyliśmy limit wydatków w 2019 na 2.900.000,00 a w tej widzimy 5.025.000,00. Łącznie zakładaliśmy, że w latach 2019-2020 wydamy 16.400.000,00. Teraz zakładamy, że 20.955.000,00. Taka kompleksowa studnia bez dna, jak widać.

Zmienia się także kolejność wydatków na Drogę Wschodnią. Nie wydamy 6.050.000,00 w 2019. W tym roku zakładamy wydać 300.000,00; realizację tej inwestycji przesuwamy do 2021 roku. Ale miało być o budżecie i okolicach. W projekcie budżetu znajdujemy wydatki na finansowanie biura ZIT LOF — Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Co prawda w niewielkiej kwocie finansuje to miasto, w większości są to środki UE, ale mamy pytanie, czy projekt tego wymagał, czy własnymi siłami nie umiemy ogarnąć? To jest pytanie zasadne przy dyskusjach o zmianach organizacyjnych.

W projekcie budżetu widzimy też budowę Eko-stadionu, czyli projekt wybrany przez mieszkańców. Lepiej późno, niż później, albo wcale.

Zajrzyjcie do projektów uchwał:

Projekt uchwały budżetowej

Projekt uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa