Grzegorz Gregorowicz

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Posiadam kompetencje niezbędne dla funkcji radnego, które wyborcy uznają bądź nie

fot. Wspólny Lubartów

Kontakt dla wyborców

gregorowiczg@wp.pl

Lista wyborcza/Okręg

KWW Wspólny Lubartów/4

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Posiadam kompetencje niezbędne dla funkcji radnego, które wyborcy uznają bądź nie

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Dobra — jestem osobą zarządzającą w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Określa to ustawa o finansach publicznych, o której chyba nie muszę pisać, ze mam ją w paluszku

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Od bez mała 30 lat pracuję w samorządach i z samorządami lokalnymi.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Poprawa jakości dróg

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

Podatki lokalne

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Kompetentna Gmina z kompetentnymi urzędnikami, którzy kompetentnie i przy współpracy z obywatelami rozwiązywać będą kompetentnie wszelkie strategiczne i bieżące sprawy

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

b) Poprawienie jakości życia osób starszych 

f) Rozwój infrastruktury społecznej w dzielnicach z problemami społecznym

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Palantów i niewolników w administracji publicznej

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Oferta inwestycyjna

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Skomunikowanie miasta z obwodnicą zachodnią i udroznienie ruchu poprzecznego

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Środki mobilne i medialne

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

tak

nie

nie wiem