Artur Jezior

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Znam problemy zwykłych ludzi, oglądam Lubartów przemierzając miasto pieszo nie zza szyb samochodu. Często słyszę co by się przydało w naszymi mieście.

Kontakt dla wyborców

arturjezior@kolubartow.pl, http://kolubartow.pl/artur-jezior/

Lista wyborcza/Okręg

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA/4

 1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Znam problemy zwykłych ludzi, oglądam Lubartów przemierzając miasto pieszo nie zza szyb samochodu. Często słyszę co by się przydało w naszymi mieście.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Praca na pełen etat.

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Jedne z ważniejszych środków dla nas obywateli naszej małej ojczyzny.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Do tej pory nie zajmowałem głosu w ważnych sprawach społecznych.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Nie

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

Kanalizacja przy ulicy Lipowej

Przystanek przy szpitalu.

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Zmiana godzin konsultacji społecznych na odpowiednie dla mieszkańców.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Przyciąganie inwestorów do naszego miasta, zmniejszenie ruchu w centrum miasta.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

b) Poprawienie jakości życia osób starszych 

e) Budowa/rozwój obiektów sportowych

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Remont dróg, budowa ścieżek rowerowych, zwiększenie zielni w naszym mieście.

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Zmniejszenie podatków dla firm które promują nasze miasto, organizowanie zawodów sportowych o randze ogólnopolskiej np. Szachy, taekwondo.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Utworzenie komunikacji miejskiej z możliwością rozbudowy do komunikacji podmiejskiej. Budowa drogi wschodniej i równoległej w okolicach torów.

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Informacje na stronie internetowej. Utworzenie biura i godzin w których byłbym dostępny dla obywateli.

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

tak