Ranking Radnych Rady Miasta Lubartów

2018-10-03

Od czterech lat prowadzimy stronę poświęconą lubartowskim radnym. Projekt powstał dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 61. Koniec kadencji jest także uwieńczeniem tej pracy. Pokazujemy wyborcom, jak plastycznym i twórczym tworzywem, mogą być protokoły z sesji Rady Miasta.

                    RANKING RADNYCH RADY MIASTA LUBARTÓW

Na naszym portalu można znaleźć bardzo dużo informacji, zgromadzonych w jednym miejscu. Od początku: imię i nazwisko radnego, fotografię, ulotkę wyborczą, numer okręgu i ilość zdobytych głosów, które zapewniły mu zwycięstwo. To podstawowe informacje, które można pozyskać zaraz po wyborach. Natomiast w trakcie trwania kadencji, uzupełnialiśmy profile radnych o obecność na głosowaniach, głosowania pod poszczególnymi uchwałami, interpelacje i zapytania radnych oraz funkcje, które pełnią w Radzie Miasta.

Ranking, powstał niemal wyłącznie na podstawie protokołów i reprezentuje wyniki ilościowe. Są one ważnym wskaźnikiem aktywności radnego. W przypadku interpelacji przyznawaliśmy jeden punkt za pięć wypowiedzi. To samo dotyczy zgłaszanych problemów. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady otrzymali po 5 punktów za pełnienie funkcji z wyboru. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji, otrzymywali odpowiednio po cztery i trzy punkty.

Punkty przyznane dodatkowo przez naszą Fundację, dotyczą odpowiedzi na pytania na półmetku kadencji i jest to 10 pkt. oraz po 5 punktów za podanie danych kontaktowych.  

Po  ocenę jakościową pracy radnego, zapraszamy na portal, gdzie można prześledzić proces powstawania prawa miejscowego na podstawie dyskusji i sposobu głosowania nad przyjętymi uchwałami.  

Rada Miasta Lubartów składa się z dwudziestu jeden Radnych. Nasz Ranking zawiera informacje na temat polityków, którzy pełnili swoją funkcję przez pełne 4 lata. Nie ujęliśmy w zestawieniu Radnego Piotra Skubiszewskiego, ani Radnego Tomasza Krówczyńskiego.