Piotr Kusyk winny. Skargi są zasadne

2018-08-16

21 gniewnych ludzi. Z tym, że nie wszyscy.

Obalamy mit. Władza, to nie jest sitwa i klika, z którą nie wygrasz.

Owszem, z pewnością nie wygrasz, jeżeli się poddasz na starcie i nie zrobisz niczego.Często funkcjonuje taki pogląd, że zwykły człowiek nie ma szans w zderzeniu z aparatem urzędniczym. W tym konkretnym przypadku myślimy o politykach lokalnych i samorządzie.

 

Ostatnia sesja przyniosła podjęcie dwóch uchwał. Obu uznających za zasadną skargę na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka z klubu PiS za nienależyte wykonywanie zadań poprzez brak właściwego rozpatrzenia złożonej skargi. W obu przypadkach – Rada Miasta podzieliła argumenty skarżących. Czyli nasze – Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów oraz mieszkańców miasta: Grzegorza Szlachty, Wiesława Wierzbickiego i Barbary Rabuszak.

W naszym przypadku, od złożenia skargi do posiedzenia Komisji Rewizyjnej minęło niemal 3 miesiące. To wystarczający czas, żeby się spotkać, czy przekazać radnym dokumenty? Możliwe, ale, po co się spieszyć? Pan Przewodniczący Kusyk nie tylko nie uznał za konieczne poinformowanie nas o stanie sprawy, ale też uznał za zbędną naszą obecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Podobnie, jak nie uznał za właściwe zaprosić Grzegorza Szlachty, Wiesława Wierzbickiego i Barbary Rabuszak. Jedynymi radnymi, których to obeszło byli Wojciech Osiecki i Kazimierz Majcher. Zresztą, zdaje się, że według Przewodniczącego urzędnicy ratusza reprezentują ratusz, a nie swojego kierownika w osobie Burmistrza. Rada Miasta (w części) podzieliła też nasze zdanie w kwestii tego, czy powinna rozpatrywać skargę na Przewodniczącego Kusyka.

Głosowanie radnych w sprawie przyjęcia skarg Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów oraz Grzegorza Szlachty, Wiesława Wierzbickiego i Barbary Rabuszak na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka za nienależyte wykonywanie zadań poprzez brak właściwego rozpatrzenia skargi wyglądało następująco:

9 za: Ściseł, Tomasiak, Majcher, Gregorowicz, Osiecki, Jaworski, Meksuła, Tchórz, Tracz

8 przeciw: Błaszczak, Krówczyński, Polichańczuk, Gałązka, Żyśko, Siwek, Majewska, Kozak

2 wstrzymujące: Zieliński, Grabek

Radny Wróblewski nie wziął udziału w głosowaniu

Chcecie mieć prawo do przedstawienia swoich racji osobiście na posiedzeniu Komisji? Osoby przeciwne sądzą chyba, że nie musicie. A jednak… Można? Można.