Jesteśmy na wczasach…

2018-07-23

Zamiast „Pucio, pucio”, proponujemy przestudiować Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Gdyby ktoś (jak my poprzednio) chciał zabrać głos, może to zrobić pisemnie, albo ustnie.

źródło: Pixabay, fot. CC0 Creative Commons

Dyskusja publiczna przewidziana jest w dniu 3 sierpnia 2018 r. o godzinie 10 w Urzędzie Miasta Lubartów. Zważywszy na godzinę te konsultacje są dla osób niepracujących. Chyba, że urząd przyjął, że większość mieszkańców przebywa na urlopach. Tak, czy owak – rezerwujcie sobie termin.

Po pobieżnym przejrzeniu dokumentu, znajdujemy taki fragment:

„Ponadto przewidywana jest budowa: kompleksu sportowego przy ul. Parkowej, za kwotę (…) zł oraz Drogi Wschodniej (I etap) w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, za łączną kwotę 676.840 zł. Zgodnie z informacjami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032 planowane wydatki ogółem w 2018 r. mają być wyższe, od wydatków roku 2017 (o ok. 14,37%), przy czym:

  1. wydatki bieżące spadną o 1,86% co spowodowane będzie utworzeniem Centrum Usług Wspólnych (ograniczając wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych)”

Może teraz dowiemy się, według jakich obliczeń oszacowano oszczędności.

Poprzednio Burmistrz odmówił nam przesłania dokumentów, będących przedmiotem analizy w zakresie powołania Centrum Usług Wspólnych. A potem było, że ich nie było…(czytaj tu!)

W marcu 2017 r. pytaliśmy o to, jakie są przewidywane oszczędności, w związku z planowanym uruchomieniem centrum usług wspólnych. Urząd odpowiedział, że: prace związane z ewentualnym utworzeniem centrum usług wspólnych są na etapie analiz celem wypracowania decyzji w zakresie najbardziej optymalnej formy organizacyjnej.

Poprosiliśmy więc o przesłanie dokumentów — tych, będących przedmiotem analiz.

Urząd powiedział nam, że to dokumenty wewnętrzne. My się z tym nie zgodziliśmy, więc chcieliśmy odpowiedzi, albo wydania decyzji odmownej. W maju (2017) Urząd stwierdził, że: w sygnalizowanej sprawie nie dokonano żadnych ustaleń popartych wytworzeniem dokumentacji urzędowej. Wobec powyższego udzielenie informacji w żądanym zakresie nie jest możliwe.

A teraz?

„Co jest możliwe to możliwe

co mnie się zdaje to się zdaje ”?