Pobudka! Droga wschodnia

2018-07-13

Informacja to potęga. Może ta potęga wisi na tablicy(informacyjnej), więc czujcie się poinformowani.

My was informujemy, że was poinformujemy na końcu, więc albo czytajcie, albo „skrolujcie”.

RDOS

Droga wschodnia nieustająco w budowie od lat… 20?  Jak rzadko, która inwestycja, zaktywizowała mieszkańców. Były konsultacje otwarte, z dość liczną reprezentacją zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Były rozmowy z protestującymi mieszkańcami, teoretycznie zakończone jakimiś ustaleniami. Były dyskusje na sesjach Rady Miasta, teoretycznie zamykające ten konsultacyjno-protestacyjny ciąg.

I na jakiś czas cisza zapadła.

W marcu tego roku, władza nas zapraszała do dyskusji nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów

I znowu zrobiło się cicho. Do czasu, kiedy na stronie Urzędu Miasta zobaczyliśmy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na temat terminu wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelska do skrzyżowania z ul. Wierzbową".  Na sesji nie padło ani jedno słowo na ten temat, a szkoda, bo na uwagi mieszkańcom został praktycznie jeden dzień

 Powtarzamy — problem dotyczy nie tylko tego, że się o drodze mówi, ale też tego, że się o niej nie mówi.

Ponieważ wypowiadałyśmy się pozytywnie na temat tej inwestycji, powinnyśmy być zadowolone. Ale rzecz nie w tym, żeby nas zadowalać, tylko w tym, żeby pewien standard trzymać. Możemy przegrać, jeśli wygra demokracja.

A skoro już jesteśmy przy standardach informacyjnych… Swego czasu mieszkańcy dosyć skutecznie zamanifestowali niezadowolenie z tego, w jaki sposób władza z nimi rozmawia i ich informuje. Mówimy o planach sprzedaży Placu Piłsudskiego, czy ZZO. To niezadowolenie de facto doprowadziło do zmiany władzy.

A zatem – co dalej z Drogą wschodnią?

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie obwieścił 6 lipca 2018 roku, o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie o wydanie opinii w sprawie Drogi wschodniej. Jednocześnie zawiadamia strony o przesunięciu terminu załatwienia sprawy ze względu na oczekiwanie na opinię i przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kto, oprócz tablicy i BIP-u Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie powinien tę informację ogłosić w sposób zwyczajowo przyjęty? — Urząd Miasta Lubartów, Urząd Gminy Lubartów. Wywieszono – dnia, zdjęto – dnia. Czy to jest coś, co mieści się w kategoriach aktualności? Możliwe, ale na miejskiej stronie tego nie zobaczycie.

My wam obwieścimy za RDOŚ, ale poza tym – pilnujcie (się). No chyba, że radny z tego i nie tylko okręgu, komunikuje się z wyborcami. Nie tylko tymi zadowolonymi.