Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2018-04-12

Mamy cos takiego. I nawet zapraszano na dyskusję publiczną w marcu.

Środowisko, fot. BIP

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów

 

Mamy cos takiego. I nawet zapraszano na dyskusję publiczną w marcu.

Jest z niej protokół.

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Pytaliśmy i my.

W dokumencie można przeczytać, że przewidywana jest budowa Drogi Wschodniej (I etap) w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, za łączną kwotę 676 840 zł.

Ale można też przeczytać, że: „zgodnie z informacjami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032 planowane wydatki ogółem w 2018 r. mają być wyższe, od wydatków roku 2017 (o ok. 14,37%), przy czym:

1) wydatki bieżące spadną o 1,86% co spowodowane będzie utworzeniem Centrum Usług Wspólnych (ograniczając wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych);

2) wydatki majątkowe wzrosną dwukrotnie (w stosunku do 2017 r.) w związku z realizacją ww. inwestycji.”

Co do Drogi Wschodniej, to pisaliśmy o obwieszczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z 6 marca 2018r.

Ale gdzie ono jest w BiPie tegoż?

Z kolei o Centrum Usług Wspólnych pisaliśmy w 2017. To nie były dobre wiadomości To jak? Skoro już wiadomo, że będzie taniej, to może i jawniej się zrobi?

Centrum Usług Wspólnych. Będzie, czy nie będzie?

Skądś się te wyliczenia wzięły.