Wyniki wyszukiwania dla tagu: m��odzie��

Uchwały

Brak wyników

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 29
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Sesja 23 VII Kadencji 2017-02-22 …Technicznej i Ochrony Środowiska odnośnie stanowiska w sprawie planowanej inwestycji pn. „Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową”. 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli […] Lubartów. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA (-)  Jacek Mikołaj Tomasiak BIP…
2. Edu-kracja 2018-10-01 …działka”, tylko działka każdego obywatela. W tym, także – radnego miejskiego, do którego powinni móc się zgłosić mieszkańcy. O ile jest z nim jakikolwiek kontakt. Tenże radny, bądź taka organizacja […] do pełnienia funkcji obywatelskich oraz zapoznanie się z obowiązkami i prawami wyznaczonymi ustawodawstwem państwowym; podkreśla wagę przejścia od postrzegania świata z perspektywy prywatnej i lokalnej do myślenia kategoriami całego społeczeństwa i państwa”( Bogusław Milerski…
3. Samorząd bez tajemnic Vol. 1 – budżet 2018-11-13 …stronach internetowych pojawiły się zapytania i twierdzenia, dotyczące realizacji obietnic wyborczych „tu i teraz”. Jeśli mówią o tym osoby, mające mgliste pojęcie o finansach publicznych, jest to w pewnym stopniu usprawiedliwione […] i apologeci – to już gorzej. Dlatego publikujemy słów kilka o konstruowaniu miejskiego budżetu. Zacznijmy od tego, że jednym z argumentów wysuwanych dla przedłużenia kadencji ustawą był ten, dotyczący realizacji budżetu…
4. Magdalena Świętońska 2018-07-01 …żnorodnych dziedzin, jestem kreatywna, otwarta na ludzi, konsekwentna w realizacji celu . Cechuje mnie wysoka kultura osobista, stronię od konfliktów, dla mnie liczy się człowiek . Jestem pracowita i uczciwa. 2. Jaka jest moja pozycja […] Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. Samorząd lokalny interesował mnie już podczas studiów politologicznych, które ukończyłam. W praktyce miałam możliwość poznania „od kuchni […] b zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? Mój sposób na dotarcie do obywateli to media społecznościowe ( wbrew pozorom nie tylko młodzi…
5. Bogdan Mileszczyk 2018-07-01 …To jest świętość w budżecie. Budżet decyduje o tym co możemy zrobić dla lokalnej społeczności. 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. Samorząd był zawsze w mojej orbicie […] Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?  1 Wzmocnić sąsiedzkie relacje z m. Lublin i ościennymi gminami. 2.Promocja tego co mamy najlepszego np. Sporty walki. 3. Promocja Święta Roweru…
6. Marcin Wronowski 2018-07-01 …o nie dbać.  Marnotrawstwo to najgorsze, co można zrobić ze wspólnym kapitałem. 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. Uważnie śledzę to, co dzieje się […] cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach? Budowa centrum sportowego z prawdziwego zdarzenia. Obiecywana od lat. 9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem […] się na za inwestowaniu w rewitalizację tych miejsc jak i ogólne ożywienie centrum. Od wielu lat mówi się o budowie centrum sportowego przy ul parkowe, jednak póki co, na…
7. Artur Kuśmierzak 2018-07-01 …Kuśmierzak 2018-07-01 Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Przyjaciele, znajomi, sąsiedzi zachęcali mnie do udziału w wyborach. Mówili, żebym wreszcie razem z grupą porządnych ludzi wziął sprawy miasta w swoje ręce zamiast ciągle […] Lubartów/4 1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Przyjaciele, znajomi, sąsiedzi zachęcali mnie do udziału w wyborach. Mówili, żebym wreszcie razem z grupą porządnych ludzi wziął sprawy miasta w swoje ręce zamiast ciągle […] Sprawowanie mandatu radnego traktuję jako misję odzyskiwania przez obywateli wpływu na rozwój miasta. 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. Jestem autorem projektu bezpieczne przejścia dla…
8. Tomasz Jarosław Drozd 2018-07-01 …i dlaczego musimy o nie dbać.  Środki publiczne to środki do wykorzystania przez miasto. 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. Nie jestem obojętny sprawom społecznym. Interesuje […] z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? Jestem otwarty na ludzi. Każdy będzie mógł zgłosić się do mnie. 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do…
9. Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta 2017-06-21 …rad gmin. Zachodziłaby, więc sprzeczność interesów. Podjęcie pracy w organie nadzoru i kontroli zajmującym się m. in. uchwałami Rady Miasta Lubartów jak i rozpatrywaniem skarg mieszkańców daje ogromne doświadczenie, gdyż […] od początku kadencji udało się wykonać w ramach budżetu obywatelskiego jak np. budowa monitoringu miejskiego. Budowa automatycznych toalet publicznych czeka na realizację. W kontaktach z urzędnikami Urzędu Miasta Lubartów zgłosiłem wiele inicjatyw, m […] i jestem przeciwny tej decyzji radnych. Podobnych spraw jest więcej, od ich rozstrzygnięcia w tej kadencji uzależniam ocenę działalności lubartowskiej Rady Miasta. Niezależnie od tego, w tym miejscu dziękuję wszystkim radnym Miasta Lubartów…
10. Tomasz Krówczyński KWW Wspólnota Lubartowska 2017-08-23 …Świerkowa, Sławińskiego, Kasztanowa, Akacjowa. Wyjaśnienia otrzymane w Urzędzie Miasta wydrukowałem. W przyszłym tygodniu zajmę się ich kolportażem. Od kilku lat jestem w stałym kontakcie z Zastępcą Burmistrza, Panem Szumcem oraz Radnym Markiem Polichańczukiem. Kilka dni […] chorego systemu mam przygotowaną od roku. W ubiegłym roku, przy wsparciu Radnego Polichańczuka podjąłem próbę zaprezentowania moich tez na jednym z posiedzeń Rady Miasta. Niestety, z przyczyn niezależnych od nas obu nie doszło […] Moja rodzina i ja jesteśmy lubartowianami. Od 1984 prowadziłem działalność gospodarczą w różnych branżach. Głównie była to produkcja, rzadziej handel i usługi. Od ponad 20. lat jestem programistą i analitykiem…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników