Sesja nr 7 z dnia 2019-04-12
Projekt uchwały nr do pkt 6e porządku obrad — Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach